Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Plaveč
  Školská 93, 065 44 Plaveč
 • 052/ 4921 727

Utorok 24. 10. 2017

Počet návštev: 606127

Narodeniny a meniny

Zajtra (Streda 25.10.2017)
Liliana Majtnerová (V.A)

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Plaveč
  Školská 93, 065 44 Plaveč
 • 052/ 4921 727

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
 • Dňa 20.10.2017 sa na našej škole uskutočnil cyklus prednášok o správnom fyzickom, psychickom a sociálnom dozrievaní na ceste k dospelosti pod vedením lektorky Ing. Zuzany Šutej zo spoločnosti MP Education, s.r.o. Prednášky prebehli v rámci výchovno-vzdelávacieho programu „Čas premien“. Obsahovo boli zamerané na sebapoznanie, rozvoj psychiky, zdravého sebavedomia žiakov a zvládanie stresových situácií.

  Témy tohtoročných prednášok:

  „Na svete nie si sám“ (4.ročník)

  „Učím sa učiť“ (5.ročník)

 • Žiaci našej školy sa v tomto školskom roku zapojili do česko-slovenského projektu, ktorý vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne: Záložka do knihy spája školy. Jeho podtitulom bolo: Tajuplný svet knižných príbehov. V rámci projektu si žiaci vybrali prečítaný text z ľubovoľnej knihy, ktorý spracovali do záložky. Technika výroby záložiek bola ľubovoľná. Na hodinách literatúry a čítania si ujasnili príbehy a predstavili prečítané knihy, na výtvarnej výchove a výchove umením tieto tajuplné svety pretvorili do vizuálnej podoby. Naši žiaci preukázali veľkú šikovnosť a tvorivosť pri výrobe 120 záložiek, ktoré sme poslali našej prartnerskej škole. Tou sa stala Základní škola Krupka v severočeskom Ústeckom kraji. Vďaka patrí všetkým zapojeným žiakom, pedagógom a pánovi starostovi, ktorý ochotne venoval spomienkové darčeky pre žiakov partnerskej školy. Na ich zásielku sa už tešíme.

 • Tento rok sa žiaci našej školy pripojili k iniciatíve organizovanej pápežskou nadáciou ACN - Kirche in Not, ktorá vyzvala deti na celom svete k spoločnej modlitbe ruženca presne 18. októbra o 9.00 hod. Spoločnou modlitbou desiatku ruženca, ktorý sa deviataci predmodlievali v slovenčine, angličtine, nemčine a latinčine, sme spolu s deťmi takmer 70 krajín vyprosovali pokoj a mier pre celý svet. Aj týmto spôsobom chceme formovať naše srdcia aby boli otvorené pre potreby blížnych.

 • V dňoch 9. – 13. 10. 2017 sa žiaci 3.  a  6. ročníka zúčastnili plaveckého výcviku. Pod vedením šikovných a trpezlivých  inštruktorov plaveckej školy Kvapka tretiaci absolvovali základný plavecký výcvik a šiestaci zdokonaľovací. Počas celého týždňa žiaci prežívali veselé a hravé chvíle vo vode. Za  odvahu, snahu a šikovnosť  bolo všetkým udelené mokré vysvedčenie.

 • V piatok- 6. 10. sme podporili deň venovaný úsmevu. Žiaci celej školy dostali symbol úsmevu - smajlíka, z ktorého sme spoločne vytvorili jeden krásny veľký úsmev, ktorý určite potešil všetkých, ktorí prechádzali vestibulom našej školy.

 • Pod hradom v Starej Ľubovni sa konala 5. októbra 2017 okresná súťaž v cezpoľnom behu žiakov a žiačok základných a stredných škôl. Tento rok 3 kilometre odbehli naši deviataci. N. Šlosárová, B. Martanová, L. Koberová, S. Heteš, M. Pekár Hudák a G. Volk. Na náročnej trati sa viac darilo družstvu chlapcov a umiestnili sa na 8. mieste.

 • Dňa 29. septembra sa aj naša škola zapojila do projektu „Európsky týždeň športu“, ktorý je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe.

  Žiaci I. a II. stupňa sa vybrali do prírody pod zrúcaniny Plavečského hradu, kde sa konal cezpoľný beh. Podmienkou bola vhodná obuv  a dobrá výdrž. Beh sa konal za veľmi príjemného slnečného počasia  v prekrásnej prírodnej scenérii vysokých hradieb hradu, rieky Poprad a obce Plaveč. Zdolaním tejto trasy sme podporili športovú a pohybovú aktivitu nielen zúčastnených žiakov. Veríme, že ostaneme verní aktívnemu pohybu a zdravému životnému štýlu. #BeActive!

 • Turistický I. stupeň – Mgr. Zreľáková

  Turistický II. stupeň – Mgr. Hajduková

  Volejbalový – Mgr. Koršňaková

  Jazykový – Mgr. Kosturská

  Ľudováčik – Mgr. Norková

  Bedminton – Mgr. Miklošová

  Biologický – Ing. Homzová

  Florbalový – p. Ján Tinath

  Futbalový – p. Pekár Hudák,

  Futbalový - Matúš  Plavnický

  Hasičský – p. Kober

  Šachový – p. Chovanec

  Angličtina pre 1. a 2. roč. – Mgr. Cvancigerová

  ZUŠ Rosnička Kežmarok – odbor tanečný

 • Za chladného počasia sme 4.9.2017 slávnostne zahájili nový školský rok 2017/18. Do školských lavíc si v našej škole po prvýkrát aj v tomto školskom roku zasadli zvedaví prváčikovia. Spolu so svojimi rodičmi zažili prvé  stretnutie so svojou pani učiteľkou, ktorá vyslovila želanie, aby sa im v škole darilo, aby  boli usilovní a do školy chodili radi. Všetkých odmenila sladkým písmenkovým  mafínom.                                 Vykročme spolu do nového školského roka s úsmevom a prianím všetkého dobrého!

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Plaveč
  Školská 93, 065 44 Plaveč
 • 052/ 4921 727

Fotogaléria