• Informácia k domácemu samotestovaniu
    • Informácia k domácemu samotestovaniu

    • 19. 9. 2021
    • V piatok popoludní sme prevzali AG testy (samotestovanie) pre žiakov, ktorých rodičia o ne prejavili záujem. Vzhľadom na to, že sme ich dostali 5 krát menej ako bola objednávka, musíme ich podľa pokynov MŠVVaŠ nabalíčkovať po 5 kusov. Následne Vám ich budeme distribuovať. Prevziať ich môže len zákonný zástupca žiaka na podpis.

    • Európsky týždeň mobility

    • 17. 9. 2021
    • Zapojme sa do tejto aktivity a nezabudnime aj v týchto dňoch prichádzať do školy na bicykloch, kolobežkách alebo peši. Nezabúdajme však na dodržiavanie pravidiel cestnej premávky a nosenie reflexných prvkov.

    • Medzinárodný deň finančnej gramotnosti

    • 17. 9. 2021
    • ZAPOJILI SME SA DO MEDZINÁRODNÉHO DŇA GRAMOTNOSTI

     8. september si svet každoročne pripomína ako MEDZINÁRODNÝ DEŇ GRAMOTNOSTI. Oslavuje sa na základe rozhodnutia Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru UNESCO od roku 1966. Podnetom na zavedenie sviatku bol prvý svetový kongres o boji proti analfabetizmu, ktorý sa konal v roku 1965 v Teheráne. Na Slovensku by problém negramotnosti mala riešiť povinná školská dochádzka. Keďže gramotnosť je vnímaná ako symbol vzdelania, rozhodli sme sa na našej škole zorganizovať aktivity na pripomenutie si takéhoto dňa. Pani učiteľky pre žiakov pripravili zaujímavé aktivity. Cieľom všetkých zrealizovaných aktivít v našich triedach bolo prepojenie aktivizačných metód s témami FG do takej miery, aby žiaci disponovali veku primeranými kompetenciami pre dané tematické oblasti. Na matematike to boli základy finančnej gramotnosti, po

   • Ďalší úspech našej šachistky
    • Ďalší úspech našej šachistky

    • 15. 9. 2021
    • V sobotu 11.09.2021 sa v Nitre konali Majstrovstvá Slovenska mládeže v zrýchlenom šachu (2x15 minút) v kategóriách chlapcov a dievčat do 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 a 20 rokov za účasti 232 hráčov, na ktorých sa zúčastnila aj naša Emma Gondeková.

     Emmka po ročnej pauze začala opatrne dvoma remízami, po ktorých pridala výhry, ale aj prehry. S celkovým súčtom 4 bodov, aký dosiahla aj hráčka na 3. mieste (ktorú Emma porazila) nakoniec obsadila 4. miesto z dôvodu straty 0,5 pomocného bodu (vyrátané počítačom).

   • Potvrdenie o návšteve školy
    • Potvrdenie o návšteve školy

    • 10. 9. 2021
    • Vážení rodičia, mnohí potrebujete na začiatku šk. roka potvrdenia o návšteve školy Vášho dieťaťa. Aby sme Vám uľahčili vybavovanie uvedeného tlačiva, môžete si ho vytlačiť elektronicky cez Edupage školy.

     Po prihlásení sa kliknite vľavo hore na ikonku „Štart“. Zvoľte „Dochádzka“ a následne „Vytlačiť potvrdenie o návšteve školy“. Takéto potvrdenie je plnohodnotné potvrdeniu vydávaného doposiaľ v papierovej podobe a pečiatkou školy. _potvrdennie_o_navsteve_skoly

    • Informácie o prihlasovaní na krúžky v školskom roku 2021/2022

    • 10. 9. 2021
    • Milí rodičia a žiaci!

     Tento školský rok Vám ponúkame viacero záujmových útvarov (krúžkov) z rôznych oblastí. zoznam_kruzkov.pdf

     Na krúžky budete môcť uplatniť vzdelávacie poukazy. Vzdelávacie poukazy donesú domov žiaci a bude ich potrebné priniesť do 20. septembra. Krúžky by mali oficiálne začať od októbra.

    • Začíname nový školský rok 2021/22

    • 7. 9. 2021
    • Vo štvrtok 02.09.2021 sme privítali nový školský rok. Žiakom sa najprv prihovorila pani riaditeľka, neskôr pán starosta. Po skončení sa prváčikovia presunuli do svojej triedy, kde sa privítali so svojou pani učiteľkou. Zároveň im pán starosta odovzdal darček v podobe knihy, aby si svoje čítanie mohli neustále zlepšovať.

    • Najdôležitejšie pokyny k nástupu všetkých žiakov do školy

    • 31. 8. 2021
    • Vážení rodičia,

     v súvislosti so začiatkom školského roku 2021/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo na svojich stránkach pokyny k prevádzke škôl a školských zariadení v súvislosti s protiepidemiologickými opatreniami.

     • Školy sa budú riadiť takzvaným „Školským semaforom“.
    • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

    • 30. 8. 2021
    • Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Plaveč oznamuje, že školský rok 2021/2022 sa začína vo štvrtok 2. septembra 2021 svätou omšou v kostole sv. Margity o 8:00 hod. Po sv. omši sa žiaci presunú do areálu školy (zadný vchod), kde riaditeľka školy slávnostne otvorí šk. rok a žiaci dostanú bližšie pokyny na nasledujúce dni. V tento deň všetci žiaci (okrem prváčikov) idú po skončení slávnostného otvorenia domov. Riadne školské vyučovanie aj s obedmi a ŠKD bude prebiehať od 3. 9. 2021.

    • Jednorazové PCR testovanie na začiatku školského roka

    • 23. 8. 2021
    • Na začiatku školského roka 2021/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) umožní jednorazové testovanie kloktacími PCR testami všetkých žiakov základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o toto testovanie, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie kloktacími PCR testami dobrovoľné.

   • Dobrovoľné domáce samotestovanie
    • Dobrovoľné domáce samotestovanie

    • 23. 8. 2021
    • Vážení rodičia,

     ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem.

    • Poskytovanie dotácií na stravu v novom školskom roku 2021/2022

    • 20. 7. 2021
    • V súvislosti s právnymi úpravami zákona č.544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR (ďalej „Zákon o dotáciách“) je nutné riešiť termínované úlohy, ktorými sa zabezpečia pre nový školský rok dotácie – t.j. príspevky na „obedy zadarmo“ - na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa pre príslušné kategórie detí a žiakov.

    • Tešíme sa na prázdniny

    • 1. 7. 2021
    • Po úspešnom skončení školského roku prajeme všetkým žiakom krásne leto, veľa nádherných zážitkov a všetkým zamestnancom veľa pohody počas dovolenky.

     Aa

    • Rozlúčka deviatakov 

    • 1. 7. 2021
    • Posledný stisk ruky,
     úsmev na rozlúčku
     alebo slzy možno, snáď,
     veď posledný raz
     chytíme do rúk kľučku,
     ktorú sme stlačili tisíckrát.

     Čas. Je to niečo, čo nemôžeme zastaviť, zrýchliť ani spomaliť. Oznamuje nám, že je začiatok alebo koniec. Aj čaša našich deviatakov sa naplnila až po okraj a nadišiel čas rozlúčky so základnou školou.

    • Vyhodnotenie zberu papiera

    • 23. 6. 2021
    • Ako každý rok aj v tomto školskom roku sme zorganizovali zber papiera, a tak sme prispeli aspoň „kvapkou v mori“ k záchrane našich stromov.

     Spolu sa vyzbieralo 2079 kg papiera.

     Najviac papiera nazbierali a umiestnili sa:

     1. miesto: J. Gálik, 6.A, 165 kg kg

     2. miesto: J. Hudák, 8. A , 112 kg

     3 .miesto: S. Norková, 5.A, 100 kg

   • Pomoc pre Lea
    • Pomoc pre Lea

    • 18. 6. 2021
    • Chceli by sme Leovi odovzdať ďalšiu "várku" vrchnáčikov, preto by sme poprosili všetkých, ktorí majú ešte nejaké vrchnáčiky doma, aby nám ich priniesli do konca budúceho týždňa.

    • Raňajky so starostom obce

    • 17. 6. 2021
    • Dňa 17.6.2021 sa našim deviatakom dostalo veľkej pocty, že aj napriek množstvu pracovných povinností im svoj čas venoval starosta obce.

     S radosťou žiakom predstavil priestory obecného úradu, vysvetlil im, v čom spočíva práca starostu obce a tiež ich oboznámil s prácou zamestnancov OÚ.

     Nezabudnuteľnou súčasťou programu boli aj slávnostne pripravené raňajky, ktoré žiakom veľmi chutili.

    • Predchádzame kriminalite a nástrahám internetu

    • 3. 6. 2021
    • V rámci protidrogovej prevencie v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Starej Ľubovni sa žiaci 1. stupňa dozvedeli o nástrahách internetu a rôznych nebezpečenstvách, ktoré im prináša naša moderná doba. Žiaci 2. stupňa počúvali, ale aj horlivo debatovali na tému: "Kriminalita mládeže." Za tieto zaujímavé, poučné, výchovné prednášky ďakujeme kpt. Milanovi Ženčuchovi, ktorý veľmi ochotne a odborne poučil našich žiakov.

    • Staň sa aj ty olympionikom!

    • 2. 6. 2021
    • Touto výzvou sa žiaci 6. ročníka zapojili do projektu Olympijský odznak všestrannosti.
     Je to dobrovoľný športový projekt SOVŠ zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov, v ktorom chceme deťom ukázať, že keď sa budú venovať pravidelným pohybovým aktivitám, zlepšia sa ich pohybové schopnosti. Dôležité je sledovanie športového vývoja detí a to hlavne u tých menej nadaných, lebo svoje výkony porovnávajú nie so svojimi rovesníkmi, ale sami so sebou.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Nedeľa 19. 9. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • zsplavec@centrum.sk
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč
   • zsplavec.edupage.org
   • Mária Pekárová 052/4927344
   • vedúca Anna Pčolková 052/4927335
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje