• Medzinárodný týždeň nepočujúcich

    • 26. 9. 2020
    • Týždeň od 21. do 27. septembra je vyhlásený za Medzinárodný týždeň nepočujúcich na celom svete. Počas tohto týždňa si celá komunita nepočujúcich pripomína svoj neľahký spoločný údel. Svet ticha je aj napriek veľkým obmedzeniam plný dobrých ľudí, spolupatričnosti, vzájomnej lásky a porozumenia. Aj naši učitelia a žiaci prejavili spolupatričnosť s týmito ľuďmi a veľmi ochotne v piatok, 25. septembra sa naučili krásne slovíčko "Ľúbim ťa" v posunkovej reči. Ďakujeme za prejav porozumenia.

    • Európsky deň jazykov

    • 26. 9. 2020
    • Každoročne, 26. septembra sa z iniciatívy Rady Európy oslavuje Európsky deň jazykov.Jedným z hlavných cieľov je podporovať výučbu cudzích jazykov medzi všetkými občanmi Európskej únie. Aj naša škola sa v piatok, 25. septembra pridala k tejto iniciatíve. Žiaci si vypočuli rozhlasovú reláciu a spoločne v triedach odpovedali na otázky vedomostného kvízu. Spoločne hľadali najdlhšie slová v rôznych jazykoch. Žiaci 1. stupňa nádherne vymaľovali logo tohto dňa. Výsledky našej práce si môžete pozrieť vo vestibule školy.

    • Pilotný projekt

    • 20. 9. 2020
    • V tomto školskom roku sa naša škola chce zapojiť do projektu Šach na školách. Projekt sa zameriava na deti vo veku 6 - 10 rokov. Výučba šachu bude prebiehať na našej škole 1 hodinu týždenne. Žiaci z 2. - 4. roč. sa môžu prihlásiť u svojich tr. učiteľov.

    • Biela pastelka

    • 19. 9. 2020
    • V piatok, 18. septembra sme sa po prvýkrát zapojili do verejnej zbierky organizovanou Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Spoločne sme prispeli sumou 88,3€. Všetkým, ktorí nezištne pomohli, vyslovujeme veľké ,,ďakujeme."

    • Biela pastelka

    • 17. 9. 2020
    • Nie je slepý ten, kto má choré oči a nevidí, ale ten, kto ich má zdravé a nevidí, pretože dobre vidíme iba srdcom, to hlavné v našom živote je očiam neviditeľné.

     Aj my môžeme preukázať dobro v našich srdciach. Už zajtra sa budeme snažiť pomôcť ľuďom, ktorí našu pomoc naozaj potrebujú.

     V piatok,18. septembra 2020 sa na celom Slovensku uskutoční už 19. ročník verejnej zbierky Biela pastelka.

    • Oznam o priebehu volieb do rady školy za rodičov ZŠ

    • 16. 9. 2020
    • Vážení rodičia, v zmysle zákona §24 odst.2 zákona 596/ 2003 o pôsobnosti orgánov školskej samosprávy- rady školy, uplynulo štvorročné funkčné obdobie členov Rady školy.

     Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Streda 30. 9. 2020
  • Fotogaléria

   • Zvládli sme to
   • Tak sme dnes začali...
   • Triedne kolá HK
   • Družobné stretnutie v Powroźníku
   • Fašiangový karneval
   • Rovesnícke vzdelávanie
   • HREBIENOK 15.2.2020
   • Beseda s pani výpravkyňou
   • Finančná olympiáda
   • zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč
   • zsplavec.edupage.org
   • zsplavec@centrum.sk
   • Mária Pekárová 052/4927344
   • vedúca Anna Pčolková 052/4927335
 • Fotogaléria

  • Zvládli sme to
  • Tak sme dnes začali...
  • Triedne kolá HK
  • Družobné stretnutie v Powroźníku
  • Fašiangový karneval
  • Rovesnícke vzdelávanie
  • HREBIENOK 15.2.2020
  • Beseda s pani výpravkyňou
  • Finančná olympiáda
  • Lyžiarsky výcvik v Ždiari
  • Vianočná výzdoba
  • Vitaj Mikuláš!