• Čo dedina, to reč iná...

    • 21. 2. 2024
    • Každoročne sa 21. február slávi ako Medzinárodný deň materinského jazyka. Ten tohtoročný sme si dnes pripomenuli objavovaním slov naších starých otcov a mám. Na panelovej nástenke si žiaci mohli overiť, či rozumejú slovám z nášho regiónu. Pripnuté nárečové slová v sebe ukrývali aj ich význam v spisovnej slovenčine. Takto si žiaci hravou formou rozšírili slovnú zásobu a zároveň spoznali svoje korene.

    • Oznam- prerušenie prevádzky MŠ

    • 21. 2. 2024
    • Vážení rodičia,

     na základe usmernenia RÚVZ v Starej Ľubovni a v súlade s prevádzkovým poriadkom školy Vám oznamujem, že prevádzka MŠ bude prerušená od štvrtku 22. februára 2024 z dôvodu zvýšenej chorobností detí.

     Mgr. Anna Servilová, riaditeľka školy

   • Okresné kolo dejepisnej olympiády
    • Okresné kolo dejepisnej olympiády

    • 20. 2. 2024
    • 5. februára sa v CVČ v Starej Ľubovni uskutočnilo okresné kolo DO, ktorého sa zúčastnili tí úspešní riešitelia školského kola, ktorí skončili vo svojej kategórii na prvých dvoch miestach. Našu školu reprezentovali:

     kategória F (6. ročník): Alexander Duch a Marián Dučák,

     kategória E (7. ročník): Marek Heteš a Lukáš Pekár Hudák.

    • Strom priateľstva

    • 14. 2. 2024
    • Napriek tomu, že sv. Valentín je považovaný za sviatok zamilovaných, veľa ľudí ho slávi ako „sviatok lásky“ ako takej a nielen lásky zamilovaných.
     Niekedy nezaškodí pripomenúť si, prečo sme si jeden pre druhého takí vzácni. Často to berieme ako samozrejmosť.

     Láska je predsa aj o priateľstve, vzájomnej úcte a rešpekte.

   • Olympiáda v anglickom jazyku
    • Olympiáda v anglickom jazyku

    • 22. 1. 2024
    • V tomto školskom roku sme sa zapojili do riešenia úloh z anglického jazyka v rámci školského kola Olympiády v anglickom jazyku. Žiaci súťažili v kategórii 1A (5.-7. ročník) a kategórii 1B (8. a 9. ročník). Riešili úlohy z oblasti gramatiky, slovnej zásoby, popasovali sa s čítaním a počúvaním anglického textu, z ktorých následne riešili úlohy. V závere tvorili vlastný príbeh podľa obrázka a napokon to najlepšie – rozhovor „face to face“, v ktorom si mohli precvičiť aj argumentáciu a gramatiku v praxi. Na okresnom kole v Starej Ľubovni našu školu reprezentovali Alex Duch (7.A) a Lívia Dopiráková (9.A), ktorí si overili svoje vedomosti a nadobudli cenné skúsenosti. Za ich účasť a odhodlanie im ďakujeme.

   • Školské kolo Pytagoriády
    • Školské kolo Pytagoriády

    • 21. 1. 2024
    • Pytagoriáda je matematická súťaž, v ktorej okrem správnosti vypočítaných príkladov rozhoduje aj čas, za ktorý žiaci vypočítajú dané príklady. Súťaž v tomto školskom roku sa konala v dňoch 12. - 13. decembra 2023. O súťaž prejavilo záujem 12 žiakov tretieho až ôsmeho ročníka.

     Úspešní riešitelia boli:

    • Štedrý december v šachu

    • 21. 12. 2023
    • 20. 12. 2023 sa konal v CVČ Stará Ľubovňa šachový turnaj o Kráľa šachu. V kategórii mladších žiačok Emma Gondeková obsadila 1. miesto a Lea Šalamonová 2. miesto . Srdečne blahoželáme!

    • Oznam- prerušenie prevádzky MŠ

    • 19. 12. 2023
    • Vážení rodičia,

     na základe usmernenia RÚVZ v Starej Ľubovni a v súlade s prevádzkovým poriadkom školy Vám oznamujem, že prevádzka MŠ bude prerušená od stredy 20. 12. 2023 z dôvodu zvýšenej chorobností detí.

     Mgr. Anna Servilová, riaditeľka školy

    • Vianočná pošta pre seniorov

    • 18. 12. 2023
    • „Spravme Vianoce neznámym starkým v domovoch.“

     Týmto heslom a s odhodlaním sme sa aj tento rok zapojili do projektu Vianočná pošta pre seniorov. Naši žiaci vytvorili pohľadnice, ktorými chceme potešiť 104 srdiečok v 4 domovoch sociálnych služieb na Slovensku.

     „Každý dar, aj keď je malý, je v skutočnosti veľký, ak je darovaný s láskou.“

   • Riaditeľské voľno
    • Riaditeľské voľno

    • 12. 12. 2023
    • Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Plaveč, na základe § 150 ods. 5) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a so súhlasom zriaďovateľa

     poskytuje žiakom ZŠ s MŠ Plaveč

     riaditeľské voľno dňa 22.12.2023 (piatok).

     Odôvodnenie

     Školské vyučovanie a prevádzka MŠ, ŠJ a ŠKD sú prerušené z organizačných dôvodov.

    • Majstrovstvá SR v rapid šachu

    • 17. 12. 2023
    • Najlepší z najlepších sa stretli dňa 12.12.2023 na Majstrovstvách SR žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu v Nitre. Našu školu reprezentovala Emma Gondeková, ktorá obsadila úctyhodné 8.miesto. Celý čas bojovala s pokorou a dravosťou zároveň, čo jej zaručilo, že patrí do top 10 najlepších žiačok v SR.

    • Rozprávkový Mikuláš

    • 7. 12. 2023
    • V nedeľu sa nám začal advent- obdobie, kedy začíname prípravu na príchod malého Ježiška. Čakanie na tento veľký deň nám každý rok spríjemňuje svojím príchodom Mikuláš. 6. decembra zavítal opäť medzi nás, aby nám pripomenul dôležitosť konania dobra, šírenia lásky a štedrosti.

     Neprišiel sám. Tento rok ho sprevádzali rozprávkové bytosti, nakoľko k Vianociam neodmysliteľne patria rozprávky, v ktorých vždy dobro víťazí a zlo je potrestané. Súťažili sme s Popoluškou, Mrázikom, prišla aj Baba Jaga, Jakub z Perinbabky a kuchár z rozprávky Soľ nad zlato. Samozrejme nechýbali anjeli a čerti. Za nádherné prevedenie ďakujeme našim deviatakom.

   • Zmena vyučovacieho času
    • Zmena vyučovacieho času

    • 7. 12. 2023
    • Vážení rodičia a žiaci,

     našu školu navštevujú aj dochádajúci žiaci, ktorí sú odkázaní cestovať autobusovou dopravou. Dopravca BUS KARPATY v mesiaci december zmenil cestovný poriadok a preto od 1. januára 2024 dôjde k zmene vyučovacieho času. Žiadame žiakov, aby prispôsobili svoje ranné dochádzanie do školy tejto zmene.

    • Mikulášske menu v školskej jedálni

    • 6. 12. 2023
    • Vedúca ŠJ pripravila pre deti mikulášske prekvapenie. Obľúbenú šunkovú pizzu, ktorú naše kuchárky upiekli spolu so zástupcom gastroštúdia Bidfood. Samozrejme nezabudla ani na sladký balíček. Ďakujeme, chutilo nám!

    • Európsky týždeň boja proti drogám

    • 17. 12. 2023
    • V novembri sme našu pozornosť zamerali na boj proti drogám a šikane. Žiaci jednotlivých ročníkov si zmerali svoje športové sily v priateľských zápasoch vo vybíjanej, futbale, volejbale a šachu. Zvýšenú pozornosť sme venovali aj nástrahám internetu a kyberšikany. Klímu v triedach nám zlepšil cyklus prednášok pod dozorom CPP Sabinov.

    • Školské majstrovstvá Prešovského kraja v šachu

    • 4. 12. 2023
    • V piatok 01.12.2023 sa v Prešove konali Školské majstrovstvá Prešovského kraja žiakov a žiačok ZŠ a SŠ v šachu.

     Za účasti 114 najlepších hráčov kraja si naša Emma vybojovala 3. miesto v kategórii žiačok a postúpila na Majstrovstvá Slovenska, ktoré sa konajú 12.12.2023 v Nitre.

    • Babka, dedko 2023 - vyhodnotenie

    • 4. 12. 2023
    • 30. 11. sa v obradnej sieni Mestského úradu v Starej Ľubovni uskutočnilo vyhodnotenie okresnej súťaže, v ktorej sa žiaci vyznávali zo svojho vzťahu k starým rodičom. Z 236 prác komisia ocenila 40. Medzi nimi bola aj práca žiačky 7. ročníka Helenky Plavnickej, ktorá v nej vyjadrila svoj obdiv k dedkovi Pavlovi Plavnickému. Do zborníka uverejnených prác sa dostala aj práca dalšej siedmačky Emmky Volkovej. Dievčatám srdečne blahoželáme.

    • Vŕbová píšťalka

    • 30. 11. 2023
    • Krásu ľudovej piesne predstavili žiačky našej školy Zuzana Vojteková, Petronela Bebková, 2.ročník, Viktória Vojteková, 5.ročník a Johana Pružinská, 6.ročník v okresnej súťaži Vŕbová píšťalka, ktorá sa každoročne koná v Starej Ľubovni. Ďakujeme za reprezentáciu našej školy a za interpretáciu piesní.

    • Zber drobného elektroodpadu a Sabi viečok

    • 24. 11. 2023
    • V priebehu budúceho týždňa ( 27.11.-1.12.), sa uskutoční zber starého alebo nefunkčného drobného elektroodpadu a vybitých batérií. Priniesť môžete napríklad: klávesnice, slúchadlá, staré a nefunkčné mobily, rýchlovarné kanvice, žehličky a pod.

     Sabi viečka môžete zbierať počas celého školského roka a vkladať ich do plastovej nádoby umiestnenej na chodbe v škole.

    • Školské majstrovstvá okresu v šachu

    • 22. 11. 2023
    • Vo štvrtok 16.11.2023 sa v CVČ Stará Ľubovňa konali Školské majstrovstvá okresu žiakov a žiačok ZŠ a SŠ v šachu. Za účasti viac ako 50 hráčov, naše družstvo (Emma Gondeková, Lea Šalamonová a Alex Šalamon) patrilo k najúspešnejším a získalo 1. miesto vďaka Emme, ktorá ani raz neprehrala a postúpila na Krajské majstrovstvá.

    • Jazykový WocaBee šampionát

    • 4. 12. 2023
    • Naši žiaci sa aj tento rok zapojili do inovatívnej súťaže - Jazykový WocaBee šampionát. Súťaž prebiehala pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a súťažilo sa online v aplikácii na učenie slovíčok WocaBee.

     V okresnom kole trieda 8.A získala 1. miesto a trieda 7.A získala 2. miesto, čo obom triedam zaručilo postup do krajského kola. V krajskom kole obsadili 11. a 24. miesto.

    • iBobor výsledky súťaže

    • 22. 11. 2023
    • V týždni od 6.11 do 10.11. 2023 sa uskutočnila celoslovenská informatická súťaž iBobor. Žiaci súťažili online v štyroch katgóriach.

     Úspešný riešiteľ musí dosiahnuť aspoň 50 bodov v kategórii Kadet a Benjamín, aspoň 60 bodov v kategórii Bobrík a aspoň 45 bodov v kategórii Drobec. Po vyhodnotení sa výsledky všetkým súťažiacim zobrazili v Edupage. Medzi úspešných riešiteľov patria:

    • Učíme sa hospodáriť

    • 16. 11. 2023
    • V rámci zvyšovania finančnej gramotnosti naši deviataci v spoluprácii s nadáciou PARTNERS absolvovali vo štvrtok 16.11. prednášku ,,Učíme sa hospodáriť".

     Cieľom prednášky bol rozvoj základných finančných zručností potrebných pre bežný život.

     Žiaci prostredníctvom interaktívnych úloh, lepšie pochopili podstatu hospodárenia, tvorby rezerv, plánovania a zostavenia osobného či rodinného rozpočtu.

    • Testovanie KOMPARO

    • 10. 11. 2023
    • Cvičné testovanie KOMPARO pre deviatakov sa uskutočnilo 9. novembra. AJ pre našich deviatakov je tento projekt zároveň prípravou na celoštátne testovanie T-9.

     Testovanie realizujememe aj vďaka podpore rodičovského združenia.

    • Burza informácií SŠ

    • 10. 11. 2023
    • Aj tento rok Úrad práce v Starej Ľubovni organizoval "Burzu informácií " stredných škôl, stredných odborných učilíšč a gymnázií. Cieľom bolo poskytnúť deviatakom čo najviac informácií a ponúknuť im čo najviac možností štúdijných a učebných odborov tak, aby si mohli vybrať tú svoju strednú školu. Zamestnávatelia predstavili možnosti štúdia v rámci duálneho vzdelávania. Veríme, že sa utvrdili v správnosti výberu.

    • Návšteva Planetária v Prešove

    • 6. 11. 2023
    • Dňa 3. novembra naši štvrtáci a piataci navštívili Planetárium v Prešove. Prostredníctvom zážitkového učenia mali možnosť doplniť si svoje teoretické vedomosti o vesmíre, hviezdnej oblohe a našej Zemi. Najprv si vypočuli prednášku o vesmíre a vesmírnych telesách, ktorá bola spestrená videofilmom. Neskôr sa žiaci presunuli pod umelú hviezdnu oblohu planetária. Usadili sa do pohodlných kresiel a na chvíľu sa ocitli v úplnej tme, ktorú osvetľovalo tisíce hviezd. Spoločne si vypočuli vývoj názorov na tvar našej Zeme, vyhľadávali jednotlivé hviezdy, súhvezdia, pozorovali pohyb Slnka, striedanie mesačných fáz a započúvali sa do príjemnej sprievodnej melódie popretkávanej množstvom nových informácií o vesmíre. Nakoniec si prezreli modely planét, úlomky meteoritov, rôzne dokumenty a fotografie, ktoré zachytávajú históriu poznávania vesmíru.

    • Emma na majstrovstvách sveta v Egypte

    • 5. 11. 2023
    • V dňoch od 15.10. do 27.10.2023 sa konali v Sharm el Sheikhu (Egypt) majstrovstvá sveta v štandardnom šachu. Celkovo sa do boja o titul majstrov sveta zapojilo viac ako 500 kadetov a kadetiek zo 67 štátov. Na majstrovstvách sveta malo Slovensko zastúpenie aj v dievčenských kategóriách.

     Naša žiačka Emma Gondeková reprezentovala kategóriu dievčat do 12 rokov. Emma nenachádzala na veľkom turnaji svoju obvyklú formu. Prvé štyri kolá sa jej nepodarilo uhrať bod, aj napriek vysokému odhodlaniu. V piatom kole prišiel zlom, Emmka sa rozohrala, získala 4 body zo siedmych a skončila na 64. mieste.

    • Týždeň zdravej výživy

    • 3. 11. 2023
    • S príchodom babieho leta a jesene sa naše mamky, babky pochválili s najkrajším vypestovaným jabĺčkom, kalerábom ale aj mega veľkou tekvicou. Naše kuchárky nám pripravili ochutnávku ovocia, navarili ovocnú kašu a upiekli chutný koláč.Tento týždeň sme žili zdravo a budeme sa pokúšať aj naďalej jesť zdravú stravu. Všetkým zapojeným učiteľom, žiakom i kuchárkam ďakujeme!

    • Hodina prvouky na farme

    • 27. 10. 2023
    • Veľké poďakovanie vyslovujeme rodine Prihodovej, ktorá nám umožnila pozorovať život domácich zvierat na ich rodinnej farme.

    • Medzinárodný deň školských knižníc

    • 26. 10. 2023
    • „Chceš sypať vedomosti ako z malíčka?
     Tak čítaj knihy odmalička.“

     Aj tento rok sme Medzinárodný deň školských knižníc oslávili ako sa patrí. Tento deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu, poznávaniu a získavanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry.

    • Mesiac úcty k starším

    • 26. 10. 2023
    • Tak, ako končí leto a začína jeseň, prichádza aj staroba nenápadne a pomaly. Nedá sa jej vyhnúť. Človek sa ocitá v jeseni života a spomína na minulosť. Staroba je výzva a neznamená koniec životnej aktivity.

     Úcta starším by mala byť spontánna, nenásilná, sústavná a predovšetkým by mala byť táto úcta stála, nielen v “Mesiaci úcty k starším”, lebo starší ľudia si ju zaslúžia vždy.

    • Deň jablka

    • 23. 10. 2023
    • Ako hovorí ľudová múdrosť: "Každý deň jablko, od lekára ďaleko."

     Viete o tom, že aj jablko má svoj medzinárodný deň? Tým je každoročne 21. október. Aj žiaci 1. stupňa si pripomenuli tento deň. Na hodinách matematiky počítali jabĺčkové príklady, dozvedeli sa, aké vitamíny obsahuje jablko a tvorili výtvarné práce, ktorými skrášlili interiér školy.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 2. 3. 2024
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • Riaditeľka školy: Mgr. Anna Servilová 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93 065 44 Plaveč Slovakia
   • 37872907
   • 2021643602
   • zsplavec.edupage.org
   • Mária Pekárová 052/4927344 e-mail: zsplavecekonom@gmail.com
   • Anna Pčolková 052/4927335 e-mail:sjplavec@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje