• Vedenie školy

   • Mgr. Anna Servilová
   • Mgr. Anna ServilováRiaditeľ školyzsplavec@centrum.sk
   • Mgr. Anna Koršňaková
   • Mgr. Anna KoršňakováZástupca riaditeľa školykorsnakova@centrum.sk
   • Mgr. Viera Plavnická
   • Mgr. Viera PlavnickáZástupca riaditeľa pre MŠvplavnicka@gmail.com
 • Rada školy

   • Mgr. Dana Norková
   • Mgr. Dana NorkováPredseda rady
   • Mgr. Eva Hetešová
   • Mgr. Eva HetešováČlen - zástupca pedagogických zamestnancov MŠ
   • p. Eva Plavnická
   • p. Eva PlavnickáČlen - zástupca nepedagogických zamestnancov ZŠ
   • Mgr. Monika Vojteková
   • Mgr. Monika VojtekováDelegovaný člen OÚ
   • Mgr. Lenka Falateková
   • Mgr. Lenka FalatekováDelegovaný člen OÚ
   • Ing. František Figula
   • Ing. František FigulaDelegovaný člen OÚ
   • Mgr. Dominik Lorek
   • Mgr. Dominik LorekDelegovaný člen OÚ
   • Mgr. Mária Tešlová
   • Mgr. Mária TešlováČlen - zástupca rodičov ZŠ
   • p. Andrea Plavnická
   • p. Andrea PlavnickáČlen - zástupca rodičov ZŠ
   • p. Slavomíra Nemergutová
   • p. Slavomíra NemergutováČlen - zástupca rodičov ZŠ
   • Bc. Monika Hetešová
   • Bc. Monika HetešováČlen - zástupca rodičov MŠ
 • Rada RodiČOV

   • p. Erika Pekár Hudáková
   • p. Erika Pekár HudákováPredseda RZ
   • p. Martina Mačeková
   • p. Martina MačekováPokladník RZ
   • p. Zdenka Lorencovičová
   • p. Zdenka Lorencovičová1. A
   • Mgr. Renáta Kosturská
   • Mgr. Renáta Kosturská2. A
   • p. Alena Slimaková
   • p. Alena Slimaková3. A
   • p. Ján Orechovský
   • p. Ján Orechovský4. A
   • p. Martina Mačeková
   • p. Martina Mačeková5. A
   • p. Lucia Duchová
   • p. Lucia Duchová6. A
   • p. Renáta Ondicová
   • p. Renáta Ondicová7. A
   • p. Martina Mačeková
   • p. Martina Mačeková8. A
   • p. Renáta Ondicová
   • p. Renáta Ondicová9. A
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč
   • zsplavec.edupage.org
   • zsplavec@centrum.sk
   • Mária Pekárová 052/4927344
   • vedúca Anna Pčolková 052/4927335
 • Fotogaléria

  • Zvládli sme to
  • Tak sme dnes začali...
  • Triedne kolá HK
  • Družobné stretnutie v Powroźníku
  • Fašiangový karneval
  • Rovesnícke vzdelávanie
  • HREBIENOK 15.2.2020
  • Beseda s pani výpravkyňou
  • Finančná olympiáda
  • Lyžiarsky výcvik v Ždiari
  • Vianočná výzdoba
  • Vitaj Mikuláš!