• Poplatky 2020

   • Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti MŠ

    Za pobyt dieťaťa v MŠ deti zriadenou obcou zákonný zástupca prispieva na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ na 1 dieťa mesačnou sumou 7 EUR.

    Deti, ktoré dovŕšili k 1. septembru 2020 vek 5 rokov, sú oslobodení od platenia.

    Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti MŠ detí zákonný zástupca dieťaťa uhrádza na účet školy do 10. dňa v príslušnom kalendárnom mesiaci.

    Poplatky sa uhrádzajú priamo na účet Zš s MŠ nasledovne:

    Číslo účtu: SK 2802 0000 0000 167 189 4353

    VS: 200


    Poplatok za pranie prádla v práčovni:

    SK 2802 0000 0000 167 189 4353

    VS: 99

     

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • zsplavec@centrum.sk
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje