Navigácia

Navigácia

Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste elektronicky vyplnili prihlášku Vášho dieťaťa.Vytlačenú a podpísanú ju prineste na zápis Vášho dieťaťa. Ak ste prihlášku vyplnili správne, príde Vám o tom potvrdzujúci e-mail. Prihlášku si môžete samozrejme vypísať elektronicky a zároveň vytlačiť v škole počas zápisu Vášho dieťaťa.

 

Dôležité informácie:

- na zápis je potrebné doniesť si občiansky preukazrodný list dieťaťa,

- finančnú čiastku  15 € -  poplatok na nákup písaniek,

- poplatok za 1. knihu sponzoruje OÚ Plaveč

- v prípade, že zákonní zástupcovia dieťaťa sú rozvedení a dieťa je súdom zverené do opatery jedného z rodičov, je potrebné

  doniesť kópiu rozhodnutia súdu (zároveň je dôležité oznámiť všetky skutočnosti týkajúce sa ochrany zvereného dieťaťa

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:
   

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Plaveč
    Školská 93, 065 44 Plaveč
  • 052/ 4921 727

Fotogaléria