• Vyhodnotenie jarnej výzvy

      1. 6. 2021

      Pri príležitosti Dňa Zeme vyhlásila Zelená škola Plaveč v spolupráci s obcou Plaveč jarné upratovanie našej obce a jej okolia. Napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii a nie vždy priaznivému počasiu sa do tejto výzvy zapojilo 24 žiakov našej školy. Podarilo sa im vyzbierať veľké množstvo odpadu o čom svedčia aj selfie fotky s vyzbieraným odpadom. Všetci, ktorí výzvu prijali a zapojili sa, boli odmenení.

      Je dôležité, aby si každý z nás uvedomil dôsledky svojho správania sa k prírode a k svojmu životnému prostrediu!

     • EnviroOtázniky

      1. 6. 2021

      Tento rok sa konal XV. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl. Do súťaže sa zapojili  V. Vojtek, J. Vojtek, N. Angelovičová a S. Plavnická. Veľmi pekné 3. miesto vybojoval Viliam Vojtek  a vyhral  Smart hodinky. Srdečne blahoželáme!

     • Rozmanité krajiny Zeme - 3D modely

      26. 5. 2021

      Škola by mala byť nielen hravá, ale aj tvorivá.  Čím sú žiaci mladší, tým viac to platí. Nechýba im ešte prirodzená zvedavosť, chuť vymýšľať a motivácia pracovať na projektoch, ktoré vyžadujú manuálnu zručnosť. 

      Cieľ projektu – spoznať rozmanitosť Zeme cez vlastnoručne vyrobené modely vybraných typov krajín. 

      Žiaci pracovali v trojiciach, dvojiciach , aj jednotlivo. Vyberali si z týchto typov krajín:   dažďové pralesy, savany, púšte a polopúšte, subtropické krajiny, stepi, lesy mierneho pásma, tajgy, tundry, polárne krajiny a vysoké pohoria.

      Pre vytvorenie lepšej predstavy o tom, ako môžu 3D modely vyzerať, ponúkame ukážky prác našich šikovných piatakov.

    • Vitajte v Sodome
     • Vitajte v Sodome

      24. 5. 2021

      Pútavý dokument o najväčšej skládke elektroodpadu a zároveň o jednom z najtoxickejších miest sveta - Agbogbloshie, Akkra, Ghana. Na tomto mieste končí ročne 250-tisíc ton elektroodpadu z celého sveta. Ilegálne. Možno aj váš smartfón. Pozývame Vás pozrieť si tento dokument...

     • Povinne voliteľné predmety

      22. 5. 2021

      Vážení rodičia!

      Z dôvodu organizačného zabezpečenia školského roka 2021/2022  sme spustili online prihlasovanie na povinne voliteľné predmety:

      4. ročník - Náboženská výchova / Etická výchova

      Výber voliteľného predmetu je záväzný na celý stupeň vzdelávania (5. - 9. ročník).

      6. ročník:  1) Druhý cudzí jazyk- Nemecký jazyk

                         2) Cvičenia zo slovenského jazyka

                         3) Predmety špeciálno-pedagogickej podpory pre individuálne začlenených žiakov.

      Výber voliteľného predmetu je záväzný na  na tri roky (7. - 9. ročník). 

      Prihlasovanie je možné aj priamo v mobilnej aplikácii. Vyberte jednu z možnosti a potvrďte do 25.5. 2021. Ďakujeme.

    • Oznam o SABI súťaži
     • Oznam o SABI súťaži

      13. 5. 2021

      Blíži sa termín uzávierky zberu hliníkových viečok Sabi - 20. 05. 2021.

      Preto by sme poprosili všetkých žiakov, aby priniesli do školy nazbierané hliníkové viečka a vhodili ich do krabice na to určenej - vedľa nádob na zber a triedenie odpadu na 1. poschodí pri zborovni.

      Ďakujeme všetkým "SABI zberačom"  :) 

     • Vyučovanie od 10.5.2021

      7. 5. 2021

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      oznamujeme Vám, že od 10. 05. 2021 (pondelok) naďalej prebieha prezenčné vyučovanie všetkých žiakov ZŠ.

      Okres Stará Ľubovňa je od 10.05.2021 podľa Covid automatu v červenej farbe a "Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa/žiaka" je potrebné podať elektronicky cez Edupage ak:

      1. dieťa/žiak nastúpilo do ZŠ/MŠ prvý krát po obnovení prezenčného vzdelávania (od 03.05.2021)

      2.  je dieťa/žiak neprítomné viac ako 3 dni (vrátane víkendu).

      Od pondelka 10. 5. 2021nebude potrebné preukazovať sa negatívnym testom jedného zákonného zástupcu, ani negatívnym testom žiaka.

      Všetky triedy sa budú vyučovať podľa platného rozvrhu.

    • Zber papiera
     • Zber papiera

      4. 5. 2021

      Oznamujeme žiakom, že v dňoch 12.5. (streda) a 13.5.2021 (štvrtok) sa uskutoční na našej škole zber papiera. Papier je potrebné zviazať a doniesť  ku zadnému vchodu školy do 17:00 hod. v daných dňoch. Kartón sa zbiera zvlášť a je potrebné  ho odovzdať  samostatne.  

      Aj týmto spôsobom prispejme k ochrane životného prostredia a triedeniu druhotných surovín.

     • Naša škola má logo

      3. 5. 2021

      Ceruzka v ruke je pascou na slovo. Ak ňou chce človek zachytiť myšlienku, musí priložiť aspoň štipku rozumu.“   autor: Ivan Fontana 

            Ceruzka je mostom k svetu plnému tvorivosti a nových nápadov. Je základným nástrojom žiaka, ktorému pomáha tvarovať myšlienky. Keď sa dotkne papiera, myšlienky sa zmenia na slová, začnú žiť. Škola je priestor, v ktorom rozum dostáva krídla, aby mohol slobodne letieť a objavovať nové veci.

      Preto sme si do loga našej školy, ktoré vám teraz chceme predstaviť, vybrali práve ceruzku. Tá naša je dynamická, ohýba sa a vytvára písmeno P. P ako Plaveč. P ako meno obce, v ktorej sa naša škola nachádza. Jej hrot symbolicky ukazuje na miesto, kde sídli budova školy, na adresu. Logu dominuje zelená farba, ktorá vytvára jeho pozadie. Tá hovorí o tom, že sme súčasťou ekoprogramu Zelená škola, že sa k nemu hrdo hlásime.

      O našom vzťahu k prírodnému prostrediu svedčí aj certifikát, ktorý sme v tomto programe získali.  A práve to chceme vniesť do života našej obce aj my. Mladosť, život a najmä nádej, že poznávanie a chuť učiť sa, sú základom nášho rozvoja.

     • Pravidlá pre školy od 3. mája 2021

      30. 4. 2021

      Riaditeľstvo školy, na základe usmernení  oznamuje, že od 3.5.2021 v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u vyučovanie pokračuje vo všetkých triedach na II. stupni ZŠ prezenčne.

      • Od pondelka 3. 5. 2021 nebude potrebné preukazovať sa negatívnym testom jedného zákonného zástupcu, ani negatívnym testom žiaka.
      • Testovanie sa od budúceho týždňa mení na intervenčné, to znamená, ak sa objaví v škole pozitívny prípad, škola môže dať preventívne otestovať žiakov."
      • Bude potrebné podať elektronicky cez Edupage Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu a to najneskôr v nedeľu do 17. 00 hod.
      • Rozvrh a ďalšie informácie zašleme rodičom a žiakom cez správu Edupage.
      • Všetci žiaci sú prihlásení na obed – v prípade neúčasti na vyučovaní je potrebné odhlásiť žiaka zo stravovania  do 2. 5. 2021.

      Tešíme sa na Vás a veríme, že to spolu v zdraví zvládneme!

     • Babka, dedko 2020

      30. 4. 2021

      "Je veľmi milý, priateľský a dobrý"- to sú slová, ktorými opisuje svojho dedka, Milana Lorencoviča, žiak 5. ročníka Filip Lorencovič, ktorý svojím úprimným vyznaním získal hlavnú cenu v okresnej súťaži Dedko, babka roka 2020, ktorú každoročne vyhlasuje Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni a jeho dedko získal titul Dedko roka 2020. Do okresného zborníka sa dostala aj práca Petra Plavnického, žiaka 6. ročníka, ktorý opisoval svoju babku, Teréziu Plavnickú. Oceneným starým rodičom gratulujeme a žiakom ďakujeme za ich krásne vyznania, z ktorých cítiť nekonečnú vďaku a lásku.

     • Testovanie KOMPARO

      30. 4. 2021

      Dňa 29.4.2021 sa žiaci 9. ročníka zapojili do testovania KOMPARO, v ktorom si preverili vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky.

      Veríme, že v rámci  prípravy na prijímacie skúšky na stredné školy je dobrou a objektívnou spätnou väzbou. Držíme palce!

    • Okresné kolo Pytagoriády
     • Okresné kolo Pytagoriády

      28. 4. 2021

      13.4. - 14.4.2021 prebehlo okresné kolo Pytagoriády, na ktorom sa zúčastnili úspešní riešitelia školského kola. Tento rok sme mali aj úspešných riešiteľov:

      F. Lorencovič (5.A)

      N. Tešľová (5.A)

      Blahoželanie patrí všetkým zúčastneným, ktorí sa snažili čo najlepšie vyriešiť úlohy a získať veľa bodov.

     • Jarná výzva!

      23. 4. 2021

      Pri príležitosti Dňa Zeme vyhlasuje Zelená škola Plaveč v spolupráci s obcou Plaveč výzvu na jarné upratovanie našej obce a jej okolia. Zapojiť sa môžu jednotlivci, rodiny aj skupiny do konca apríla.

    • Vyučovanie od pondelka 26. 4. 2021
     • Vyučovanie od pondelka 26. 4. 2021

      23. 4. 2021

      Na mape COVID automatu ostáva od pondelka 26. apríla okres Stará Ľubovňa naďalej v bordovej farbe.

      V praxi to znamená, že od pondelka 26. 4. 2021 pôjdeme v doterajšom režime:

      Deti v MŠ a  žiaci 1.stupňa ZŠ

      • Prezenčná výučba, povinnosť negatívneho testu jedného zákonného zástupcu.

      Žiaci 5.-7. ročníka     

      •  Dištančná výučba.

      Žiaci 8.-9. ročníka

      • Vyučovanie v škole bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu.
      • Povinnosť negatívneho testu rodiča a žiaka /nie staršieho ako 7 dní/.
      • Na stravovanie sú žiaci automaticky prihlásení. Ak žiak nebude v  škole, je potrebné ho odhlásiť.
      • Žiak musí mať v škole prekryté horné dýchacie cesty pomocou rúška, šatky, alebo šálu.
      • Antigénové testovanie sa bude realizovať  v kultúrnom dome v sobotu 24. 4. 2021.
      • Doterajšie záväzné prihlásenie žiakov na testovanie kloktacími testami sa automaticky presúva o týždeň.

       

       

     • Deň Zeme v našej škole

      22. 4. 2021

      Dnešný sviatok sme v našej škole oslávili veľmi pestro.

      Tento týždeň boli žiaci vyzvaní, aby do školy prichádzali a odchádzali "po svojich". Po ceste si mali všímať okolitú živú i neživú prírodu.

      Počas dnešného dňa si pracovnými listami zopakovali a utvrdili vedomosti a poznatky o tom, čo našej Zemi pomáha a škodí. K žiakom prvého stupňa zavítali aj žiačky v kolégia Zelenej školy, ktoré im zopakovali zásady správneho triedenia odpadu.

      Spoločne v triedach vyrazili žiaci aj do terénu. :) Vonku spoločnými silami vyzbierali a vyčistili našu Zem od odpadkov. Na znak čistoty umiestnili farebné kvietočky na nástenke k veselej zemeguli. Tie totiž ráno získali za to, že prišli v dnešný deň na pešo.

      O tom, že odpadky nepatria na zem vedia aj najmenší školkari, ktorí sa zapojili do upratovania a vyčistili okolie školy. Hrabali, zbierali a pri tom sa aj zabávali.

      Žiaci v ŠKD sa poobede zamýšľali, čo by našej Zemi popriali k jej sviatku. Výsledkom sú milé priania, ktoré by sa mohli stať skutkami mnohých ľudí a ktoré by naozaj našej Zemi prospeli.

      Najväčším pozitívom tohto dňa je informácia, že spoločnými silami žiaci vyzbierali až 58 kg odpadu v našom okolí. 

      Naša Zem sa nám isto za to poďakuje v podobe krásnych kvetov, dobrej úrody či vykvitnutých stromov :)

     • Zmeny od 19.4. 2021

      20. 4. 2021

       

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      na základe rozhodnutia ministra školstva  číslo: 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12.04.2021 bude od pondelka 19.04.2021 obnovená prezenčná výučba na základných školách pre žiakov 8. a 9. ročníka podľa podmienok vyplývajúcich z tohto rozhodnutia, ako aj uznesenia vlády č. 160 a vyhlášky ÚVZ 132/2021.

      • od 19.4.2021 sa vracajú do školy žiaci 8. a 9. ročníka,
      • od 19.4.2021 je ŠKD v prevádzke do 16.00 hodiny 
      • od 26.4.2021 v prípade, že náš okres bude v II. stupni varovania (červený okres) sa vrátia do školy aj ostatní žiaci 2. stupňa. (Ak bude náš okres v III. stupni varovania (bordový okres), bude pokračovať dištančné vzdelávanie žiakov 5. - 7. ročníka.)
      • Navrat_do_skol_19.4.pdf 

      Podmienky nástupu žiakov 2. stupňa do školy:

      • žiak musí byť zdravý a nesmie prejavovať známky ochorenia dýchacích ciest
      • žiak a aspoň jeden zákonný zástupca  musí mať k nahliadnutiu negatívny antigénový alebo PCR test alebo potvrdenie o výnimke z testovania (prekonaný Covid - 6 mesiacov výnimka, Platnosť testu je 7 dní.
      • zákonný zástupca pri akomkoľvek podozrení na COVID-19 okamžite upovedomí školu a žiaka ponechá preventívne v domácej izolácií.
      • vyplnené Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti  je potrebné odovzdať cez Edupage  vždy pred nástupom do školy
      • podľa novej vyhlášky ÚVZ platnej od 19.04.2021 nie sú povinné respirátory pre žiakov ani vyučujúcich, stačí rúško (vyhlaska_175_o_prekryti_dychacich_ciest.pdf)
      • upravený rozvrh podľa pokynov Ministerstva školstva na adaptačné obdobie žiakov bude zaslaný rodičom cez Edupage
      • škola od otvorenia daného ročníka nebude poskytovať dištančné vzdelávanie
    • Hurá do školy po svojich..
     • Hurá do školy po svojich..

      19. 4. 2021

      S blížiacim sa Dňom Zeme ( 22.4.), si chceme pripomenúť to, aká úžasná a zaujímavá je naša planéta, na ktorej žijeme. Neuvedomujeme si, čo všetko nám ešte stále dáva a ako nám uľahčuje životMnohí z nás si vôbec neuvedomujú, že planétu si postupne ničíme sami, ani nemusí na ňu spadnúť žiadne teleso, či ju zasiahnuť prírodná katastrofa. Osobne prispejme k ochrane našej planéty a pokúsme sa znížiť environmentálny dopad motorovej dopravy tým, že na cestu do školy využijeme bicykle, kolobežky, skateboardy, ale aj pešiu chôdzu

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • zsplavec@centrum.sk
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje