• Deň školského mlieka

    • 28. 9. 2022
    • Každoročne si koncom septembra pripomíname Deň školského mlieka.

     Aj naši žiaci trikrát do týždňa dostávajú chutné mlieko cez projekt Školské mlieko.

     Obaly z týchto mliečok sme dnes kreatívne využili. Ako?

     Po chodbe našej školy sa plazil Had mliečny. :)

    • Európsky deň jazykov

    • 26. 9. 2022
    • 26.9.2022 sme spoločne oslávili Európsky deň jazykov. Tento deň vyhlásila Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov a školy v členských krajinách si ho každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní alebo športových podujatí. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania.

    • Plavecký výcvik

    • 25. 9. 2022
    • V týždni od 20. septembra do 23. septembra 2022 žiaci 6. a 7. ročníka našej školy absolvovali plavecký kurz. Konal sa vo Vyšných Ružbachoch pod vedením pána učiteľa a inštruktora. Dennú dochádzku zjednodušil objednaný autobus. Žiaci boli rozdelení do dvoch družstiev a počas týždňa zlepšovali svoje plavecké zručnosti. Na záver každý žiak ukázal svoju plaveckú zručnosť pred spolužiakmi a získal diplom.

    • BIELA PASTELKA 2022

    • 23. 9. 2022
    • Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. 23.9.2022 sme aj my podporili túto myšlienku.

     Spoločnými silami sme vyzbierali 133€.

     ĎAKUJEME!

    • Svetový deň vďačnosti

    • 21. 9. 2022
    • Oslava tohto dňa sa začala v roku 1965 na Havaji, keď medzinárodné zhromaždenie rozhodlo, že by bolo dobré mať jeden deň v roku formálne vyjadrenie vďačnosti a uznania za mnohé úžasné veci, ktoré sa dajú vo svete nájsť. Deň vďačnosti sa teda oslavuje každoročne 21. septembra.

     Spoločne sme sa aj my zamysleli nad vecami, za ktoré sme vďační a uvedomili si, aké dôležité je slovo "ĎAKUJEM".

    • Medzinárodný deň čokolády

    • 13. 9. 2022
    • Čokoláda bezpochyby patrí medzi najvyhľadávanejšie svetové pochúťky. A nie je sa čomu diviť. Len málokto odolá jej sladkej chuti, ktorá priamo nabáda k tomu, aby si človek odlomil ďalší kúsok. Milujú ju deti aj dospelí, preto sme sa aj my rozhodli osláviť dnešný deň malým kúskom čokolády, ktorý si mohli dopriať pri vstupe do školy všetci učitelia, žiaci, rodičia a zamestnanci školy.

    • Ponuka záujmových útvarov

    • 9. 9. 2022
    • Vážení rodičia,
     pre vaše deti, žiakov našej školy, máte možnosť vybrať z ponuky záujmových útvarov.

     Triedni učitelia rozdali žiakom vzdelávacie poukazy a zoznam krúžkov.

     Budeme radi, ak vzdelávaci poukaz využijete v našej škole. Podpísaný vzdelávací poukaz pre záujmové útvary na našej škole odovzdajte triednej učiteľke do piatku 16. 9.2022.

   • Deň finančnej gramotnosti
    • Deň finančnej gramotnosti

    • 9. 9. 2022
    • Jedným z veľkých rizík dnešnej spoločnosti je finančná negramotnosť. Od roku 1992 sa na Slovensku považuje 8.september za Deň finančnej gramotnosti. Preto sa aj my vo zvýšenej miere venujeme rozvoju finančnej gramotnosti. Žiaci našej školy v tento deň vyrábali grafický návrh 1000 € bankovky a otestovali si svoje vedomosti na kvíze z odborných pojmov.

    • Oznam pre stravníkov

    • 2. 9. 2022
    • ​​​​​Vedúca školskej jedálne oznamuje, že prihlasovanie stravníkov na nový školský rok 2022/2023 bude prebiehať od 5. 9. 2022 u vedúcej ŠJ.​​​​​​​

     Obec Plaveč v VZN č.1/2022 určuje výšku príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórii stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Obec Plaveč stanovuje 2. finančné pásmo na nákup potravín podľa vekových kategórií nasledovne:

    • DO ŠKOLY A DO PRÁCE NA BICYKLI

    • 2. 9. 2022
    • Využite ako svoj dopravný prostriedok do školy alebo do práce bicykel, šetrite životné prostredie, spravte niečo pre svoje zdravie a vyhrajte hodnotné vecné ceny. Takto v jednej vete by sme charakterizovali súťaž „Do školy a do práce na bicykli“.

     V septembri 2022 využite na dochádzku do práce a do školy bicykel, zaregistrujte sa na tejto stránke (CykloPSK), jazdite veľa, hlavne s radosťou a vyhrajte vecné ceny.

   • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/23
    • Slávnostné otvorenie školského roka 2022/23

    • 30. 8. 2022
    • Vážení rodičia a žiaci,

     slávnostné otvorenie školského roka sa začne v pondelok 5. septembra 2022 svätou omšou v kostole sv. Margity o 8:00 hod.

     Po sv. omši sa všetci stretneme pred školou, kde riaditeľka školy slávnostne otvorí školský rok a žiaci si vypočujú úvodné pokyny na nasledujúce dni. V tento deň všetci žiaci (okrem prváčikov) idú po skončení slávnostného otvorenia domov.

    • Posledné zvonenie - rozlúčka s deviatakmi

    • 1. 7. 2022
    • Je tu opäť koniec školského roka.

     A s koncom školského roka prichádza aj rozlúčka .... každý rok opúšťajú brány školy deviataci. Lúčia sa so školou, do ktorej deväť rokov ráno čo ráno smerovali ich kroky a otvára sa pred nimi nová životná etapa v podobe štúdia na strednej škole. Áno, čosi pekné sa končí a čosi pekné sa začína. Je dobrým zvykom rozlúčiť sa s deviatakmi, zaželať im veľa šťastia, povedať im, že sme na nich hrdí a že tu vždy budú mať svoje miesto. A práve dnes bol ten deň. Deň rozlúčky s deviatakmi.

    • Olympiáda o životnom prostredí - EnvirOtázniky 2022

    • 30. 6. 2022
    • Aj tento rok vyhlásil odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) v Banskej Bystrici celoslovenskú vedomostnú súťaž pre žiakov 2. stupňa základných škôl.

     Aktuálny XVI. ročník bol venovaný tejto problematike:

     Elektroodpad

     Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín

    • OZNAM

    • 29. 6. 2022
    • Vážení rodičia, milí žiaci!
     Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022 sa začne o 8.00 hod. slávnostnou svätou omšou v kostole.
     Pokračovaťsa bude o 9.00 v triedach rozdávaním vysvedčení a o 10. 00 hod. sa rozlúčime s našimi deviatakmi pri zadnom vchode.

    • Vyhodnotenie zberu papiera

    • 29. 6. 2022
    • Spolu sa vyzbieralo 2669 kg papiera (976 kg kartón)

     Najviac papiera nazbierali a umiestnili sa:

     1. miesto: L. Gabliková, 8.A - 360 kg

     2. miesto: M. Valek, 8. A - 318 kg

     3 .miesto: S. Pekárová 2.A - 197 kg

     Jednotlivcom vecné ceny odovzdá riaditeľka školy na slávnostnom ukončení školského roka.

    • Projektové vyučovanie

    • 24. 6. 2022
    • Od februára na I. stupni prebiehal projekt Školská vkladná knižka zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov. V rámci tohto projektu žiaci získavali dukáty za čítanie s porozumením a za písanie diktátov.

     Každý žiak mal možnosť nazbierať maximálne 80 dukátov. Spolu našetrili 3801 dukátov. Získané dukáty si dnes žiaci vymenili na školských trhoch za atraktívny tovar, ktorý nám dodali štedrí sponzori. Vyberať bolo naozaj z čoho.

    • Celoslovenská výzva "Dlaň dokorán"

    • 24. 6. 2022
    • "Jedno je o dobre rozprávať, iné dobro robiť." Akú dĺžku má ľudské dobro? Dá sa jeho hodnota odmerať? Pridajte sa k nám a vytvorte s nami najdlhšiu reťaz detských dobrých skutkov na Slovensku. To bola výzva, ktorú sme veľmi radi prijali aj my. Žiaci si odtlačili na farebný papier svoju ruku. Do nej si vpísali dobrý skutok. Ruky sme pospájali do reťaze, ktorá merala dlhých 22,80 m.

    • Čítajme si 2022

    • 24. 6. 2022
    • V týždni od 20. 6. -24. 6. 2022 sme sa zapojili do projektu "Celoslovenský detský čitateľský maratón," ktorý už 13. rok organizuje Linka detskej istoty. Cieľom podujatia je podporiť a zvýšiť záujem detí o čítanie kníh a zapojiť do čitateľského maratónu čo najväčší počet detí, ktoré budú čítať súčasne v danom termíne vo viacerých mestách a obciach po celom Slovensku. Nás veľmi teší, že žiaci prejavili záujem o čítanie aj v cudzích jazykoch. Nemenej nás potešila aj návšteva predškolákov, ktorí v školskej knižnici ukázali obrovský záujem a chuť do čítania. Do maratónu sa v našej škole zapojilo 161 malých aj väčších čitateľov.

    • Raňajky s pánom starostom

    • 14. 6. 2022
    • Milým slovom a chutným jedlom privítal Mgr. Peter Šlosár, starosta obce, žiakov, ktorí v tomto školskom roku končia svoje deväťročné štúdium na základnej škole. Stretli sa na obecnom úrade, kde si mohli pozrieť prácu zamestnancov obecnej samosprávy a zapísať sa do pamätnej knihy. Spoločné stretnutie zavŕšili raňajkami a posedením v Dome kultúry. Za príjemne strávené chvíle zo srdca ďakujeme!

    • Oznam

    • 13. 6. 2022
    • Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Plaveč, Školská 93,065 44 Plaveč v zmysle ustanovenia § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje,

     že poskytuje na deň 15.06. 2022 t.j.(streda) riaditeľské voľno z organizačných dôvodov, (účasť zamestnancov na protestnom zhromaždení v Bratislave).

    • ENGLISH STAR

    • 9. 6. 2022
    • Počuli ste už o ENGLISH STAR?

     Ide o medzinárodnú súťaž v anglickom jazyku, ktorej hlavným poslaním je propagovať anglický jazyk a približovať ho našim žiakom. V našom pilotnom ročníku tejto súťaže si svoje vedomosti z angličtiny preverilo 45 žiakov z 2.stupňa, ktorí boli ocenení diplomom a malou pozornosťou. Najlepšie výsledky v rámci našej školy dosiahli:

    • Škola v prírode v Drienici

    • 30. 5. 2022
    • V pohorí Čergov v obci Drienica si naši tretiaci a štvrtáci užili krásnych päť dní. V dňoch od 30.5.2022 – 3.6.2022 sa zúčastnili dlho očakávanej „Školy v prírode a plaveckého výcviku.“

     Počas celého pobytu usilovne pracovali a zapájali sa do rôznych aktivít. Pri vychádzkach do okolitej prírody spoznávali nové rastliny, stromy, oboznámili sa s turistickými značkami, ktoré ich zaviedli k výhľadni Pod rebríkmi, či až k lanovke na Lysú.

    • Ďalší úspech na majstrovstvách Slovenska v šachu

    • 29. 5. 2022
    • V Ľubovnianskych kúpeľoch sa od 21.05. do 28.05.2022 konali majstrovstvá Slovenska mládeže v klasickom šachu za účasti 181 hráčov/hráčok v dvanástich kategóriách.

     Naša Emmka Gondeková (žiačka 3.A) si aj po 3-4 hodinových partiách vybojovala 3. miesto v kategórii D 10 s možnosťou účasti na MS alebo ME.

   • Krajské kolo Biologickej olympiády – kategória E
    • Krajské kolo Biologickej olympiády – kategória E

    • 29. 5. 2022
    • Dňa 17. mája sa na ZŠ Sibírska v Prešove uskutočnilo krajské kolo Biologickej olympiády v kategórii E. V odbore botanika reprezentovala našu školu víťazka okresného kola Lívia Dopiráková zo 7.A triedy. V silnej konkurencii tejto náročnej súťaže obsadila krásne 8. miesto.

     Srdečne gratulujeme !

    • Zber papiera

    • 25. 5. 2022
    • Vyhlasujeme zber papiera. Papier môžete nosiť do školy od zajtra, od 13. 00 hodiny do 2. júna 2022. Kartón a paier je potrebné zviazať osobitne. Papier sa bude odoberať vo vestibule školy (zadný vchod). Najlepší zberači budú opäť ocenení.

   • Riaditeľské voľno
    • Riaditeľské voľno

    • 17. 5. 2022
    • Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Plaveč v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     udeľuje

     deťom MŠ a žiakom ZŠ

     dňa 20.05.2022 riaditeľské voľno

     z prevádzkových dôvodov.(Prerušenie distribúcie elektriny v čase od 8. 00 hod. - 16. 00 hod).

    • Didaktické hry a účelové cvičenie

    • 13. 5. 2022
    • V piatok, 13. mája naši žiaci prežili veľmi zaujímavý deň.

     V rámci účelového cvičenia sme videli prácu hasičov, výrobu hasiacej peny, poskytovanie prvej pomoci, hasenie požiarov rôznymi spôsobmi. Žiaci si mohli vyskúšať priame hasenie z naozajstnej hasiacej prúdnice.

     V náučnej prednáške sa utvrdili v tom, že fyzický pohyb je veľmi dôležitý pre zdravý vývin. Starší žiaci mali možnosť odborného merania krvného tlaku a kapacity pľúc.

    • Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl T5 - 2022

    • 11. 5. 2022
    • Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl v zmysle § 155 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) sa uskutoční 18. 5. 2022 (streda).

     Externého testovania sa zúčastňujú všetci žiaci základných škôl príslušného ročníka, v ktorom sa uskutočňuje, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

    • Zápis do materskej školy

    • 3. 5. 2022
    • Vážení rodičia,

     ak chcete prihlásiť svoje dieťa do materskej školy, môžete vyplniť elektronickú prihlášku.

     PRIHLÁŠKU NEVYPĹŇAJÚ RODIČIA, KTORÝCH DIEŤA UŽ NAVŠTEVUJE MATERSKÚ ŠKOLU V PLAVČI. Dieťa bude automaticky prevedené do ďalšieho školského roka.

     Online prihlasovanie je možné do 31. mája 2022.

    • Sen jedného duba

    • 2. 5. 2022
    • Všetko, čo vyrastie, teší sa, trápi sa, svoj osud nesie....

     Takto začína krásny príbeh o prírode v rozprávke H. CH. Andersena, ktorú v podaní bábkového divadla Babadla z Prešova si mohli dnes naši žiaci pozrieť v sále Domu kultúry. Spolu sme obdivovali umenie bábkohercov, ktorí nás presvedčili, že ten, kto vie načúvať v tichu lesa, započuje tie najkrajšie rozprávky. Ďakujeme za krásny umelcký zážitok.

    • Deň Zeme

    • 25. 4. 2022
    • Ekológia je dôležitou súčasťou nielen učebných osnov, ale každodenného života. Žiaľ, realita je taká, že na túto skutočnosť často zabúdame. Je však deň v roku, kedy sa o ekológii, o životnom prostredí hovorí oveľa častejšie. Tým dňom je 22. apríl, ktorý je známy ako deň Zeme.

     Naši žiaci si z príležitosti tohto dňa vyhrnuli rukávy, obliekli sa do pracovného odevu. Ich módnym doplnkom boli rukavice, vrecia, hrable, lopaty. Každá trieda mala určený svoj úsek, na ktorom vyzbierala odpadky. A bolo ich naozaj dosť. Zasadili skalničky, pracovali v ovocnom sade, vyčistili studničku a naplnili vyvýšené záhony.

    • Pasovanie nových čitateľov

    • 24. 4. 2022
    • Aj v tomto upršanom jarnom počasí máme jedinečnú možnosť stráviť zmysluplne svoj čas - čítaním kníh.

     O tom, že kniha rozvíja človeka sa presvedčili naši prváci ešte v marci. Boli totiž pasovaní za čitateľov v obecnej knižnici. Pridali sa k nim i druháci, nakoľko týmto žiakom to minulý rok prekazila pandémia. Žiaci mali možnosť nahliadnuť do regálov a vybrať si svoju prvú knihu z knižnice.

    • Biologická olympiáda

    • 20. 4. 2022
    • Dňa 31. marca 2022 sa uskutočnilo online cez EduPage okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii E-botanika. Naša žiačka Lívia Dopiráková zo 7.A preukázala výborné teoretické vedomosti a odniesla si víťazné 1. miesto.

     Všetci jej srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v krajskom kole, ktoré sa uskutoční už onedlho.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Štvrtok 6. 10. 2022
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • zsplavec@centrum.sk
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje