• Zoznam žiakov

   • L C
   • L CMŠ - 1. trieda
   • V H
   • V HMŠ - 1. trieda
   • I H
   • I HMŠ - 1. trieda
   • R J
   • R JMŠ - 1. trieda
   • M K
   • M KMŠ - 1. trieda
   • E K
   • E KMŠ - 1. trieda
   • A K
   • A KMŠ - 1. trieda
   • T K
   • T KMŠ - 1. trieda
   • A K
   • A KMŠ - 1. trieda
   • J M
   • J MMŠ - 1. trieda
   • S N
   • S NMŠ - 1. trieda
   • B N
   • B NMŠ - 1. trieda
   • D N
   • D NMŠ - 1. trieda
   • D P
   • D PMŠ - 1. trieda
   • T S
   • T SMŠ - 1. trieda
   • J T
   • J TMŠ - 1. trieda
   • P V
   • P VMŠ - 1. trieda
   • B Č
   • B ČMŠ - 2.trieda
   • N F
   • N FMŠ - 2.trieda
   • A G
   • A GMŠ - 2.trieda
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč
   • zsplavec.edupage.org
   • Mária Pekárová 052/4927344
   • vedúca Anna Pčolková 052/4927335
   • zsplavec@centrum.sk
 • Fotogaléria

  • Triedne kolá HK
  • Družobné stretnutie v Powroźníku
  • Fašiangový karneval
  • Rovesnícke vzdelávanie
  • HREBIENOK 15.2.2020
  • Beseda s pani výpravkyňou
  • Finančná olympiáda
  • Lyžiarsky výcvik v Ždiari
  • Vianočná výzdoba
  • Vitaj Mikuláš!
  • Milujem život a nie drogy
  • Vŕbová píšťalk - OK