• Oznam o SABI súťaži
    • Oznam o SABI súťaži

    • 13. 5. 2021
    • Blíži sa termín uzávierky zberu hliníkových viečok Sabi - 20. 05. 2021.

     Preto by sme poprosili všetkých žiakov, aby priniesli do školy nazbierané hliníkové viečka a vhodili ich do krabice na to určenej - vedľa nádob na zber a triedenie odpadu na 1. poschodí pri zborovni.

     Ďakujeme všetkým "SABI zberačom" :)

    • Vyučovanie od 10.5.2021

    • 7. 5. 2021
    • Vážení rodičia, milí žiaci,

     oznamujeme Vám, že od 10. 05. 2021 (pondelok) naďalej prebieha prezenčné vyučovanie všetkých žiakov ZŠ.

     Okres Stará Ľubovňa je od 10.05.2021 podľa Covid automatu v červenej farbe a "Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa/žiaka" je potrebné podať elektronicky cez Edupage ak:

   • Zber papiera
    • Zber papiera

    • 4. 5. 2021
    • Oznamujeme žiakom, že v dňoch 12.5. (streda) a 13.5.2021 (štvrtok) sa uskutoční na našej škole zber papiera. Papier je potrebné zviazať a doniesť ku zadnému vchodu školy do 17:00 hod. v daných dňoch. Kartón sa zbiera zvlášť a je potrebné ho odovzdať samostatne.

     Aj týmto spôsobom prispejme k ochrane životného prostredia a triedeniu druhotných surovín.

    • Naša škola má logo

    • 3. 5. 2021
    • Ceruzka v ruke je pascou na slovo. Ak ňou chce človek zachytiť myšlienku, musí priložiť aspoň štipku rozumu.“ autor: Ivan Fontana

     Ceruzka je mostom k svetu plnému tvorivosti a nových nápadov. Je základným nástrojom žiaka, ktorému pomáha tvarovať myšlienky. Keď sa dotkne papiera, myšlienky sa zmenia na slová, začnú žiť. Škola je priestor, v ktorom rozum dostáva krídla, aby mohol slobodne letieť a objavovať nové veci.

    • Pravidlá pre školy od 3. mája 2021

    • 30. 4. 2021
    • Riaditeľstvo školy, na základe usmernení oznamuje, že od 3.5.2021 v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u vyučovanie pokračuje vo všetkých triedach na II. stupni ZŠ prezenčne.

     • Od pondelka 3. 5. 2021 nebude potrebné preukazovať sa negatívnym testom jedného zákonného z
    • Babka, dedko 2020

    • 30. 4. 2021
    • "Je veľmi milý, priateľský a dobrý"- to sú slová, ktorými opisuje svojho dedka, Milana Lorencoviča, žiak 5. ročníka Filip Lorencovič, ktorý svojím úprimným vyznaním získal hlavnú cenu v okresnej súťaži Dedko, babka roka 2020, ktorú každoročne vyhlasuje Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni a jeho dedko získal titul Dedko roka 2020. Do okresného zborníka sa dostala aj práca Petra Plavnického, žiaka 6. ročníka, ktorý opisoval svoju babku, Teréziu Plavnickú. Oceneným starým rodičom gratulujeme a žiakom ďakujeme za ich krásne vyznania, z ktorých cítiť nekonečnú vďaku a lásku.

    • Testovanie KOMPARO

    • 30. 4. 2021
    • Dňa 29.4.2021 sa žiaci 9. ročníka zapojili do testovania KOMPARO, v ktorom si preverili vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky.

     Veríme, že v rámci prípravy na prijímacie skúšky na stredné školy je dobrou a objektívnou spätnou väzbou. Držíme palce!

   • Okresné kolo Pytagoriády
    • Okresné kolo Pytagoriády

    • 28. 4. 2021
    • 13.4. - 14.4.2021 prebehlo okresné kolo Pytagoriády, na ktorom sa zúčastnili úspešní riešitelia školského kola. Tento rok sme mali aj úspešných riešiteľov:

     F. Lorencovič (5.A)

     N. Tešľová (5.A)

     Blahoželanie patrí všetkým zúčastneným, ktorí sa snažili čo najlepšie vyriešiť úlohy a získať veľa bodov.

    • Jarná výzva!

    • 23. 4. 2021
    • Pri príležitosti Dňa Zeme vyhlasuje Zelená škola Plaveč v spolupráci s obcou Plaveč výzvu na jarné upratovanie našej obce a jej okolia. Zapojiť sa môžu jednotlivci, rodiny aj skupiny do konca apríla.

   • Vyučovanie od pondelka 26. 4. 2021
    • Vyučovanie od pondelka 26. 4. 2021

    • 23. 4. 2021
    • Na mape COVID automatu ostáva od pondelka 26. apríla okres Stará Ľubovňa naďalej v bordovej farbe.

     V praxi to znamená, že od pondelka 26. 4. 2021 pôjdeme v doterajšom režime:

     Deti v MŠ a žiaci 1.stupňa ZŠ

     • Prezenčná výučba, povinnosť negatívneho testu jedného zákonného zástupcu.

     Žiaci 5.-7. ročníka

    • Deň Zeme v našej škole

    • 22. 4. 2021
    • Dnešný sviatok sme v našej škole oslávili veľmi pestro.

     Tento týždeň boli žiaci vyzvaní, aby do školy prichádzali a odchádzali "po svojich". Po ceste si mali všímať okolitú živú i neživú prírodu.

     Počas dnešného dňa si pracovnými listami zopakovali a utvrdili vedomosti a poznatky o tom, čo našej Zemi pomáha a škodí. K žiakom prvého stupňa zavítali aj žiačky v kolégia Zelenej školy, ktoré im zopakovali zásady správneho triedenia odpadu.

    • Zmeny od 19.4. 2021

    • 20. 4. 2021
    • Vážení rodičia, milí žiaci,

     na základe rozhodnutia ministra školstva číslo: 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12.04.2021 bude od pondelka 19.04.2021 obnovená prezenčná výučba na základných školách pre žiakov 8. a 9. ročníka podľa podmienok vyplývajúcich z tohto rozhodnutia, ako aj uznesenia vlády č. 160 a vyhlášky ÚVZ 132/2021.

   • Hurá do školy po svojich..
    • Hurá do školy po svojich..

    • 19. 4. 2021
    • S blížiacim sa Dňom Zeme ( 22.4.), si chceme pripomenúť to, aká úžasná a zaujímavá je naša planéta, na ktorej žijeme. Neuvedomujeme si, čo všetko nám ešte stále dáva a ako nám uľahčuje život. Mnohí z nás si vôbec neuvedomujú, že planétu si postupne ničíme sami, ani nemusí na ňu spadnúť žiadne teleso, či ju zasiahnuť prírodná katastrofa. Osobne prispejme k ochrane našej planéty a pokúsme sa znížiť environmentálny dopad motorovej dopravy tým, že na cestu do školy využijeme bicykle, kolobežky, skateboardy, ale aj pešiu chôdzu.

   • Informácie k zápisu do prvého ročníka
    • Informácie k zápisu do prvého ročníka

    • 16. 3. 2021
    • Vzhľadom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení zápis prvákov bude prebiehať elektronickou formou.

     Zápis je povinný pre všetky deti, ktoré dovŕšia šesť rokov do 31. augusta 2021. Povinný je aj pre deti, ktoré mali povolený odklad povinnej školskej dochádzky v minulom školskom roku.

    • Odovzdali sme vrchnáčiky Leovi

    • 15. 4. 2021
    • Ešte pred veľkonočnými prázdninami sme odovzdali prvú várku nazbieraných vrchnáčikov na pomoc k liečbe malému Leovi.

     Všetkým Vám úprimné Pán Boh zaplať.

     Veríme, že v zbere budete i naďalej pokračovať a že na konci roka mu odovzdáme ďalšie vrecia plné PET vrchnáčikov.

   • Oznam
    • Oznam

    • 14. 4. 2021
    • Nahlasovanie hmotnosti zbieraných SABI viečok sa predlžuje do 21.05.2021,

     a preto pokračujeme v zbere SABI viečok.

   • OZNAM - vyučovanie od 12. apríla 2021
    • OZNAM - vyučovanie od 12. apríla 2021

    • 10. 4. 2021
    • Vážení rodičia, na základe rozhodnutia ministra školstva SR od 12. 4. 2021 sa prvý stupeň základných škôl a materské školy plošne otvárajú pre deti všetkých rodičov.

     Pri nástupe do školy je naďalej potrebné odovzdať vyplnené čestné vyhlásenie zákonného zástupcu a negatívny test jedného zákonného zástupcu s platnosťou najviac 7 dní, prípadne výnimkou.

   • Získali sme Zelený certifikát
    • Získali sme Zelený certifikát

    • 8. 4. 2021
    • Zelený certifikát a logo sme získali za odovzdaný elektroodpad a použité batérie v roku 2020. Tento dokument je potvrdením, že naša škola pristupuje zodpovedne k ochrane životného prostredia aj správnym triedením odpadov.

   • Plníme ciele EAP Zelenej školy
    • Plníme ciele EAP Zelenej školy

    • 8. 4. 2021
    • Aj napriek obmedzeniam počas pandémie, kolégium Zelenej školy sa snaží plniť ciele environmentálneho akčného plánu. V uplynulých dňoch navštívili členov Klubu dôchodcov a obdarovali ich ušitým ekovrecúškom a letákom, ktorý obsahoval informácie o správnom triedení odpadu. Ekovrecúško im bude slúžiť na ovocie a zeleninu, aby si v obchode nemuseli brať jednorázový mikroténový sáčok. Aj týmto spôsobom chceme minimalizovať vznikajúci odpad. Za ušitie ekovrecúšok ďakujeme M. Mačekovej.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
    • Nadpis

    • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Sint, adipisci, quibusdam, ad ab quisquam esse aspernatur exercitationem aliquam at fugit omnis vitae recusandae eveniet.

     Inventore, aliquam sequi nisi velit magnam accusamus reprehenderit nemo necessitatibus doloribus molestiae fugit repellat repudiandae dolor. Incidunt, nulla quidem illo suscipit nihil!Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. 

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 17. 5. 2021
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje
   • zatiaľ žiadne údaje
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč
   • zsplavec.edupage.org
   • zsplavec@centrum.sk
   • Mária Pekárová 052/4927344
   • vedúca Anna Pčolková 052/4927335
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje