Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Plaveč
  Školská 93, 065 44 Plaveč
 • 052/ 4921 727

Štvrtok 25. 5. 2017

Počet návštev: 532310

Narodeniny a meniny

Pozajtra (Sobota 27.5.2017)

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Plaveč
  Školská 93, 065 44 Plaveč
 • 052/ 4921 727

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
 • Byť mamou, či už fyzickou alebo duchovnou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Toto poslanie je krásne a náročné zároveň. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili. 

  Poďakovať prišli aj deti z MŠ a žiaci zo ZŠ so svojim tancom, recitáciou  i srdečnými blahoželaniami.Zostrih kulturnéhho programu si môžete pozrieť na https://www.youtube.com/watch?v=8ojpPmIATqA    Básničky a priania na Deň matiek zahrejú srdce každej mamy.

 • Dňa 9. mája sa uskutočnila okresná súťaž  Minifutbal žiakov a žiačok ZŠ – McDonald´s Cup. Našim futbalistom sa darilo a vybojovali zaslúžené 3. miesto. Družstvo: Bulinský René Ján, Norko Dárius, Ondica Nikolas,  Plavnický Ján, Stupiansky Samuel, Šuťák Branislav, Ondicová Rebeka, Ščerbáková Sofia, Valkučák Marko.Duch Dominik. Družstvu gratulujeme!

 • Dňa 28. apríla 2017 sa v priestoroch Spojenej školy lesníckej v Prešove konala prírodovedná súťaž "Mladý priateľ lesa". Našu školu úspešne reprezentoval žiak 8. A triedy Michal Pavlík, ktorý si  pri riešení náročných teoretických a praktických úloh zmeral sily s ďalšími 45 žiakmi z celého východného Slovenska a získal 3. miesto. Súčasťou sprievodného programu boli aj  sokoliari, trubači, laserová strelnica a prehliadka lesných exponátov v interiéri školy. Srdečne blahoželáme a tešíme sa o rok!

 • Dňa 3.5.2017 sa Centrom voľného času niesol ľudový spev žiakov 1.- 9. ročníka ZŠ a ZUŠ. Na okresnej súúťaži našu školu reprezentovala žiačka 1. roč. Natália Tešľová. Získali krásne čestné uznanie so sladkou odmenou. Blahoželáme!

 • Dňa 7. 4. 2017 sa pod záštitou Ligy proti rakovine konala verejno-prospešná zbierka známa ako Deň narcisov. V uliciach našej obce sa dobrovoľníkom z radov deviatakov podarilo vyzbierať 281,17 €. Ďakujeme!

 • Celoslovenské certifikačné testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl sa uskutočnilo 5. apríla z predmetov matematika  a slovenský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnilo 22. deviatakov.  Zásielka  s testami bola doručená kuriérskou službou bez porušenia. Počas písania samotného testu administrátori spolu s externým dozorom  vykonávali  dozor. Nevyskytli sa  žiadne rušivé elementy a testovanie prebehlo podľa stanovených pokynov. Kontrolu objektivity vykonávali delegovaní pedagógovia zo ZŠ s MŠ Plavnica.

 • 31. marca navštívili žiaci 5. a 6. ročníka Obecnú knižnicu v Plavči.  So záujmom si prezreli ponúkané knihy, oboznámili sa s kategorizáciou knižného fondu a napokon si domov odniesli vypožičané knihy. Veríme, že ich záujem o čítanie nebude len jednorázovou záležitosťou, ale kniha sa stane ich dobrým priateľom na celý život.

 • Dňa 22. marca sa konal interaktívny hudobný koncert, kde vystupovala bývala víťazka SuperStar Vierka Berkyová. Odzneli naživo  súčasné hity, ktoré svojou chytľavou melódiou  roztancovali mnohých žiakov. Dobrovoľníci na pódiu absolvovali  krátky kurz beatboxu. Zavŕšením koncertu bola autogramiáda a fotenie so speváčkou.

 • Prečítať si rozprávku, porozumieť jej obsahu, zdramatizovať text, pripraviť kostýmy a rekvizity, rozdeliť si úlohy. To všetko bolo náplňou skupinovej práce žiakov 5. ročníka, ktorí na hodine literatúry predviedli svoju šikovnosť a tvorivosť. Aj touto formou si krôčik po krôčku budujú svoj vzťah k čítaniu a literatúre.

 • Bude raz... Kniha pre malých aj veľkých čitateľov, ktorá nám svojimi príbehmi z lesa a prírody pripomína, ktoré hodnoty sú v živote človeka tie najdôležitejšie.

  3. marec priniesol žiakom 3. - 9. ročníka našej školy zaujímavú skúsenosť. V priestoroch telocvične sa stretli s jedným z autorov spomínanej knihy Branislavom Rybárom, ktorý je zároveň jej ilustrátorom. Po prezentácii svojho diela mohli žiaci položiť nášmu hosťovi svoje otázky. Stretnutie sa ukončilo krátkou autogramiádou. Aj tento spoločne strávený čas nám pripomenul, aké dôležité sú slová a knihy v našom poznávaní. A to nielen v marci... 

 • 1. marca sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy žiakov I. kategórie - Hviezdoslavov Kubín. Malí recitátori 2. - 4. ročníka na ňom predviedli svoje umenie a lásku k slovu.

 • S blížiacim sa pôstnym obdobím vrcholí čas zábavy, karnevalov a plesov. Aj žiaci našej školy si dnes užili tú pravú fašiangovú zábavu. Tí mladší sa predviedli v karnevalových maskách a pod vedením animátora Bobra prežili krásny deň v priestoroch telocvične. Najlepšie masky odmenili naše "domino učiteľky" zaujímavými cenami. Za sponozorské dary ďakujeme Obecnému úradu v Plavči, ZRPŠ a SZRČ Martinovi Handzilkovi.

 • Naša škola sa aj v tomto roku zapojila do ďalšieho ročníka Biblickej olympiády.  Tento školský rok si mali žiaci naštudovať zo Starého zákona knihu Genezis, knihu Sudcov a Knihu proroka Daniela a z Nového zákona List Efezanom. Po absolvovaní triednych kôl sa najúspešnejší súťažiaci stretli na školskom kole. Na medailových miestach sa umiestnili Jakub Pekár-Hudák (9.roč.), Sára Nemergutová (5.roč.) a René Lesník (5.roč.), ktorí sa  spolu s náhradníčkou Mirkou Salamonovou (9.roč.)  už pripravujú na okresné kolo. Víťazmi sú však všetci, ktorí vzali do rúk túto najvzácnejšiu knihu a venovali  jej svoj čas. Žiakom, ktorí budú reprezentovať našu školu na okresnom kole, držíme palce.

 • Dňa 15. februára sa žiaci z bedmintonového krúžku našej školy zúčastnili netradičného kondičného tréningu. Absolvovali ho na ľadovej ploche v Starej Ľubovni, kde rakety vymenili za korčule a spolu s pani učiteľkami za priam ukážkového slnečného počasia trénovali svoju kondíciu. Na ľade sa vyšantili a vytrénovaní pocestovali opäť do svojich domovov.

 • Na sv. Valentína, 14. februára, sa v Starej Ľubovni uskutočnilo okresné kolo Dejepisnej olympiády. Svoju lásku k histórii na ňom preukázali žiačky 7. ročníka Katarína Šašalová a Alžbeta Kurucová. Ich úsilie oceňujeme a želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

 • Táto zima praje nielen lyžiarom, bežkárom, korčuliarom ,ale aj turistom. V sobotu 11.2.2017 navštívili žiaci turistického krúžku našej školy Tatranský dóm, jedinečný ľadový kostol s prvkami tatranskej histórie a prírody. Za krásneho slnečného počasia sa z Hrebienka presunuli ešte k Rainerovej útulni, obzrieť majestátny snehový betlehem. Deti sa na snehu vyšantili a šťastní sa vrátili domov. Chceme poďakovať rodičom našich turistov, že ich v čase víkendu v turistike podporili a nenechali sedieť doma pri počítači. "V zdravom tele, zdravý duch."

 •  Dňa 7. februára 2017 sa uskutočnilo v Starej Ľubovni okresné kolo Geografickej olympiády. Z našej školy sa zúčastnili žiaci z 5. ročníka: Tamarka Pekár Hudáková,  Tobias Lorencovič a Natália Angelovičová.  Tešíme sa za prejavený záujem o  náročné úlohy a geografiu.

 • video-1486303658.mp4  V dňoch od 30.1. 2017 do 3. 2. 2017 absolvovalo 18 žiakov  našej  školy  lyžiarsky výcvik v družobnom mestečku Powrožnik, v neďalekom lyžiarskom stredisku Tylicz.Tento rok snehom zima nešetrila a preto sa aj náš lyžiarsky  výcvik vydaril.  Všetc sa naučili lyžovať a jazdiť na vleku. Bolo nám veľmi dobre, vďaka starostlivosti našich učiteľov, dobrej strave a priaznivému počasiu.         

 • Voľba povolania patrí k najvýznamnejším rozhodnutiam v živote človeka. Výber strednej školy znamená krok, ktorý významne ovplyvňuje budúcu pracovnú i osobnú kariéru. Naši ôsmaci a deviataci navštívili 14. decembra Strednú odbornú školu zdravotnícku,  technickú a automobilovú v Košiciach. Oboznámili sa s odbormi na danej škole, prešli priestory školy a zhliadli odborné učebne, v ktorých sa študenti pripravujú na výkon povolania.Veríme, že sme pomohli našim  deviatakom  pri rozhodovaní o voľbe štúdia a povolania.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Plaveč
  Školská 93, 065 44 Plaveč
 • 052/ 4921 727

Fotogaléria