• Rada školy

   • Mgr. Lenka Falateková
   • Mgr. Lenka FalatekováPredseda RŠ, delegovaný člen zriaďovateľom
   • Mgr. Lucia Cvancigerová
   • Mgr. Lucia CvancigerováVolený člen za pedagogických zamestnancov ZŠ
   • Bc. Klaudia Fanclíková
   • Bc. Klaudia FanclíkováVolený člen za pedagogických zamestnancov MŠ
   • p. Eva Plavnická
   • p. Eva Plavnická Volený člen za nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ
   • Bc. Monika Hetešová
   • Bc. Monika HetešováVolený člen za rodičov žiakov ZŠ
   • p. Zdenka Lorencovičová
   • p. Zdenka LorencovičováVolený člen za rodičov žiakov ZŠ
   • p. Martina Mačeková
   • p. Martina MačekováVolený člen za rodičov žiakov ZŠ
   • Mgr. Veronika Pastirčíková
   • Mgr. Veronika PastirčíkováVolený člen za rodičov detí MŠ
   • Ing. František Figula
   • Ing. František FigulaDelegovaný člen zriaďovateľom
   • Mgr. Dominik Lorek
   • Mgr. Dominik LorekDelegovaný člen zriaďovateľom
   • Mgr. Monika Vojteková
   • Mgr. Monika VojtekováDelegovaný člen zriaďovateľom
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • zsplavec@centrum.sk
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje