• Triedny učiteľ  Mgr. Ivana Šlosárová

     • Cvancigerová Lucia
     • Cvancigerová Lucia1. MŠ
     • Horváthová Veronika
     • Horváthová Veronika1. MŠ
     • Hric Ivan
     • Hric Ivan1. MŠ
     • Jurov Richard
     • Jurov Richard1.MŠ
     • Kalakajová Michaela
     • Kalakajová Michaela1.MŠ
     • Kolcunová Ema
     • Kolcunová Ema1.MŠ
     • Kosturková Aneta
     • Kosturková Aneta1.MŠ
     • Kosturková Timea
     • Kosturková Timea1.MŠ
     • Krajňák Artúr
     • Krajňák Artúr1.MŠ
     • Maček Ján
     • Maček Ján1.MŠ
     • Nemergutová Bianka
     • Nemergutová Bianka1.MŠ
     • Nemergutová Dominika
     • Nemergutová Dominika1.MŠ
     • Plavčanová Diana
     • Plavčanová Diana1.MŠ
     • Salamon Tadeáš
     • Salamon Tadeáš1.MŠ
     • Tančák Jakub
     • Tančák Jakub1.MŠ
     • Valigurský Patrik
     • Valigurský Patrik1.MŠ
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč
   • zsplavec.edupage.org
   • zsplavec@centrum.sk
   • Mária Pekárová 052/4927344
   • vedúca Anna Pčolková 052/4927335
 • Fotogaléria

  • Zvládli sme to
  • Tak sme dnes začali...
  • Triedne kolá HK
  • Družobné stretnutie v Powroźníku
  • Fašiangový karneval
  • Rovesnícke vzdelávanie
  • HREBIENOK 15.2.2020
  • Beseda s pani výpravkyňou
  • Finančná olympiáda
  • Lyžiarsky výcvik v Ždiari
  • Vianočná výzdoba
  • Vitaj Mikuláš!