Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Plaveč
  Školská 93, 065 44 Plaveč
 • 052/ 4921 727

Piatok 14. 12. 2018

Počet návštev: 883858

Narodeniny a meniny

Dnes (Piatok 14.12.2018)
Matúš Ščerbák (III.A)

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Plaveč
  Školská 93, 065 44 Plaveč
 • 052/ 4921 727

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
 • Anjel Vianoc

  je celoslovenská výtvarná súťaž, do ktorej sa tohto roku prihlásilo 130 škôl so 789 prácami. Žiaci Marco Pivovar a Karina Nemergutová pod vedením Mgr. Lenky Orolinovej zo SZUŠ Rosnička sa prezentovali prácami Spomalené Vianoce a Anjel Recyklátor. Práca Marca Pivovara získala krásne 2. miesto. Gratulujeme !

 • Deň s Mikulášom

  Po roku opäť k nám zavítal Mikuláš, ktorý dokáže v tomto predvianočnom období vyčariť úsmev a dojatie nielen na tvárach detí, ale priznajme si, že aj na tvárach nás, dospelých. Netradične na bicykli, s veľkým bruchom, ale hlavne s dobrou náladou a vrecom plným nielen sladkostí, ale aj dobrých nápadov a originálnych úloh, ktoré žiaci plnili pod vedením svojich najstarších spolužiakov-deviatakov. Tí skutočne dokázali, že postavenie najskúsenejších a najstarších žiakov na škole im právom patrí, za čo im vyslovujeme obrovské poďakovanie.prikladáme foto

 • Technická olympiáda

  Dňa 29.11.2018 sa uskutočnilo v Starej Ľubovni okresné kolo Technickej olympiády. Žiačka našej školy Sára Nemergutová sa umiestnila na 1.mieste, kde preukázala výborné teoretické a praktické vedomosti a zručnosti.

  Srdečne blahoželáme!

  Víťaz postupuje do krajského kola Technickej olympiády. Držíme jej palce a želáme veľa úspechov pri riešení ďalších náročných úloh.

 • Informatická súťaž - iBobor

  V dňoch 12. do 16. novembra sa v našej škole uskutočnila celoslovenská informatická súťaž iBobor. Najúspešnejším žiakom sa stal žiak 5. ročníka Samuel Vallo. Úspešnými riešiteľmi a diplom získali:

  V kategórii: Bobrík (4.a 5. roč.): Samuel Vallo, Natália Fedáková, Adam Kosturský, Nikolas Ondica a Lucia Beňáková

  V kategórii Benjamín (6.- 7.ročník): Tobias Lorencovič, Sofia Guľašová, Dárius Norko

  V kategórii Kadet (8.ročník): Adrián Chovanec

 • Dňa 22.11.2018 sa v Starej Ľubovni konalo okresné kolo Školských majstrovstiev žiakov a žiačok ZŠ v zrýchlenom šachu 2018/2019. V silnej konkurencii 30 žiakov a žiačok sa na 2. mieste v kategórii žiakov umiestnil Adrián Chovanec z 8.A a na 3. mieste v kategórii žiačok sa umiestnila Simona Vojteková zo 4.A. K úspechu blahoželáme.

 • Čas premien

  V rámci výchovno-vzdelávacieho programu „Čas premien“ sa na našej škole dňa 20.11.2018 uskutočnil cyklus prednášok o správnom fyzickom, psychickom a sociálnom dozrievaní. Prednášky pod vedením lektorky Ing. Zuzany Šutej zo spoločnosti MP Education, s.r.o. boli zamerané na sebapoznanie (funkcie mozgu, pamäť a učenie), ochranu reprodukčného zdravia a pochopenie vývojových zmien súvisiacich s obdobím dospievania.

  Témy tohtoročných prednášok:

  „Učím sa učiť“ (4. a 5. ročník)

  „Dospievam alebo život plný zmien ...“ (6. a 7. ročník – dievčatá)

 • Milovníci ľudovej piesne sa dňa 14.11.2018 stretli v Centre voľného času v Starej Ľubovni, kde sa konala okresná súťaž Vŕbová píšťalka. Svoj spev a radosť z nosenia ľudového kroja prezentovala aj žiačka 3.A triedy Sarah Norková. Aj keď sa neumiestnila na priečke víťazov, svojim spevom potešila mnohé srdcia.

  Ďakujeme za šírenie ľudových tradícií.prikladáme fotto

 • V pondelok 12. novembra žiaci našej školy absolvovali exkurziu do bývalého koncentračného tábora Osvienčim-Brezinka/Auschwitz-Birkenau). Teóriu z dejepisných kníh vystriedali skutočné zážitky. Skutočné ľudské utrpenie sa odohrávalo práve tu. Zo všetkých kútov, zo všetkých stien na vás dýcha úzkosť, bolesť, nepredstaviteľná hrôza. Atmosféra strachu a desu je tu stále aj po toľkých rokoch až hrozivo živá. Až tu človek pochopí, aké šťastie naša generácia vlastne má.

 • Plavecký výcvik

  Od 15.10. do 19.10. sa žiaci tretieho a šiesteho ročníka zúčastnili plaveckého výcviku. Inštruktormi plaveckej školy Kvapka boli pochválení za šikovnosť a usilovnosť. Kladne bolo zhodnotené aj ich správanie. Za odmenu si domov odniesli diplom a sladkú odmenu.

  Za najlepších plavcov boli vyhlásení: Dárius Norko, Jakub Vojtek, Gabriela Kalakajová, Kristián Hudák, Barbara Kurucová, Daniela Kalakajová a Sarah Norková.

 • Milión detí sa modlí ruženec

  Žiaci našej školy sa 18.10.2018 prostredníctvom školského rozhlasu zapojili do modlitby sv. ruženca za pokoj a mier vo svete. Táto medzinárodná iniciatíva je už tradične organizovaná pápežskou nadáciou ACN – Aid to the Church in Need (u nás známou aj ako Kirche in Not) a od svojho vzniku vo Venezuele v roku 2005 sa stretáva so stále väčším ohlasom. Dostala názov podľa výroku sv. pátra Pia : "Keď sa milión detí bude modliť ruženec, tak sa svet zmení". Odvtedy sa deti vo viac ako 70 krajinách sveta stretáva, aby sa s vierou a radosťou spoločne modlili za svojich rovesníkov vo viac ako 40 krajinách sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom.

 • Cesta slovanskou históriou

  Našu školu v piatok navštívili šermiari, historici i bojovníci. Šermiarsko-divadelná kumpánia Via Historica zo Zvolena predviedla žiakom historické divadelné predstavenie. Žiaci mali možnosť vidieť dobové kostýmy, historické zbrane i šermiarske súboje v humorných divadelných scénkach. Zážitkovou formou sa dozvedeli historické fakty a boli interaktívne zapájaní do programu.

 • Deň jablka sa vydaril! S potešením môžeme skonštatovať, že v piatok naozaj žiaci, učitelia a zamestnanci školy prechádzali dverami s jabĺčkom v ruke. Vďaka nim, pomoci deviatakov a školskej jedálne sme si pochutnali na zdravom šaláte. Najdlhšia šupka vyšla z rúk Petry Handzilkovej (9. roč.) a merala úctyhodných 132 cm. Všetkým ďakujeme.

 • Buď #BeActive, zapoj sa do Európskeho týždňa športu a ukáž, že šport ťa baví.

  Zapoili sme sa do Európskeho týždňa športu s cieľom zvýšiť svoju športovú aktivitu a zaradiť ju do každodenného života. Dvojdňovým podujatím pod názvom Lopta je môj kamarát žiaci 1. a 2. stupňa ukázali, že pohyb ich baví.

 • Ako môžeme pomôcť nevidiacim a slabozrakým?

  Naša škola sa v piatok 21.9. 2018 zapojila do verejnej zbierky Biela pastelka, ktorej cieľom je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.

  Prostredníctvom prenosnej pokladničky verejnej zbierky Biela pastelka sa v Plavči vyzbieralo 220 €.

  Zbierku Biela pastelka môžete podporiť do konca roka veľmi jednoducho - zaslaním SMS v hodnote 2 € na číslo 820, alebo vložením ľubovoľného príspevku na účet Bielej pastelky číslo: SK23 1111 0000 0014 3025 8006.

  Veríme, že vďaka vašej pomoci sa podarí zlepšiť životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii.

 • V školskom roku 2018-19 budú na našej škole pracovať nasledovné krúžky:

  Bedminton - Mgr. I. Miklošová

  Biologický - Ing. H. Homzová

  Hra na flautu - PaedDr. D. Sopková

  Jazykový - Mgr. R. Kosturská

  Futbalový - p. Pekár-Hudák

  Florbalový - Mgr. A. Koršňaková

  Ľudováčik - Mgr. D. Norková

  Šikovníček - Mgr. D. Jarkovská

  Turistický - Mgr. M. Hajduková

  Volejbalový - p. Chovanec

  Šachový - p. Chovanec

  Výtvarný - SUŠ Rosnička

  Tanečný - SUŠ Rosnička

 • Začal sa nový školský rok 2018/2019

  Ani sa nestíhame čudovať, ako ten čas letí, prázdniny sú za nami. Začal sa nový školský rok, a preto žiakom

  želáme veľa chuti do učenia, učiteľom dobrých a snaživých žiakov.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Plaveč
  Školská 93, 065 44 Plaveč
 • 052/ 4921 727

Fotogaléria