• Zoznam žiakov

   • L C
   • L CMŠ 2
   • V H
   • V HMŠ 2
   • I H
   • I HMŠ 2
   • R J
   • R JMŠ 3
   • M K
   • M KMŠ 2
   • E K
   • E KMŠ 2
   • A K
   • A KMŠ 2
   • T K
   • T KMŠ 2
   • A K
   • A KMŠ 3
   • J M
   • J MMŠ 2
   • S N
   • S NMŠ 2
   • B N
   • B NMŠ 2
   • D N
   • D NMŠ 2
   • D P
   • D PMŠ 2
   • T S
   • T SMŠ 2
   • J T
   • J TMŠ 3
   • P V
   • P VMŠ 2
   • B Č
   • B ČMŠ 1
   • N F
   • N FMŠ 1
   • A G
   • A GMŠ 1
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč
   • zsplavec.edupage.org
   • zsplavec@centrum.sk
   • Mária Pekárová 052/4927344
   • vedúca Anna Pčolková 052/4927335
 • Fotogaléria

  • Zvládli sme to
  • Tak sme dnes začali...
  • Triedne kolá HK
  • Družobné stretnutie v Powroźníku
  • Fašiangový karneval
  • Rovesnícke vzdelávanie
  • HREBIENOK 15.2.2020
  • Beseda s pani výpravkyňou
  • Finančná olympiáda
  • Lyžiarsky výcvik v Ždiari
  • Vianočná výzdoba
  • Vitaj Mikuláš!