Navigácia

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Plaveč
  Školská 93, 065 44 Plaveč
 • 052/ 4921 727

Štvrtok 29. 6. 2017

Počet návštev: 554272

Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 29.6.2017)
Lívia Plavnická (II.A)
Petra Handzilková (VII.A)
Pavol Pavlík (VI.A)
Peter Plavnický (II.A)
Peter Valek (VII.A)
Zajtra (Piatok 30.6.2017)
Gabriela Salamonová (VI.A)
Melánia Girgošková (IV.A)
Pozajtra (Sobota 1.7.2017)
Diana Duchová (I.A)

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Plaveč
  Školská 93, 065 44 Plaveč
 • 052/ 4921 727

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím
 • Peace Run (Mierový beh) je najdlhší štafetový beh s horiacou pochodňou, ktorý prebieha cez viac ako 140 krajín sveta. Jeho poslaním je prekonávať kultúrne a náboženské hranice medzi jednotlivými národmi, ľuďmi alebo hranice v nás samých.

  Do Mierového behu sa zapájajú aj mestá a obce na trase.  Mierovú pochodeň naplnili želania státisícov obyčajných ľudí, ale aj mnohých významných osobností. V Slovenskej republike i vo svete ju držalo veľa športovcov, umelcov, politikov a duchovných predstaviteľov. 27. 6. 2017 si túto pochodeň mohli podržať a svoje želanie v duchu vysloviť aj žiaci a učitelia  našej školy.

 • Počas víkendových dní 16. - 18. júna 2017 sa v Slovenskom raji konalo celoštátne kolo súťaže Liečivé rastliny.

  Našu školu reprezentovali tri žiačky zo 7. ročníka: Simona Valeková, Karin Pekárová a Denisa Vargová. Súťaž pozostávala z určovania živých rastlín a herbárových položiek, identifikovania sušených drog a čajov, a testu z vybraných liečivých rastlín.

 • Tímová práca, rozdelenie úloh, časový harmonogram a samotný výstup a prezentácia. To všetko obsahuje prírpava a realizácia projektov, ktoré si v praxi vyskúšali žiaci 6. a 7. ročníka v rámci predmetov slovenský jazyk a literatúra a dejepis. Témy, ktoré sa rozhodli spracovať boli: slovanská dedina, ľudový kroj, vedomostná súťaž Milujem Slovensko, Vikingovia, Turci a ich spôsob boja, Matej Bel, Mária Terézia, Imrich Tököli a Juraj Jánošík. Dúfam, že nadobudnuté zručnosti využijú aj vo svojej budúcej profesii. Učíme sa predsa pre život!

 • Krásny slnečný piatok priniesol žiakom našej školy nevšedné zážitky. V rámci osláv Medzinárodného dňa detí si mohli pochutnať na zdravom ovocí, ktoré bolo súčasťou prezentácie pripravenej v spolupráci s vedúcou školskej jedálne. Okrem vitamínov si mohli žiaci vychutnať aj recitál piesní z muzikálu Na skle maľované. O tento nevšedný okamih sa postaralo Detské kočovné divadlo Drak z Prešova, ktoré svojimi piesňami rozozvučalo celý plavečský central park. Organizátorom ďakujeme a tešíme sa znova o rok na nové prekvapenia.

 • 7. júna 2017  sa uskutočnilo družobné stretnutie so žiakmi z Powroźníka. Dievčatá si zmerali sily vo vybíjanej, chlapci vo futbale a volejbal si zahrali naši deviataci. Po športových výkonoch  sa posilnili grilovanou klobáskou a „ľodom“ ako hovoria v Poľsku.  Strávili sme príjemné dopoludnie, z ktorého sme si odniesli veľa športových zážitkov.

 • Odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania Slovenskej agentúry životného prostredia v Banskej Bystrici vyhlásil už XII. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl - ENVIROOTÁZNIKY. Jej cieľom je zvýšiť záujem žiakov základných škôl o prírodovedné predmety a o problematiku životného prostredia ešte pred ich rozhodovaním sa o budúcom štúdiu na stredných školách. Súčasne má olympiáda prispieť k zvyšovaniu environmentálneho povedomia, informovanosti o trvalo udržateľnom rozvoji a angažovanosti žiakov v otázkach životného prostredia doma, v škole a vo svojom regióne.

 • Dna 2.6. sa naši žiaci už po druhýkrát zúčastnili matematicko - športovej súťaže Mamut v Sabinove. Družtvu v zložení H.J.Bulinský, P.Pavlík, G.Salamonová,T.Lorencovič a S.Maček sa podarilo vylepšiť minuloročný výsledok a skončili na vynikajúcom 4.mieste. Pochvalu za reprezentáciu školy si zaslúžia aj žiaci druhého družstva T.Pekárová Hudáková,P.Vojteková, F.Dopirák, D.Norko a M.Kuruc

 • Dňa 30.5. si žiaci bedmintonového krúžku našej školy zahrali svoj záverečný turnaj v sabinovskej bedmintonovej hale. Víťazmi turnaja sa stali: Michal Pavlík (8.A) a Eva Pavlíková (5.A). Ostatní zúčastnení predviedli tiež skvelé výkony, čím úspešne zavŕšili svoju celoročnú aktívnu činnosť v krúžku.

 • 30. mája sa v Starej Ľubovnii  súťažilo v ľahkej atletike. Našu školu reprezentopvalo družstvo chlapcov a dievčat. Najviac sa darilo žiačke 8. ročníka Nikoletke Šlosárovej, ktorá  získala 3. miesto. Medzi najlepšie výkony našich žiakov patria:

 • 20. marca 2017 sa žiaci 1. - 9. ročníka našej školy mohli zapojiť do súťaže Matematický klokan. Túto možnosť využilo 61 z nich. Úspešnými riešiteľmi sa stali: René Dávid Lesník z 9. A a Filip Lorencovič z 1. A. Titul školský šapmión získal Filip Štefan Pčolka zo 7. A. Všetkým srdečne blahoželáme.

 • Dňa 17.5.2017 sa uskutočnilo regionálne kolo projektu Botanikiáda 2017 v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach. Našu školu reprezentovali dve  najúspešnejšie riešiteľky školského kola – Sára NemergutováAlexandra Kurucová. Tento ročník projektu niesol podtitul „Rastlinní privandrovalci.“ Súťažiaci sa hravou formou zoznámili s inváznymi rastlinami, ktoré slúžia nielen ako kultúrne, úžitkové a dekoratívne, ale spôsobujú aj množstvo problémov. Žiačky si odtiaľ odniesli okrem množstva informácií a skvelých zážitkov aj vlastnoručne zasadené rastlinky.

 • 29. mája zavítal medzi žiakov našej školy šermiarsky súbor Bojník z Bojníc, ktorý nám pod vedením pána Kamila Fojtíka priblížil zbrane a spôsob boja v období stredoveku. Na chvíľu sme mohli zažiť križiacke výpravy, uvedomiť si význam a funkciu rôznych zbraní daného obdobia. Aj touto pútavou a názornou formou mohli naši žiaci získať nové informácie z dejín a obohatiť svoje doterajšie poznatky.

 • Od 22. – 26. mája 2017 si žiaci 4. ročníka vyskúšali alternatívne učenie v prírode na Oravskej priehrade. Výletnou loďou navštívili Slanický ostrov umenia, v dedine Klin na hore Grapa sa vyfotili pri najväčšej soche Ježiša Krista na Slovensku. Na ranči u Edyho sa previezli na koňoch. O večerný program sa postarali animátori, s ktorými žiaci sa zapojili do zábavno-záchrannej akcie s názvom ZEM 2.0.5.7. Žiaci sa domov vrátili s množstvom nových poznatkov a zážitkov. Vďaka patrí pedagógom, rodičom i sponzorom. 

 • Byť mamou, či už fyzickou alebo duchovnou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Toto poslanie je krásne a náročné zároveň. Deň matiek je špeciálny čas povedať našim mamám ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili. 

  Poďakovať prišli aj deti z MŠ a žiaci zo ZŠ so svojim tancom, recitáciou  i srdečnými blahoželaniami.Zostrih kulturnéhho programu si môžete pozrieť na https://www.youtube.com/watch?v=8ojpPmIATqA    Básničky a priania na Deň matiek zahrejú srdce každej mamy.

 • Dňa 9. mája sa uskutočnila okresná súťaž  Minifutbal žiakov a žiačok ZŠ – McDonald´s Cup. Našim futbalistom sa darilo a vybojovali zaslúžené 3. miesto. Družstvo: Bulinský René Ján, Norko Dárius, Ondica Nikolas,  Plavnický Ján, Stupiansky Samuel, Šuťák Branislav, Ondicová Rebeka, Ščerbáková Sofia, Valkučák Marko.Duch Dominik. Družstvu gratulujeme!

 • Dňa 28. apríla 2017 sa v priestoroch Spojenej školy lesníckej v Prešove konala prírodovedná súťaž "Mladý priateľ lesa". Našu školu úspešne reprezentoval žiak 8. A triedy Michal Pavlík, ktorý si  pri riešení náročných teoretických a praktických úloh zmeral sily s ďalšími 45 žiakmi z celého východného Slovenska a získal 3. miesto. Súčasťou sprievodného programu boli aj  sokoliari, trubači, laserová strelnica a prehliadka lesných exponátov v interiéri školy. Srdečne blahoželáme a tešíme sa o rok!

 • Dňa 3.5.2017 sa Centrom voľného času niesol ľudový spev žiakov 1.- 9. ročníka ZŠ a ZUŠ. Na okresnej súúťaži našu školu reprezentovala žiačka 1. roč. Natália Tešľová. Získali krásne čestné uznanie so sladkou odmenou. Blahoželáme!

 • Dňa 7. 4. 2017 sa pod záštitou Ligy proti rakovine konala verejno-prospešná zbierka známa ako Deň narcisov. V uliciach našej obce sa dobrovoľníkom z radov deviatakov podarilo vyzbierať 281,17 €. Ďakujeme!

 • Celoslovenské certifikačné testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl sa uskutočnilo 5. apríla z predmetov matematika  a slovenský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnilo 22. deviatakov.  Zásielka  s testami bola doručená kuriérskou službou bez porušenia. Počas písania samotného testu administrátori spolu s externým dozorom  vykonávali  dozor. Nevyskytli sa  žiadne rušivé elementy a testovanie prebehlo podľa stanovených pokynov. Kontrolu objektivity vykonávali delegovaní pedagógovia zo ZŠ s MŠ Plavnica.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Plaveč
  Školská 93, 065 44 Plaveč
 • 052/ 4921 727

Fotogaléria