Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Plaveč
  Školská 93, 065 44 Plaveč
 • 052/ 4921 727

Utorok 22. 8. 2017

Počet návštev: 565622

Narodeniny a meniny

Zajtra (Streda 23.8.2017)
Filip Dopirák (VI.A)
Filip Durlák (IV.B)
Filip Halčišák (IX.A)
Filip Lorencovič (II.A)
Filip Pekár - Hudák (IV.B)
Filip Štefan Pčolka (VIII.A)
Pozajtra (Štvrtok 24.8.2017)
Mária Pekár-Hudáková

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Plaveč
  Školská 93, 065 44 Plaveč
 • 052/ 4921 727

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
 •  

  Letné prázdniny v školskom roku 2016/2017 sa začali  1. júla 2017

  a potrvajú až do 31. augusta 2017.

  Vyučovanie v školskom roku 2017/2018 sa začne v pondelok 4. septembra 2017.

  Všetkým učiteľom, zamestnancom i žiakom našej školy prajeme veľa pekných slnečných prázdninových dní. 

 • ,,Z Plavča na strednú, cestu si razia...“  

  Aj týmito slovami a známou melódiou sa lúčili  deviataci so základnou školou. Prejav poďakovania učiteľom a tradičné prevzatie žezla a knihy ôsmakom, ktorí povinne zložili   sľub, bolo dojímavé nielen pre smutných deviatakov. Darmo, 9 rokov spolu.

 • Peace Run (Mierový beh) je najdlhší štafetový beh s horiacou pochodňou, ktorý prebieha cez viac ako 140 krajín sveta. Jeho poslaním je prekonávať kultúrne a náboženské hranice medzi jednotlivými národmi, ľuďmi alebo hranice v nás samých.

  Do Mierového behu sa zapájajú aj mestá a obce na trase.  Mierovú pochodeň naplnili želania státisícov obyčajných ľudí, ale aj mnohých významných osobností. V Slovenskej republike i vo svete ju držalo veľa športovcov, umelcov, politikov a duchovných predstaviteľov. 27. 6. 2017 si túto pochodeň mohli podržať a svoje želanie v duchu vysloviť aj žiaci a učitelia  našej školy.

 • Počas víkendových dní 16. - 18. júna 2017 sa v Slovenskom raji konalo celoštátne kolo súťaže Liečivé rastliny.

  Našu školu reprezentovali tri žiačky zo 7. ročníka: Simona Valeková, Karin Pekárová a Denisa Vargová. Súťaž pozostávala z určovania živých rastlín a herbárových položiek, identifikovania sušených drog a čajov, a testu z vybraných liečivých rastlín.

 • Tímová práca, rozdelenie úloh, časový harmonogram a samotný výstup a prezentácia. To všetko obsahuje prírpava a realizácia projektov, ktoré si v praxi vyskúšali žiaci 6. a 7. ročníka v rámci predmetov slovenský jazyk a literatúra a dejepis. Témy, ktoré sa rozhodli spracovať boli: slovanská dedina, ľudový kroj, vedomostná súťaž Milujem Slovensko, Vikingovia, Turci a ich spôsob boja, Matej Bel, Mária Terézia, Imrich Tököli a Juraj Jánošík. Dúfam, že nadobudnuté zručnosti využijú aj vo svojej budúcej profesii. Učíme sa predsa pre život!

 • Krásny slnečný piatok priniesol žiakom našej školy nevšedné zážitky. V rámci osláv Medzinárodného dňa detí si mohli pochutnať na zdravom ovocí, ktoré bolo súčasťou prezentácie pripravenej v spolupráci s vedúcou školskej jedálne. Okrem vitamínov si mohli žiaci vychutnať aj recitál piesní z muzikálu Na skle maľované. O tento nevšedný okamih sa postaralo Detské kočovné divadlo Drak z Prešova, ktoré svojimi piesňami rozozvučalo celý plavečský central park. Organizátorom ďakujeme a tešíme sa znova o rok na nové prekvapenia.

 • 7. júna 2017  sa uskutočnilo družobné stretnutie so žiakmi z Powroźníka. Dievčatá si zmerali sily vo vybíjanej, chlapci vo futbale a volejbal si zahrali naši deviataci. Po športových výkonoch  sa posilnili grilovanou klobáskou a „ľodom“ ako hovoria v Poľsku.  Strávili sme príjemné dopoludnie, z ktorého sme si odniesli veľa športových zážitkov.

 • Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania Slovenskej agentúry životného prostredia v Banskej Bystrici vyhlásil už XII. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl - ENVIROOTÁZNIKY. Jej cieľom je zvýšiť záujem žiakov základných škôl o prírodovedné predmety a o problematiku životného prostredia ešte pred ich rozhodovaním sa o budúcom štúdiu na stredných školách. Súčasne má olympiáda prispieť k zvyšovaniu environmentálneho povedomia, informovanosti o trvalo udržateľnom rozvoji a angažovanosti žiakov v otázkach životného prostredia doma, v škole a vo svojom regióne.

 • Dna 2.6. sa naši žiaci už po druhýkrát zúčastnili matematicko - športovej súťaže Mamut v Sabinove. Družtvu v zložení H.J.Bulinský, P.Pavlík, G.Salamonová,T.Lorencovič a S.Maček sa podarilo vylepšiť minuloročný výsledok a skončili na vynikajúcom 4.mieste. Pochvalu za reprezentáciu školy si zaslúžia aj žiaci druhého družstva T.Pekárová Hudáková,P.Vojteková, F.Dopirák, D.Norko a M.Kuruc

 • Dňa 30.5. si žiaci bedmintonového krúžku našej školy zahrali svoj záverečný turnaj v sabinovskej bedmintonovej hale. Víťazmi turnaja sa stali: Michal Pavlík (8.A) a Eva Pavlíková (5.A). Ostatní zúčastnení predviedli tiež skvelé výkony, čím úspešne zavŕšili svoju celoročnú aktívnu činnosť v krúžku.

 • 30. mája sa v Starej Ľubovnii  súťažilo v ľahkej atletike. Našu školu reprezentopvalo družstvo chlapcov a dievčat. Najviac sa darilo žiačke 8. ročníka Nikoletke Šlosárovej, ktorá  získala 3. miesto. Medzi najlepšie výkony našich žiakov patria:

 • 20. marca 2017 sa žiaci 1. - 9. ročníka našej školy mohli zapojiť do súťaže Matematický klokan. Túto možnosť využilo 61 z nich. Úspešnými riešiteľmi sa stali: René Dávid Lesník z 9. A a Filip Lorencovič z 1. A. Titul školský šapmión získal Filip Štefan Pčolka zo 7. A. Všetkým srdečne blahoželáme.

 • Dňa 17.5.2017 sa uskutočnilo regionálne kolo projektu Botanikiáda 2017 v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Našu školu reprezentovali dve  najúspešnejšie riešiteľky školského kola – Sára NemergutováAlexandra Kurucová. Tento ročník projektu niesol podtitul „Rastlinní privandrovalci.“ Súťažiaci sa hravou formou zoznámili s inváznymi rastlinami, ktoré slúžia nielen ako kultúrne, úžitkové a dekoratívne, ale spôsobujú aj množstvo problémov. Žiačky si odtiaľ odniesli okrem množstva informácií a skvelých zážitkov aj vlastnoručne zasadené rastlinky.

 • 29. mája zavítal medzi žiakov našej školy šermiarsky súbor Bojník z Bojníc, ktorý nám pod vedením pána Kamila Fojtíka priblížil zbrane a spôsob boja v období stredoveku. Na chvíľu sme mohli zažiť križiacke výpravy, uvedomiť si význam a funkciu rôznych zbraní daného obdobia. Aj touto pútavou a názornou formou mohli naši žiaci získať nové informácie z dejín a obohatiť svoje doterajšie poznatky.

 • Od 22. – 26. mája 2017 si žiaci 4. ročníka vyskúšali alternatívne učenie v prírode na Oravskej priehrade. Výletnou loďou navštívili Slanický ostrov umenia, v dedine Klin na hore Grapa sa vyfotili pri najväčšej soche Ježiša Krista na Slovensku. Na ranči u Edyho sa previezli na koňoch. O večerný program sa postarali animátori, s ktorými žiaci sa zapojili do zábavno-záchrannej akcie s názvom ZEM 2.0.5.7. Žiaci sa domov vrátili s množstvom nových poznatkov a zážitkov. Vďaka patrí pedagógom, rodičom i sponzorom. 

 • Byť mamou, či už fyzickou alebo duchovnou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Toto poslanie je krásne a náročné zároveň. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili. 

  Poďakovať prišli aj deti z MŠ a žiaci zo ZŠ so svojim tancom, recitáciou  i srdečnými blahoželaniami.Zostrih kulturnéhho programu si môžete pozrieť na https://www.youtube.com/watch?v=8ojpPmIATqA    Básničky a priania na Deň matiek zahrejú srdce každej mamy.

 • Dňa 9. mája sa uskutočnila okresná súťaž  Minifutbal žiakov a žiačok ZŠ – McDonald´s Cup. Našim futbalistom sa darilo a vybojovali zaslúžené 3. miesto. Družstvo: Bulinský René Ján, Norko Dárius, Ondica Nikolas,  Plavnický Ján, Stupiansky Samuel, Šuťák Branislav, Ondicová Rebeka, Ščerbáková Sofia, Valkučák Marko.Duch Dominik. Družstvu gratulujeme!

 • Dňa 28. apríla 2017 sa v priestoroch Spojenej školy lesníckej v Prešove konala prírodovedná súťaž "Mladý priateľ lesa". Našu školu úspešne reprezentoval žiak 8. A triedy Michal Pavlík, ktorý si  pri riešení náročných teoretických a praktických úloh zmeral sily s ďalšími 45 žiakmi z celého východného Slovenska a získal 3. miesto. Súčasťou sprievodného programu boli aj  sokoliari, trubači, laserová strelnica a prehliadka lesných exponátov v interiéri školy. Srdečne blahoželáme a tešíme sa o rok!

 • Dňa 3.5.2017 sa Centrom voľného času niesol ľudový spev žiakov 1.- 9. ročníka ZŠ a ZUŠ. Na okresnej súúťaži našu školu reprezentovala žiačka 1. roč. Natália Tešľová. Získali krásne čestné uznanie so sladkou odmenou. Blahoželáme!

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Plaveč
  Školská 93, 065 44 Plaveč
 • 052/ 4921 727

Fotogaléria