• Finančná olympiáda
     • Finančná olympiáda

     • Dňa 5.2.2020 sa tím žiakov našej školy v zložení Hugo Juraj Bulinský, Adrián Chovanec, Gabriela Salamonová (9.A) a Sofia Guľašová (8.A) zúčastnil 1. ročníka regionálneho kola Finančnej olympiády pre žiakov základných škôl. Súťažiacim gratulujeme k 4. miestu a už teraz sa tešíme na budúci ročník. Foto v galérii

     • Všetkovedko a Expert geniality show

     • Dňa 28.11. sa na našej škole uslutočnila vedomostná súťaž Všetkovedko  pre žiakov 1. stupňa a Expert geniality show pre žiakov 2. stupňa. V rámci Slovenska sa do súťaže Všetkovedko zapojilo 22 000 žiakov, z našej školy 12 žiaci: Alexander Duch, Denis Plavnický, Anabela Bartošová, Timea  Pekárová - Hudáková, Marek Heteš, Natália Tešľová, Jozef Semko, Barbara Kurucová, Juraj Orechovský, Kristán Hudák, Filip Lorencovič a Sarah Norková. Do Exert geniality show 13 828 žiakov, z našej školy 16 žiaci: Simona Vojteková, René Ján Bulinský, Margita Nemergutová, Branislav Šuťák, Róbert Šlosár, Dávid Majerníček st., Vanesa Pekárová, Tadeáš Pekár - Hudák, Samuel Vallo, Adam Kosturský, Tamara Pekárová Hudáková, Patrícia Vojteková, Sofia Guľašová, Anna Orechovská, Šimon Duch a Gabriela Kalakajová. V súťaži si žiaci overili svoje vedomosti, odniesli nové skúsenosti a v neposlednom rade získali účastnícky diplom a vecnú cenu.

     • Hodnotili sme I. polrok 2019/20


     • 31. januára sa pre školákov uzavrel prvý polrok školského roka 2019/2020.  Za dosiahnuté výsledky si žiaci od svojich triednych učiteľov prevzali výpis  klasifikácie prospechu a správania i pochvalu triedneho učiteľa.  Riaditeľka školy odovzdala vybraným žiakom za výborný prospech a reprezentáciu školy v súťažiach odmenu – jednodňový výlet.  Najlepší zberači v zbere papiera si  prevzali vecné ceny.

      Milí žiaci, želáme vám veľa energie a úspešný štart do nového polroka!

     • Chrípkové prázdniny pre MŠ

     • Riaditeľka ZŠ s MŠ  Plaveč oznamuje deťom a zákonným zástupcom detí, že v dňoch od 5.2.2020 do 7.2.2020  z dôvodu vysokej chorobnosti detí a  na  odporúčanie  RÚVZ so sídlom v  Starej Ľubovni, vyhlasuje  pre detí MS chrípkové prázdniny.

    • Prečo si vybrať duálne vzdelávanie
     • Prečo si vybrať duálne vzdelávanie

     • Naši ôsmaci a deviataci absolvovali vyučovaciu hodinu s regionálnym koordinátorom duálneho vzdelávania pánom R. Jánošíkom.  Dozvedeli sa ako sa stať žiakom v systéme duálneho vzdelávania a prípravy na povolanie.  Aktuálna ponuka učebných miest v systéme duálneho vzdelávania v rámci prešovského kraja bude pomôckou  pri  ich rozhodovaní a výbere strednej školy.

    • Lyžiarsky výcvik
     • Lyžiarsky výcvik

     • V dňoch 13. – 17.1. 2020 sme sa s našimi ôsmakmi zúčastnili lyžiarskeho výcviku v Ždiari. Lyžovali sme v lyžiarskom stredisku SKI Strachan. Ubytovaní sme boli v penzióne Šafrán, ktorý je v blízkosti lyžiarskeho strediska. Lyžovať na upravených svahoch za krásneho, slnečného počasia motivovalo všetkých, skúsenejších lyžiarov aj začiatočníkov. Zvládli sme to a každý lyžiar urobil veľký pokrok.Prikladáme foto

     • Šaliansky Maťko - okresné kolo

     •      Dňa 17.1.2020 sa uskutočnilo v Centre voľného času v Starej Ľubovni okresné kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko.

           Našu školu reprezentovli Johana Pružinská (2. roč.), Marek Kolcun (4. roč.) a Tadeáš Pekár-Hudák (6.roč.), ktorí získali čestné uznanie za výborný prednes.

       

     • Nový úspech v šachu

     • Naša prváčka Emmka Gondeková vytrvala v súťaži a ukázala, že vie vyhrávať. V lige mládeže Spiša v Rapid šachu vybojovala 1.miesto a na vianočnom turnaji v Stropkove krásne 2. miesto. Srdečne blahoželáme a držíme palce do semifinále - východné Slovensko.

    • Školské kolo pytagoriády
     • Školské kolo pytagoriády

     • 13. 12. 2019 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda v kategóriách P3 - P8. Úspešnými riešiteľmi sa stali:

      6. A: Samuel Vallo, Natália Fedáková

      4. A: Liana Hetešová, Filip Lorencovič, Jonáš Pekár

      Srdečne im blahoželáme!

     • 3. ročník vianočných trhov

     • Vianočné piesne, vôňa ihličiavianočného punču sa aj po tretí raz šírila z vestibulu našej školy. 20. decembra sa vo vestibule uskutočnili vianočné trhy.  Otvorili ich žiaci nádhernou vianočnou akadémiou pod vedením p. uč. Dany Norkovej, p. uč. Aleny Zreľákovej a p. uč. Radoslava Nestorika, čím navodili krásnu atmosféru.  Stánky sa prehýbali pod ťarchou s láskou ručne vyrobených výrobkov. Z každého predaného výrobku sa deti veľmi tešili. Ďakujeme všetkým učiteľkám, žiakom a rodičom, ktorí bez nároku na odmenu prispeli svojimi šikovnými rukami a nápadmi. Finančný výťažok poputuje rodine z  Plavča, ktorá to v tomto predvianočnom období  najviac potrebuje.

     • Tanečný program SZUŠ

     • Naši  žiaci z tanečného krúžku pod vedením Mgr. B. Ilečkovej nám  dnes priblížili vianočnú atmosféru. Mnohí z nás sa zamysleli nad pravým zmyslom Vianoc. Vystúpenie  bolo spojené s výstavou výtvarných prác žiakov z výtvarného krúžku pod vedením Mgr. A. Nemergutovej. Všetkým účinkujúcim patrí poďakovanie.

     • Vianočný turnaj "Kráľ šachu"

     • Centrum voľného času v Starej Ľubovni 18. decembra zorganizovalo turnaj v šachu, kde sa za účasti 36 hráčov bojovalo o titul „Kráľ šachu“.  Každý zo súťažiacich sa snažil podať mimoriadne zodpovedný výkon. Naši zástupcovia vo svojich kategóriach boli ocenení: Simona Vojteková získala 2. miesto, Adrián Chovanec vybojoval 3. miesto a Emka Gondeková bola najmladšou účastníčkou turnaja.  Všetkým trom blahoželáme a povzbudzujeme ich do ďalšej hry.

     • Šaliansky Maťko

     • Dňa 16. 12. 2019 sa v našej skole uskutočnilo školské kolo v recitácií povestí Šaliansky Maťko. Recitátori nás preniesli do minulosti oduševneným recitovaním textov známych aj menej známych autorov. Za odvahu a výkon si zaslúžili potlesk publika. Víťazi jednotlivých kategórií nás budú reprezentovať na okresnom kole v Starej Ľubovni. V kategórii 2.-3. ročník - Johanka Pružinská, v kategórii 4.-5.ročník - Marek Kolcun a v kategórii 6.-7. ročník - Tadeáš Pekár-Hudák. Víťazom srdečne blahoželáme. 

    • Vitaj, vitaj Mikuláš!
     • Vitaj, vitaj Mikuláš!

     • Vitaj,vitaj Mikuláš,
      čo v batohu pre nás máš?

      Rýchlo ,rýchlo rozbaľ vrece ,
      nikto z nás už čakať nechce.

      Takto žiaci privolávali  Mikuláša, ktorý  zavítal do našej školy. Najväčšiu radosť z neho mali detičky z MŠ, ktoré štedro obdaroval a spolu si  s nimi aj zatancoval. Pre žiakov ZŠ si pripravil mikulášske úlohy, za ktoré ich odmenil. Mikuláš rozdával sladkosti, čerti maľovali uhlím a anjeli rozdávali radosť. Deň s Mikulášom bol plný zábavy a dobrej predvianočnej nálady.. Ďakujeme Mikuláš a budeme Ťa čakať i o rok!  Poďakovanie patrí aj našim deviatakom a Rade rodičov.

    • Informatická súťaž - iBobor
     • Informatická súťaž - iBobor

     • V dňoch od 12. do 16. novembra prebiehala celoslovenská informatická súťaž iBobor. Na našej škole sa zapojilo 87 žiakov. Najúspešnejším sa stali žiaci 3. ročníka Sandra Tomčová a Lukáš Pekár Hudák. Úspešnými riešiteľmi a diplom získali

      V kategórii: Drobec  (2.a 3. roč.): S. Tomčová, L.Pekár Hudák, T. Girgoško, T. Maček, M. Heteš, A. Slimák, Ľ. Lacková, M. Dučák, A. Duch, P. Pčolka                                                                                 V kategórii: Bobrík  (4.a 5. roč.): D.Duchová, J. Pekár, D. Kalakajová, J.Orechovský,F. Lorencovič   V kategórii Benjamín (6.- 7.roč.):  D.  Norko,S. Vallo                                                                                 V kategórii Kadet (8.-9. roč.): Adrián Chovanec

     • Adrián získal 1. miesto v šachu

     • Dňa 21.11.2019 sa v Starej Ľubovni konalo okresné kolo Školských majstrovstiev žiakov a žiačok ZŠ v zrýchlenom šachu. V silnej konkurencii  v kategórii žiakov Adrián Chovanec z 9.A získal 1. miesto. Najmladším účastníkom turnaja bola 7-ročná Emmka Gondeková z 1. ročníka, ktorá získala malý darček. Každý zo súťažiacich sa snažil podať mimoriadne zodpovedný výkon. Adriánovi a  trénerovi blahoželáme!

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč
   • zsplavec.edupage.org
   • Mária Pekárová 052/4927344
   • vedúca Anna Pčolková 052/4927335
   • zsplavec@centrum.sk
 • Fotogaléria

  • Triedne kolá HK
  • Družobné stretnutie v Powroźníku
  • Fašiangový karneval
  • Rovesnícke vzdelávanie
  • HREBIENOK 15.2.2020
  • Beseda s pani výpravkyňou
  • Finančná olympiáda
  • Lyžiarsky výcvik v Ždiari
  • Vianočná výzdoba
  • Vitaj Mikuláš!
  • Milujem život a nie drogy
  • Vŕbová píšťalk - OK