• Rozvrhnutie denných činností v MŠ

    • HARMONOGRAM DENNÝCH AKTIVÍT

      

     Hry a činnosti podľa výberu detí

     Ranný filter

     Ranný kruh

     Zdravotné cvičenie

     Osobná hygiena, desiata

     6:30 – 9:00

     Dopoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

     9:00 – 10:00

     Pobyt vonku

     10:00 – 11:30

     Obed a odpočinok

     Olovrant

     Osobná hygiena

     11:30 – 14:30

     Popoludňajšie cielené vzdelávacie aktivity

     14:30 – 15:00

     Krúžkové  činnosti

     Hry a činnosti podľa výberu detí

     15:00 – 16:00

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • zsplavec@centrum.sk
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje