• Zvládli sme to...

    • 2. 7. 2020
    • Tento školský rok bol výnimočný a náročný. Každý načrel, až na dno svojich možností. Napriek všetkému sme to s trpezlivosťou všetci spolu zvládli...

     Tradične zazneli slová z piesne Zbohom škola... a v príhovore sa deviataci poďakovali svojim učiteľom, zamestnancom školy a povzdbudili mladších spolužiakov. Riaditeľka školy odovzdala riaditeľsku pochvalu za výborný prospech a reprezentáciu školy. Odmenení vecnou cenou boli aj ostatní žiaci školy, ktorí sa počas roka zapojili do súťaží alebo získali riaditeľskú odmenu. Žiaci si prevzali vysvedčenia od svojich učiteliek a deviataci slávnostne od pána starostu.

    • Úspech v projekte Elektroodpad- dopad 3

    • 2. 7. 2020
    • Spoločnosť Sewa a Živica vyhodnotili projekt, v ktorom bolo zapojených 15 základných a stredných škôl z celého Slovenska. Naša škola sa stala jednou z troch najaktívnejších a najinšpiratívnejších škôl a získala tak kompostér. Členky akčného tímu Natália Angelovičová a Sofia Plavnická z ôsmeho ročníka, boli srdcom tohto projektu na našej škole. Absolvovali úvodný seminár v Košiciach, kde zážitkovou a aktivizujúcou formou preskúmali problematiku životného cyklu elektroniky a možnosti recyklácie odpadu. Jednotlivé aktivity potom využili aj v našej škole pri rovesníckom vzdelávaní. Pripravili infostánok, naspievali pieseň o elektronike, aj videozáznam o vyhodnotení jednotlivých aktivít. Dievčatám ďakujeme za ich aktivitu a môžu sa tešiť na ocenenie už v septembri.

   • Matematický klokan
    • Matematický klokan

    • 29. 6. 2020
    • Ani obdobie domáceho vzdelávania neodradilo niektorých organizátorov súťaži od možnosti, zapojiť žiakov do riešenia zaujímavých úloh. Jednou z nich bola súťaž Matematický klokan, ktorá sa uskutočnila v dňoch 8. 6. – 12. 6. Keďže sa súťaž organizovala v období, kedy sa časť žiakov vzdelávala dištančne, možnosť zapojiť sa do riešenia úloh bola rozvrhnutá na niekoľko dní, počas ktorých si mohli otestovať svoje vedomosti žiaci podľa jednotlivých ročníkov. Tí, ktorí sa do súťaže zapojili ju absolvovali buď v škole – žiaci prvého až piateho ročníka - alebo v domácom prostredí. Veríme, že ich snaha prinesie pekné výsledky.

    • SZUŠ Rosnička pozýva

    • 25. 6. 2020
    • INFO na jednodňový letný tábor UMENIE V TRÁVE

     Uskutoční sa v priestoroch školy, školského športového areálu a okolí.

     Čo treba odovzdať pedagógovi v prvý deň tábora: vyhlásenie rodičov o zdravotnej spôsobilosti,

     (viď priložené tlačivo dole) a kópiu kartičky poistenca. Čo potrebuješ: fľašu na vodu, čiapku (šatku) na hlavu, športovú obuv, pršiplášť v prípade dažďa. Nie je potrebné, aby si deti brali na tábor rôzne cennosti, finančnú hotovosť, mobily či inú elektroniku (narúša sa tým program tábora). Za prípadné straty a poškodenie týchto vecí nepreberáme zodpovednosť!

   • Nástup žiakov 6.- 9.ročníka do školy od 22.6.2020
    • Nástup žiakov 6.- 9.ročníka do školy od 22.6.2020

    • 15. 6. 2020
    • Vážení rodičia, na základe rozhodnutia ministerstva školstva budú otvorené na sedem pracovných dní od 22. júna do 30. júna 2020 šieste až deviate ročníky základných škôl. Dochádzka žiakov v tomto období nebude povinná, ale dobrovoľná. Vyučovanie v našej škole bude od 22.júna do 23.júna prebiehať podľa bežného rozvrhu, od 24.júna budú triednické hodiny.

    • Výhra našich štvrtákov

    • 12. 6. 2020
    • Srdečne gratulujeme k výhre žiakom 4. ročníka, ktorí sa pod vedením p. u. Mgr. Vojtekovej zapojili do projektu Moja malá záhradka. Získali kompletný balíček rastlín, v triede si vytvorili malú záhradku a vyhrali počítač. Príbeh, ktorý bol ocenený 2. miestom si môžete prečítať Rozpravka_o_zazracnej_krajine_Semienkovo.pdf​​​​​​​.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Sobota 15. 8. 2020
  • Fotogaléria

   • Zvládli sme to
   • Tak sme dnes začali...
   • Triedne kolá HK
   • Družobné stretnutie v Powroźníku
   • Fašiangový karneval
   • Rovesnícke vzdelávanie
   • HREBIENOK 15.2.2020
   • Beseda s pani výpravkyňou
   • Finančná olympiáda
   • zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč
   • zsplavec.edupage.org
   • zsplavec@centrum.sk
   • Mária Pekárová 052/4927344
   • vedúca Anna Pčolková 052/4927335
 • Fotogaléria

  • Zvládli sme to
  • Tak sme dnes začali...
  • Triedne kolá HK
  • Družobné stretnutie v Powroźníku
  • Fašiangový karneval
  • Rovesnícke vzdelávanie
  • HREBIENOK 15.2.2020
  • Beseda s pani výpravkyňou
  • Finančná olympiáda
  • Lyžiarsky výcvik v Ždiari
  • Vianočná výzdoba
  • Vitaj Mikuláš!