• Predchádzame kriminalite a nástrahám internetu

    • 3. 6. 2021
    • V rámci protidrogovej prevencie v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Starej Ľubovni sa žiaci 1. stupňa dozvedeli o nástrahách internetu a rôznych nebezpečenstvách, ktoré im prináša naša moderná doba. Žiaci 2. stupňa počúvali, ale aj horlivo debatovali na tému: "Kriminalita mládeže." Za tieto zaujímavé, poučné, výchovné prednášky ďakujeme kpt. Milanovi Ženčuchovi, ktorý veľmi ochotne a odborne poučil našich žiakov.

    • Staň sa aj ty olympionikom!

    • 2. 6. 2021
    • Touto výzvou sa žiaci 6. ročníka zapojili do projektu Olympijský odznak všestrannosti.
     Je to dobrovoľný športový projekt SOVŠ zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov, v ktorom chceme deťom ukázať, že keď sa budú venovať pravidelným pohybovým aktivitám, zlepšia sa ich pohybové schopnosti. Dôležité je sledovanie športového vývoja detí a to hlavne u tých menej nadaných, lebo svoje výkony porovnávajú nie so svojimi rovesníkmi, ale sami so sebou.

    • Vyhodnotenie jarnej výzvy

    • 1. 6. 2021
    • Pri príležitosti Dňa Zeme vyhlásila Zelená škola Plaveč v spolupráci s obcou Plaveč jarné upratovanie našej obce a jej okolia. Napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii a nie vždy priaznivému počasiu sa do tejto výzvy zapojilo 24 žiakov našej školy. Podarilo sa im vyzbierať veľké množstvo odpadu o čom svedčia aj selfie fotky s vyzbieraným odpadom. Všetci, ktorí výzvu prijali a zapojili sa, boli odmenení.

    • EnviroOtázniky

    • 1. 6. 2021
    • Tento rok sa konal XV. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl. Do súťaže sa zapojili V. Vojtek, J. Vojtek, N. Angelovičová a S. Plavnická. Veľmi pekné 3. miesto vybojoval Viliam Vojtek a vyhral Smart hodinky. Srdečne blahoželáme!

    • Rozmanité krajiny Zeme - 3D modely

    • 26. 5. 2021
    • Škola by mala byť nielen hravá, ale aj tvorivá. Čím sú žiaci mladší, tým viac to platí. Nechýba im ešte prirodzená zvedavosť, chuť vymýšľať a motivácia pracovať na projektoch, ktoré vyžadujú manuálnu zručnosť.

     Cieľ projektu – spoznať rozmanitosť Zeme cez vlastnoručne vyrobené modely vybraných typov krajín.

   • Elektronické testovanie žiakov 5. ročníka
    • Elektronické testovanie žiakov 5. ročníka

    • 25. 5. 2021
    • Testovacie prostredie E-TEST pod záštitou NÚCEM-u ponúka overovanie vedomostí žiakov z profilových predmetov. Dňa 24. a 25. 5. 2021 žiaci 5. ročníka absolvovali test z matematiky a slovenského jazyka a literatúry.

   • Vitajte v Sodome
    • Vitajte v Sodome

    • 24. 5. 2021
    • Pútavý dokument o najväčšej skládke elektroodpadu a zároveň o jednom z najtoxickejších miest sveta - Agbogbloshie, Akkra, Ghana. Na tomto mieste končí ročne 250-tisíc ton elektroodpadu z celého sveta. Ilegálne. Možno aj váš smartfón. Pozývame Vás pozrieť si tento dokument...

    • Povinne voliteľné predmety

    • 22. 5. 2021
    • Vážení rodičia!

     Z dôvodu organizačného zabezpečenia školského roka 2021/2022 sme spustili online prihlasovanie na povinne voliteľné predmety:

     4. ročník - Náboženská výchova / Etická výchova

     Výber voliteľného predmetu je záväzný na celý stupeň vzdelávania (5. - 9. ročník).

     6. ročník: 1) Druhý cudzí jazyk- Nemecký jazyk

   • Oznam o SABI súťaži
    • Oznam o SABI súťaži

    • 13. 5. 2021
    • Blíži sa termín uzávierky zberu hliníkových viečok Sabi - 20. 05. 2021.

     Preto by sme poprosili všetkých žiakov, aby priniesli do školy nazbierané hliníkové viečka a vhodili ich do krabice na to určenej - vedľa nádob na zber a triedenie odpadu na 1. poschodí pri zborovni.

     Ďakujeme všetkým "SABI zberačom" :)

    • Vyučovanie od 10.5.2021

    • 7. 5. 2021
    • Vážení rodičia, milí žiaci,

     oznamujeme Vám, že od 10. 05. 2021 (pondelok) naďalej prebieha prezenčné vyučovanie všetkých žiakov ZŠ.

     Okres Stará Ľubovňa je od 10.05.2021 podľa Covid automatu v červenej farbe a "Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa/žiaka" je potrebné podať elektronicky cez Edupage ak:

   • Zber papiera
    • Zber papiera

    • 4. 5. 2021
    • Oznamujeme žiakom, že v dňoch 12.5. (streda) a 13.5.2021 (štvrtok) sa uskutoční na našej škole zber papiera. Papier je potrebné zviazať a doniesť ku zadnému vchodu školy do 17:00 hod. v daných dňoch. Kartón sa zbiera zvlášť a je potrebné ho odovzdať samostatne.

     Aj týmto spôsobom prispejme k ochrane životného prostredia a triedeniu druhotných surovín.

    • Naša škola má logo

    • 3. 5. 2021
    • Ceruzka v ruke je pascou na slovo. Ak ňou chce človek zachytiť myšlienku, musí priložiť aspoň štipku rozumu.“ autor: Ivan Fontana

     Ceruzka je mostom k svetu plnému tvorivosti a nových nápadov. Je základným nástrojom žiaka, ktorému pomáha tvarovať myšlienky. Keď sa dotkne papiera, myšlienky sa zmenia na slová, začnú žiť. Škola je priestor, v ktorom rozum dostáva krídla, aby mohol slobodne letieť a objavovať nové veci.

    • Pravidlá pre školy od 3. mája 2021

    • 30. 4. 2021
    • Riaditeľstvo školy, na základe usmernení oznamuje, že od 3.5.2021 v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u vyučovanie pokračuje vo všetkých triedach na II. stupni ZŠ prezenčne.

     • Od pondelka 3. 5. 2021 nebude potrebné preukazovať sa negatívnym testom jedného zákonného z
    • Babka, dedko 2020

    • 30. 4. 2021
    • "Je veľmi milý, priateľský a dobrý"- to sú slová, ktorými opisuje svojho dedka, Milana Lorencoviča, žiak 5. ročníka Filip Lorencovič, ktorý svojím úprimným vyznaním získal hlavnú cenu v okresnej súťaži Dedko, babka roka 2020, ktorú každoročne vyhlasuje Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni a jeho dedko získal titul Dedko roka 2020. Do okresného zborníka sa dostala aj práca Petra Plavnického, žiaka 6. ročníka, ktorý opisoval svoju babku, Teréziu Plavnickú. Oceneným starým rodičom gratulujeme a žiakom ďakujeme za ich krásne vyznania, z ktorých cítiť nekonečnú vďaku a lásku.

    • Testovanie KOMPARO

    • 30. 4. 2021
    • Dňa 29.4.2021 sa žiaci 9. ročníka zapojili do testovania KOMPARO, v ktorom si preverili vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky.

     Veríme, že v rámci prípravy na prijímacie skúšky na stredné školy je dobrou a objektívnou spätnou väzbou. Držíme palce!

   • Okresné kolo Pytagoriády
    • Okresné kolo Pytagoriády

    • 28. 4. 2021
    • 13.4. - 14.4.2021 prebehlo okresné kolo Pytagoriády, na ktorom sa zúčastnili úspešní riešitelia školského kola. Tento rok sme mali aj úspešných riešiteľov:

     F. Lorencovič (5.A)

     N. Tešľová (5.A)

     Blahoželanie patrí všetkým zúčastneným, ktorí sa snažili čo najlepšie vyriešiť úlohy a získať veľa bodov.

    • Jarná výzva!

    • 23. 4. 2021
    • Pri príležitosti Dňa Zeme vyhlasuje Zelená škola Plaveč v spolupráci s obcou Plaveč výzvu na jarné upratovanie našej obce a jej okolia. Zapojiť sa môžu jednotlivci, rodiny aj skupiny do konca apríla.

   • Vyučovanie od pondelka 26. 4. 2021
    • Vyučovanie od pondelka 26. 4. 2021

    • 23. 4. 2021
    • Na mape COVID automatu ostáva od pondelka 26. apríla okres Stará Ľubovňa naďalej v bordovej farbe.

     V praxi to znamená, že od pondelka 26. 4. 2021 pôjdeme v doterajšom režime:

     Deti v MŠ a žiaci 1.stupňa ZŠ

     • Prezenčná výučba, povinnosť negatívneho testu jedného zákonného zástupcu.

     Žiaci 5.-7. ročníka

    • Deň Zeme v našej škole

    • 22. 4. 2021
    • Dnešný sviatok sme v našej škole oslávili veľmi pestro.

     Tento týždeň boli žiaci vyzvaní, aby do školy prichádzali a odchádzali "po svojich". Po ceste si mali všímať okolitú živú i neživú prírodu.

     Počas dnešného dňa si pracovnými listami zopakovali a utvrdili vedomosti a poznatky o tom, čo našej Zemi pomáha a škodí. K žiakom prvého stupňa zavítali aj žiačky v kolégia Zelenej školy, ktoré im zopakovali zásady správneho triedenia odpadu.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 14. 6. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč
   • zsplavec.edupage.org
   • zsplavec@centrum.sk
   • Mária Pekárová 052/4927344
   • vedúca Anna Pčolková 052/4927335
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje