• Zoznam kabinetov

   • Kabinet Dejepis
   • Kabinet Fyzika
   • Kabinet Geografia
   • Kabinet Chémia
   • Kabinet Biológia
   • Kabinet CO
   • Kabinet Sklad učebníc
   • Kabinet Školská knižnica
   • Kabinet ročníkov 1. - 4.
   • Kabinet ŠKD
  • Zoznam učební 


  • Dielne
  • Školský klub detíKmeňová učebňa ŠKD
  • Telocvičňa
  • U10Kmeňová učebňa pre V. A
  • U11Kmeňová učebňa pre VIII. A
  • U12Kmeňová učebňa pre II. A
  • U14
  • U19Kmeňová učebňa pre III. A
  • U2Kmeňová učebňa pre I. A
  • U3Kmeňová učebňa pre IV. A
  • U6Kmeňová učebňa pre ŠKD
  • U7Kmeňová učebňa pre IX. A
  • U8Kmeňová učebňa pre VI. A
  • U9Kmeňová učebňa pre VII. A
  • Učebňa informatiky
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Plaveč
    • 052/ 4921 727, 0915 655 902
    • Školská 93, 065 44 Plaveč
    • zsplavec.edupage.org
    • zsplavec@centrum.sk
    • Mária Pekárová 052/4927344
    • vedúca Anna Pčolková 052/4927335
  • Fotogaléria

   • Zvládli sme to
   • Tak sme dnes začali...
   • Triedne kolá HK
   • Družobné stretnutie v Powroźníku
   • Fašiangový karneval
   • Rovesnícke vzdelávanie
   • HREBIENOK 15.2.2020
   • Beseda s pani výpravkyňou
   • Finančná olympiáda
   • Lyžiarsky výcvik v Ždiari
   • Vianočná výzdoba
   • Vitaj Mikuláš!