• Organizácia vyučovania od 8. marca 2021
     • Organizácia vyučovania od 8. marca 2021

      5. 3. 2021

      V zmysle ROZHODNUTIA ministra školstva a na základe POKYNU zriaďovateľa školy, Vám oznamujeme, že od 8.3.2021 bude školské vyučovanie v ZŠ zabezpečené prednostne pre žiakov, ktorí sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce, avšak z dôvodu voľných kapacít nášho školského zariadenia aj pre ostatných žiakov 1. stupňa.

      Z dôvodu evidencie žiakov, ktorí potrebujú prezenčné vyučovanie prednostne (pri prípadných zmenách) Vás žiadame, aby ste  čestné prehlásenie podľa kategórie do ktorej spadáte odoslali elektronicky cez Edupage. 

      Zakonny_zastupca_nemame_moznost_vykonavat_pracu_z_domacnosti..docx

       ostatné prípady: Cestne_prehlasenie__2.docx

      • Pre rodičov  žiakov ostáva naďalej v platnosti, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní,  alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo 14 dní. 
      • Zákonní zástupcovia, ktorí už prekonali COVID-19 a majú potvrdenie od lekára nie staršie ako tri mesiace, sa testovať nemusia.
      • Pre žiakov platia doterajšie pravidlá – rúško (aj  náhradné), dezinfekcia, odstupy, dieťa so zvýšenou teplotou ostáva doma.

      Žiaci II. stupňa sa budú vzdelávať dištančnou formou. MŠ, ŠJ a ŠKD bude pracovať v bežnom režime. Zo stravy sa žiaci odhlasujú individuálne.

      Rozhodnutie_ministra_8.3.2021.pdf

    • Kráľ čitateľov
     • Kráľ čitateľov

      5. 3. 2021

      Milí čitatelia a milovníci čítania, Ľubovnianska knižnica pre vás pripravila regionálnu súťaž o najsčítanejšieho a najdôvtipnejšieho detského čitateľa Kráľ čitateľov. Podrobné informácie nájdeš v porpozíciách na tomto odkaze:kniznicasl.sk/kc-propozicie-2021/, ktoré ťa navedú, čo máš ďalej robiť . Inšpiráciou pre vás môže byť aj krátke video:https://youtu.be/W5_pszzZLTc. Prajeme vám veľa chuti do čítania a zábavy pri odhaľovaní nových príbehov.

    • Knižná šifra
     • Knižná šifra

      3. 3. 2021

      Tak,...a je to tu. Marec - mesiac kníh! Pre všetkých milovníkov dobrej knihy, čítania a túžby po dobrodružstve je pripravená súťaž Knižná šifra 2020/2021. Súťažiť môžu žiaci druhého stupňa základnej školy. Je vytvorená formou escaperoom. Súťažiaci získavajú kľúče pri riešení úloh rôznej obtiažnosti. Po ich zvládnutí môžu vyhrať vecné ceny, ktoré do súťaže venovali spisovateľky G. Futová, B. Kardošová a kníhkupectvo Martinus. Prajeme vám príjemné unikanie, nádherné zážitky z čítanie a radosť z hry. Keďže je úloh veľa, kľúče si radšej zapisujte, ak by ste to celé naraz neprešli.

      Odkaz na hru: https://prezi.com/view/NIuTwV0e10UoDNXw6cty/?fbclid=IwAR3oqB0u1W9I0pF7-5yXFFXw-KgiuCad8QKcaB7QNOc8qG8cyC8jd13m9Yg

    • Dôležitý oznam
     • Dôležitý oznam

      2. 3. 2021

      Od stredy 3.marca 2021 sa prezenčného vzdelávania môžu zúčastňovať len žiaci rodičov, ktorí nemôžu svoje zamestnanie vykonávať z domu. Potvrdenie o tom, že rodič nemôže vykonávať prácu z domu, je nutné predložiť riaditeľke školy najneskôr do 5.3.2021.

      • Pre rodičov týchto žiakov ostáva naďalej v platnosti, že jeden zákonný zástupca žijúci s dieťaťom v spoločnej domácnosti musí mať negatívny test nie starší ako 7 dní,  alebo ak táto osoba bola zaočkovaná proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo 14 dní. 
      • Zákonní zástupcovia, ktorí už prekonali COVID-19 a majú potvrdenie od lekára nie staršie ako tri mesiace, sa testovať nemusia.
      • Pre žiakov platia doterajšie pravidlá – rúško (aj  náhradné), dezinfekcia, odstupy, dieťa so zvýšenou teplotou ostáva doma.

      Ostatní žiaci sa budú vzdelávať dištančnou formou doma. V ZŠ bude fungovať celodenné ŠKD, kde sa budú žiaci doobeda pripájať na online vyučovacie hodiny. Obed v ŠJ bude zabezpečený.

      Riaditeľka školy, Mgr. Anna Servilová
       

       

    • Zber elektroodpadu
     • Zber elektroodpadu

      16. 2. 2021

      Jedným z cieľov nášho plánu Zelenej školy bol zber elektroodpadu. Okrem vybitých batérií, pokazenej drobnej elektroniky sa vyzbierali pokazené práčky, chladničky, tlačiarne. Žiaľ, niektoré sa našli pohodené v blízkosti našej rieky. V spolupráci s obcou sa nám podarilo vyzbierať 1386 kg tejto komodity. Firma SEWA zabezpečila jeho odvoz na ďalšie odborné spracovanie a žiaci za odmenu získali pomôcky do telocvične. Nezabúdajte, že najlepší odpad je ten, ktorý nikdy nevznikne...no a vzniknutý odpad separovať do správnych nádob. 

     • Fašiangové učenie

      15. 2. 2021

      V našej škole sa uskutočnilo netradičné fašiangové učenie. Deti prišli vo svojich obľúbených maskách a aj pani učiteľky sa premenili v tento deň na maliarky. Hra sa tak prepojila s učením, z čoho mali najväčšiu radosť  práve deti. Už teraz sa všetci tešíme na budúcoročný karneval a veríme, že si ho vychutnáme bez obmedzení a v dobrej nálade. 

     • Oznam

      11. 2. 2021

      V súvislosti s pokračovaním prezenčného vyučovania  žiakov 1. stupňa v našej škole a  zverejnených informácií z ministerstva školstva je nevyhnutné, aby zamestnanci školy a jeden zo zákonných zástupcov detí a žiakov absolvovali antigénové testovanie na Covid 19 s preukázateľnou negativitou testu. Certifikát o testovaní nesmie byť starší ako 7 dní.

      Riaditeľka školy preto oznamuje, že v sobotu 13. 2. 2021 sa uskutoční testovanie na Covid 19  iba pre zamestnancov školy a zákonných zástupcov žiakov  ZŠ a MŠ.

      • Testovanie bude prebiehať od 8. 00 hod. do 10.00 hod. v areáli školy. 
      • Rodič pred nástupom dieťaťa do školy vyplní Vyhlásenie o bezinfekčnosti online na Edupage.
      • ŠKD a ŠJ sú v bežnej prevádzke.
      •  Platí prísny zákaz vstupu rodičov do vnútorných priestorov školy.
     • Organizácia vyučovania od 8. 2. 2021

      4. 2. 2021

      Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 8. februára 2021 nasledovne:

      • žiaci 1. stupňa ZŠ prechádzajú na prezenčnú formu
      • žiaci II. stupňa ZŠ pokračujú v dištančnej forme
      • MŠ, ŠKD a ŠJ  v prevádzke bez obmedzení

      Podmienkou, aby dieťa MŠ a ZŠ  mohlo nastúpiť, je negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu. 

      Platnosť testov:

      • platí sedem kalendárnych dní;
      • riaditeľ školy  nekontroluje certifikáty, ale vyžaduje príslušné prehlásenie od zamestnancov, zákonných zástupcov. (Je potrebné,  aby zákonný  zástupca podal prehlásenie o bezinfekčnosti elektronicky  cez Edupage);
      • negatívny test musia mať aj všetci zamestnanci;
      • o uplatnení výnimiek z testovania informujte prehlásením cez Edupage;

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

      2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh cez Edupage. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

      3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

      4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“

      Všetci žiaci 1. – 4., ktorí chodili na obedy, sú automaticky na obed prihlásení. Ak viete, že Vaše dieťa do školy nepríde, musíte ho odhlásiť do pondelka  8. 2. do 7. 00 hod. ráno. cez Edupage alebo na t.č. 0917237130.

      Podrobné informácie najdete na: https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-2-2021/

      Na testovanie môžete využiť odberné miesto  v sobotu 6. 2. 2021  od 7:00 hod. do 20:00 hod. v Dome kultúry

       

     • Nástup žiakov do škôl od 8. 2. 2021

      4. 2. 2021

      Milí rodičia a žiaci,
      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo plán návratu žiakov do škôl. Od pondelka 8. februára môžu deti MŠ a žiaci 1. stupňa nastúpiť do školy na prezenčné vyučovanie za splnenia podmienok podľa COVID AUTOMATU.

      V našej obci bude otvorené odberné miesto na testovanie zákonných zástupcov a zamestnanov školy. Bližšie informácie k testovaniu budú zverejnené na Edupage a v miestnom rozhlase.

       

     • Fanšiangová výzva

      2. 2. 2021

      Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide,kto nemá kožuška zima mu bude.

      Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem, dajte mi slaninky, nech sa popasiem.

       

      Milí žiaci, nachádzame sa vo fašiangovom období, ktoré sme zväčša ukončili školským karnevalom.

      Keďže tento školský rok sa odlišuje od tých ostatných, pripravili sme si pre Vás malé prekvapenie.

       

      Skúste splniť našu fašiangovú výzvu:

      Vytvor si svoju fašiangovú karnevalovú

      masku :) 

      ... a potom už len čakaj, aké prekvapenie ťa čaká :) 

       

      Výzva platí pre žiakov I. stupňa,

      no zapojiť sa môžu aj mladší či starší súrodenci :)

      PRAJEME PRÍJEMNÚ ZÁBAVU A VEĽA TVORIVOSTI

      :)     :)      :)     :)      :)

     • Oznam

      31. 1. 2021

      Vážení rodičia, milí žiaci!

      Vyučovanie  na oboch stupňoch  základnej školy  bude od pondelka 1. 2. 2021 naďalej pokračovať dištančnou formou - na základe rozhodnutia ministra školstva z 28.1.2021, ktoré zostáva naďalej v platnosti kvôli súčasnej nepriaznivej epidemiologickej situácii. 

      ŠKD a MŠ bude v prevádzke pre všetkých žiakov 1. stupňa, ktorých rodič patrí do kritickej infraštruktúry, ale aj pre rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. 

      V pondelok   žiaci 1. a 2. stupňa budú mať iba jednu online hodinu so svojou tr. učiteľkou na reflexiu 1. polroka 2020/21.

      Milí žiaci, v piatok ste   elektronicky dostali výpisy hodnotenia  za 1. polrok školského roka 2020/2021.

      Všetkým žiakom chcem poďakovať za snahu a úsilie, ktoré  vynaložili pri učení.

      Všetkým rodičom  za trpezlivosť a spoluprácu.

      A v neposlednom rade aj všetkým pedagógom za ich nasadenie, prispôsobenie sa novým podmienkam vyučovania a ochotu pomáhať často aj mimo pracovného času.

      Riaditeľka školy

                                              

    • Dištančné vzdelávanie pokračuje
     • Dištančné vzdelávanie pokračuje

      15. 1. 2021

      Na základe rozhodnutie MŠVVaŠ SR v týždni od 18. 1. do 22. 1. 2021 pokračuje dištančné vzdelávanie pre žiakov I. aj II. stupňa základnej školy.

      • Žiaci pokračujú vo vzdelávanie podľa rozvrhu pre online vyučovanie.
      • MŠ a ŠKD bude  otvorená v obmedzenom režime pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. Obedy pre prihlásených sú zabezpečené.
      • https://www.minedu.sk/distancne-vzdelavanie-pokracuje-aj-buduci-tyzden/
     • Realizujeme verejnú zbierku plastových vrchnákov

      15. 1. 2021

      Pridali sme sa k tým, ktorí chcú pomôcť deťom, ktoré bojujú s nepriaznivou zdravotnou situáciou. Pred školou je umiestnená veľká kovová nádoba, ktorú vyrobil p. Pavol Duch. Každý môže prísť a vysypať vrchnáky do nádoby cez dva otvory, ktoré sú predpripravené.  

      Nevyhadzujte vrchnáky do koša, odložte ich a potom ich jednoducho odovzdajte do kovovej nádoby pri našej škole!

      Aj jediným PET vrchnákom sa dá pomôcť!

      Podporovateľmi a sponzormi boli p. Duch DP-ZVAR mont.,  p. Dušan Kolcun Stavebniny a p. M. Cvanciger Montaž bez hraníc s.r.o.

     • Ako fungujeme v obmedzenom režime?

      13. 1. 2021

      Nakoľko situácia nedovoľuje nastúpiť do školy všetkým deťom, škola funguje v obmedzenom režime. Aj žiaci, ktorí ju momentálne navštevujú, sa zúčastnujú dištančného vyučovania. K dispozícii majú notebooky a interaktívne tabule. I keď sme všetci v online kontakte, veríme, že sa už čoskoro uvidíme naživo. :) 

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • zsplavec@centrum.sk
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje