• Učiteľky: Mgr. Viera Plavnická, Mgr. Mária Tešľová

     • Jakub Tešľa
     • Jakub Tešľa
     • Laura Plavčanová
     • Laura Plavčanová
     • Richard Martan
     • Richard Martan
     • Maxim Jurov
     • Maxim Jurov
     • Jakub Pekár-Hudák
     • Jakub Pekár-Hudák
     • Martin Jurov
     • Martin Jurov
     • Juraj Pastirčík
     • Juraj Pastirčík
     • Daniela Štupáková
     • Daniela Štupáková
     • Zuzana Vojteková
     • Zuzana Vojteková
     • Ema Kolcunová
     • Ema Kolcunová
     • Peter Pekár
     • Peter Pekár
     • Marcel Šlosár
     • Marcel Šlosár
     • Filip Semko
     • Filip Semko
     • Timea Kosturková
     • Timea Kosturková
     • Lucia Cvancigerová
     • Lucia Cvancigerová
     • Slavomír Nemergut
     • Slavomír Nemergut
     • Veronika Horváthová
     • Veronika Horváthová
     • Ivan Hric
     • Ivan Hric
     • Patrik Valigurský
     • Patrik Valigurský
     • Aneta Kosturková
     • Aneta Kosturková
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • zsplavec@centrum.sk
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje