• ENGLISH STAR

      9. 6. 2022

      Počuli ste už o ENGLISH STAR?

      Ide o medzinárodnú súťaž v anglickom jazyku, ktorej hlavným poslaním je propagovať anglický jazyk a približovať ho našim žiakom.  V našom pilotnom ročníku tejto súťaže si svoje vedomosti z angličtiny preverilo 45 žiakov z 2.stupňa, ktorí boli ocenení diplomom a malou pozornosťou. Najlepšie výsledky v rámci našej školy dosiahli:

      1. Barbara Kurucová (6.A)

      2. Natália Kleinová (8.A)

      3. Sofia Ščerbáková (9.A) a Adam Kosturský (8.A)

      Všetkým zúčastneným ĎAKUJEME a srdečne GRATULUJEME !

     • Škola v prírode v Drienici

      30. 5. 2022

      V pohorí Čergov v obci Drienica si naši tretiaci a štvrtáci užili krásnych päť dní. V dňoch od 30.5.2022 – 3.6.2022 sa zúčastnili dlho očakávanej „Školy v prírode a plaveckého výcviku.“

      Počas celého pobytu usilovne pracovali a zapájali sa do rôznych aktivít. Pri vychádzkach do okolitej prírody spoznávali nové rastliny, stromy, oboznámili sa s turistickými značkami, ktoré ich zaviedli k výhľadni Pod rebríkmi, či až k lanovke na Lysú.

      Zažili kopec skvelej zábavy a hlavne veľa pohybu na čerstvom vzduchu a vo vode.

     • Zber papiera

      25. 5. 2022

      Vyhlasujeme zber papiera. Papier môžete nosiť do školy od zajtra, od 13. 00 hodiny   do 2. júna 2022.  Kartón a paier je potrebné zviazať osobitne. Papier sa bude odoberať vo vestibule školy (zadný vchod). Najlepší zberači budú opäť ocenení. 

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

      17. 5. 2022

      Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Plaveč v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      udeľuje

      deťom MŠ a žiakom ZŠ 

      dňa 20.05.2022 riaditeľské voľno

      z prevádzkových  dôvodov.(Prerušenie distribúcie elektriny v čase od 8. 00 hod. - 16. 00 hod).

      Žiaci budú automaticky odhlasení z obeda.

     • Didaktické hry a účelové cvičenie

      13. 5. 2022

      V piatok, 13. mája naši žiaci prežili veľmi zaujímavý deň.

      V rámci účelového cvičenia sme videli prácu hasičov, výrobu hasiacej peny, poskytovanie prvej pomoci, hasenie požiarov rôznymi spôsobmi. Žiaci si mohli vyskúšať priame hasenie z naozajstnej hasiacej prúdnice. 

      V náučnej prednáške sa utvrdili v tom, že fyzický pohyb je veľmi dôležitý pre zdravý vývin. Starší žiaci mali možnosť odborného merania krvného tlaku a kapacity pľúc.

      Za spoluprácu ďakujeme RÚVZ v Starej Ľubovni a členom DHZO Plaveč.

     • Zápis do materskej školy

      3. 5. 2022

      Vážení rodičia, 

      ak chcete prihlásiť svoje dieťa do materskej školy, môžete vyplniť elektronickú prihlášku.

      PRIHLÁŠKU NEVYPĹŇAJÚ RODIČIA, KTORÝCH DIEŤA UŽ NAVŠTEVUJE MATERSKÚ ŠKOLU V PLAVČI.  Dieťa bude automaticky prevedené do ďalšieho školského roka.

      Online prihlasovanie je možné do 31. mája 2022.  

      Správne vyplnenú prihlášku si vytlačte a podpísanú obidvomi rodičmi (zákonnými zástupcami) s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti odovzdajte  do 31. 05. 2022  v materskej škole pani zástupkyni pre MŠ Mgr. V. Plavnickej.

      Spolu s prihláškou je potrebné priniesť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa.

      Lekárske potvrdenie musí obsahovať informáciu o očkovaní/neočkovaní dieťaťa.

      Ak ste prihlášku vyplnili a odoslali správne, príde Vám o tom potvrdzujúci e-mail.

      V prípade, že máte problém s vyplnením prihlášky, kontaktoktujte  nás na telefónnom čísle 0918760331

     • Sen jedného duba

      2. 5. 2022

      Všetko, čo vyrastie, teší sa, trápi sa, svoj osud nesie....

      Takto začína krásny príbeh o prírode v rozprávke H. CH. Andersena, ktorú v podaní bábkového divadla Babadla z Prešova si mohli dnes naši žiaci pozrieť v sále Domu kultúry.  Spolu sme obdivovali umenie bábkohercov, ktorí nás presvedčili, že ten, kto vie načúvať v tichu lesa, započuje tie najkrajšie rozprávky. Ďakujeme za krásny umelcký zážitok.

     • Deň Zeme

      25. 4. 2022

      Ekológia je dôležitou súčasťou nielen učebných osnov, ale každodenného života. Žiaľ, realita je taká, že na túto skutočnosť často zabúdame. Je však deň v roku, kedy sa o ekológii, o životnom prostredí hovorí oveľa častejšie. Tým dňom je 22. apríl, ktorý je známy ako deň Zeme.

      Naši žiaci si z príležitosti tohto dňa vyhrnuli rukávy, obliekli sa do pracovného odevu. Ich módnym doplnkom boli rukavice, vrecia, hrable, lopaty. Každá trieda mala určený svoj úsek, na ktorom vyzbierala odpadky. A bolo ich naozaj dosť. Zasadili skalničky, pracovali v ovocnom sade, vyčistili studničku a naplnili vyvýšené záhony.

      Okrem toho boli určené dve školské hliadky, ktorých úlohou bolo spočítať autá prechádzajúce okolo našej obce a tiež zistiť či okolo nákupného strediska za 1 hodinu prejde viac áut alebo bicyklov.

      Zistenie?

      Za jedinú hodinu okolo našej obce prešlo smerom na Prešov 157 áut, smerom na Starú Ľubovňu 175.

      Okolo nákupného strediska prešlo za hodinu celkovo 91 áut a 64 bicyklov. Je to veľa či málo na takú obec ako je Plaveč?

      Veríme, že tieto čísla nie sú jediným ukazovateľom nášho vzťahu k okolitej prírode. Ako žiaci usilovne pracovali, môžete vidieť v galérii.

     • Pasovanie nových čitateľov

      24. 4. 2022

      Aj v tomto upršanom jarnom počasí máme jedinečnú možnosť stráviť zmysluplne svoj čas - čítaním kníh.

      O tom, že kniha rozvíja človeka sa presvedčili naši prváci ešte v marci. Boli totiž pasovaní za čitateľov v obecnej knižnici. Pridali sa k nim i druháci, nakoľko týmto žiakom to minulý rok prekazila pandémia. Žiaci mali možnosť nahliadnuť do regálov a vybrať si svoju prvú knihu z knižnice.

      Veríme, že takú radosť, akú zažili žiaci v knižnici pri hľadaní rôznych kníh, budete mať i Vy, keď budete mať rozčítanú práve tú Vašu obľúbenú knihu :) 

     • Biologická olympiáda

      20. 4. 2022

      Dňa 31. marca 2022 sa uskutočnilo online cez EduPage okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii E-botanika. Naša žiačka Lívia Dopiráková zo 7.A preukázala výborné teoretické vedomosti a odniesla si víťazné 1. miesto.

      Všetci jej srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v krajskom kole, ktoré sa uskutoční už onedlho.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • zsplavec@centrum.sk
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje