• Kolégium

    • Skupina mladých nadšencov- žiakov tejto školy, s ktorými úzko spolupracujú učitelia, nepedagogický personál a rodičia, ktorí majú chuť rozhodovať o tom, ako bude vyzerať nielen naša škola, zažívať nové veci a získavať cenné skúsenosti. Pustili sa do procesov a realizácie zmien, ktoré by mali reálny pozitívny dopad na životné prostredie školy a jej okolia.  

                                                   

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • zsplavec@centrum.sk
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje