Prihláška na štúdium na našej škole

Vážení rodičia, 

ak chcete prihlásiť svoje dieťa do tunajšej materskej školy, je potrebné vyplniť elektronickú prihlášku.

PRIHLÁŠKU NEVYPĹŇAJÚ RODIČIA, KTORÝCH DIEŤA UŽ NAVŠTEVUJE MATERSKÚ ŠKOLU  V PLAVČIDieťa bude automaticky prevedené do ďalšieho školského roka.

TERMÍN VYPLNENIA ELEKTRONICKEJ PRIHLÁŠKY JE DO 31. MÁJA 2022.

Údaje v elektronickej prihláške ako napr. meno a priezvisko dieťaťa vypĺňajte na základe rodného listu dieťaťa. Žiadame Vás, aby ste pri vypĺňaní dodržiavali diakritické znamienka t. j. dĺžne, mäkčene.

Správne vyplnenú prihlášku si vytlačte a podpísanú obidvomi rodičmi (zákonnými zástupcami) s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti odovzdajte v termíne od  02. 05. 2022 do 31. 05. 2022 v čase  v materskej škole pani zástupkyni pre MŠ Mgr. Viere Plavnickej.

Lekárske potvrdenie musí obsahovať informáciu o očkovaní/neočkovaní dieťaťa.       

Ak ste prihlášku vyplnili a odoslali správne, príde Vám o tom potvrdzujúci e-mail.

V prípade, že máte problém s vyplnením prihlášky, neváhajte nás kontaktovať v pracovné dni v čase  na telefónnom čísle 090.

 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Za prejavenú dôveru Vám ďakujeme!

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • zsplavec@centrum.sk
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje