• Zoznam kabinetov

   • Kabinet Dejepis
   • Kabinet Fyzika
   • Kabinet Geografia
   • Kabinet Chémia
   • Kabinet Biológia
   • Kabinet CO
   • Kabinet Sklad učebníc
   • Kabinet Školská knižnica
   • Kabinet ročníkov 1. - 4.
   • Kabinet ŠKD
  • Zoznam učební 


  • Dielne
  • Školský klub detíKmeňová učebňa ŠKD
  • Telocvičňa
  • U10Kmeňová učebňa pre V. A
  • U11Kmeňová učebňa pre VIII. A
  • U12Kmeňová učebňa pre II. A
  • U14
  • U19Kmeňová učebňa pre III. A
  • U2Kmeňová učebňa pre I. A
  • U3Kmeňová učebňa pre IV. A
  • U6Kmeňová učebňa pre ŠKD
  • U7Kmeňová učebňa pre IX. A
  • U8Kmeňová učebňa pre VI. A
  • U9Kmeňová učebňa pre VII. A
  • Učebňa informatiky
  • Učebňa hudobnej výchovy
  • Učebňa chémie a biológie
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Plaveč
    • zsplavec@centrum.sk
    • 052/ 4921 727, 0915 655 902
    • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje