• Oznam

      9. 4. 2020

      Riaditeľka školy upozorňuje žiakov, aby sa nezdržiavali v areáli školy z dôvodu vykonávania stavebných prác na školskom pozemku.

     • Oznam - prerušenie vyučovania

      26. 3. 2020

      Vážení rodičia, milí žiaci!

      Na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky budú mať všetky školy a školské zariadenia na území SR prerušenú prevádzku od 30 marca 2020 do odvolania. Vzdelávací proces žiakov v tomto období bude naďalej prebiehať elektronickou formou prostredníctvom Edupage.

      Ďalšie zmeny!

     • Zápis do prvého ročníka po novom

      25. 3. 2020

      Riaditeľka ZŠ s MŠ v Plavči oznamuje rodičom zmenu zápisu detí do 1. ročníka.

      V NUTNOM PRÍPADE, ak sa niekto nevie pripojiť na PC, bude môcť prísť v utorok 21. 4. 2020 v čase 7.00 - 9.00 a v čase 15.00 - 17.00 osobne do školy, kde rodič vyplní prihlášku u pani riaditeľky. V tomto prípade je potrebné priniesť občiansky preukaz, rodný list dieťaťa a ak máte aktivovanú elektronickú schránku, tak aj jej číslo. Je dôležité, aby ste dodržiavali hygienicko-epidemiologické opatrenia.

     • Oznam pre žiakov a rodičov

      15. 3. 2020

      Na základe rozhodnutia vlády Slovenskej republiky budú mať všetky školy a školské zariadenia na území SR prerušenú prevádzku v termíne od 16.3.2020 do 27.3.2020. Pripomíname, že prerušenie prevádzky škôl nie sú prázdniny, ide o preventívne opatrenia na zabránenie šírenia vírusu. Dôrazne žiadame všetkých žiakov školy o dodržiavanie opatrení, ktoré boli prijaté v súvislosti s koronavírusom COVID-19 rodičov o ich dôslednú kontrolu.

     • Prerušenie prevádzky

      12. 3. 2020

      Riaditeľka ZŠ s MŠ Plaveč oznamuje rodičom a žiakom, že na základe vyhlásenia mimoriadneho stavu v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu Covid-19 na celom území Slovenskej republiky, sa prerušuje prevádzka v Základnej škole s materskou školou v Plavči od 13. 3. 2020 (piatok) predbežne do 27. 3. 2020.

     • Preventívne hygienické opatrenia v škole

      11. 3. 2020

      Oznamujeme rodičom žiakov, že naša škola urobila opatrenia z dôvodu predchádzania vzniku a šírenia prenosného ochorenia COVID -19:

      1. Žiaci boli poučení o rizikách šírenia koronavírusu a pravidlách zvýšenej hygieny, hlavne správnom umývaní rúk.
      2. Dezinfekčné mydlá v dávkovačoch sú žiakom k dispozí
     • Usmernenie MŠVVŠ SR č.3 k šíreniu koronavírusu

      11. 3. 2020

      V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 9. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal ďalšie opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení a zákazov Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) vydáva Usmernenie č. 3 k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

     • Usmernenie MŠVVaŠ SR č.2, v súvislosti so šírením koronavírusu

      9. 3. 2020

      V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadal dňa 6. 3. 2020 Ústredný krízový štáb, ktorý prijal viaceré nové opatrenia a zákazy. Na základe uvedených prijatých opatrení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydáva 2. usmernenie k šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Piatok 10. 4. 2020
  • Fotogaléria

   • Triedne kolá HK
   • Družobné stretnutie v Powroźníku
   • Fašiangový karneval
   • Rovesnícke vzdelávanie
   • HREBIENOK 15.2.2020
   • Beseda s pani výpravkyňou
   • Finančná olympiáda
   • Lyžiarsky výcvik v Ždiari
   • Vianočná výzdoba
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč
   • zsplavec.edupage.org
   • Mária Pekárová 052/4927344
   • vedúca Anna Pčolková 052/4927335
   • zsplavec@centrum.sk
 • Fotogaléria

  • Triedne kolá HK
  • Družobné stretnutie v Powroźníku
  • Fašiangový karneval
  • Rovesnícke vzdelávanie
  • HREBIENOK 15.2.2020
  • Beseda s pani výpravkyňou
  • Finančná olympiáda
  • Lyžiarsky výcvik v Ždiari
  • Vianočná výzdoba
  • Vitaj Mikuláš!
  • Milujem život a nie drogy
  • Vŕbová píšťalk - OK