• Kontakty

                 • Základná škola s materskou školou Plaveč
                 • 052/ 4921 727, 0915 655 902
                 • Školská 93, 065 44 Plaveč
                 • zsplavec.edupage.org
                 • zsplavec@centrum.sk
                 • Mária Pekárová 052/4927344
                 • vedúca Anna Pčolková 052/4927335
               • Fotogaléria

                 zatiaľ žiadne údaje