• ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE K NÁVRATU DO ŠKÔL

      6. 1. 2022

      V pondelok 10. januára sa budú prezenčne vzdelávať materské, základné aj stredné školy. Od tohto termínu sa budú školy opäť riadiť takzvaným Školským semaforom.

      Pred nástupom odporúčame pretestovať svoje dieťa domácim Ag samotestom a elektronicky cez Edupage podať oznámenie o použití samotestu. 

      Pred nástupom do školy je potrebné predložiť potvrdenie o bezpríznakovosti elektronicky  prostredníctvom EduPage.

    • Školské kolo Pytagoriády
     • Školské kolo Pytagoriády

      5. 1. 2022

      8.12. - 9.12.2021 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Z našej školy sa doň zapojilo 22 žiakov 3. - 8. ročníka, ktorí si svoje vedomosti a matematické zručnosti preverili riešením on-line testu. Úspešnými riešiteľmi sa stali:

      5.ročník - L. Pekár Hudák, P. Pčcolka

      6.ročník - N. Tešľová

      Srdečne všetkým blahoželáme!

     • Domáce samotestovanie

      5. 1. 2022

      Vážení rodičia, prosíme Vás, aby ste cez Edupage nahlásili spotrebovanie doteraz vydaných samotestov na COVID- 19. Od septembra - do decembra 2021 každý žiak, ktorý dostal samotesty, musí nahlásiť ich  spotrebovanie. (Môžete to urobiť aj so starým dátumom, napr.15 ks testov = 15x nahlásenie cez Edupage).

      Ďakujeme za pochopenie.

     • Čaro Vianoc

      22. 12. 2021

      Prichádza vianočný čas, kedy častejšie obdarúvame tých, ktorých máme radi a na ktorých myslíme. Pri krásnom vianočnom stromčeku, v tichu  mrazivého večera, keď tváre nám jemne šteklili z neba padajúce snehové vločky sa dnes v centrálnom parku obce stretli siedmaci, aby darčekom potešili svojho spolužiaka a vyjadrili, že nemysia iba na seba, ale že im záleží na šťastí a úsmeve obdarovaného. Bolo to čarovné. Ďakujem všetkým mojim žiakom a prajem šťastné a veselé Vianoce. Tr. učiteľka

     • Vianočné tematické vyučovanie

      20. 12. 2021

      V posledný predvianočný vyučovací deň sme si pre žiakov prvého stupňa pripravili vianočné vyučovanie plné úloh a rébusov so zimnou tematikou.

      Žiaci dozdobovali darčeky pre rodičov, súťažili v rôznych súťažiach v triedach, sledovali vianočné rozprávky, ochutnávali pečený čajík či spievali koledy.

      Na záver sa rozlúčili s triednymi učiteľkami a popriali si krásne sviatky.

     • Vianočné prázdniny - oznam

      17. 12. 2021

      Rozhodnutím ministerstva školstva sa vianočné prázdniny  uskutočnia v termíne od 20. decembra 2021 (pondelok) do 7. januára 2022 (piatok). 

      Z dôvodu nízkeho záujmu zákonných zástupcov prevádzka MŠ bude prerušená. 

      Žiaci ZŠ a deti MŠ  po prázdninách nastupujú  do školy 10. januára 2022 (pondelok). 

       

     • Vianočná pošta pre seniorov

      10. 12. 2021

       

       

      V čase, keď opäť pribúdajú obmedzenia a keď sa každý prejav ľudskosti a empatie stáva o to vzácnejším, sme sa rozhodli spoločne potešiť niekoho, kto to v tomto čase najviac potrebuje.

      Zapojili sme sa do celoslovenského projektu "Vianočná pošta pre seniorov". Dohromady sme napísali až 120 pozdravov, ktoré potešia seniorov zo štyroch stredísk na Slovensku. 

      Pozdravy sú láskavým, radostným odkazom, že aj na nich osobne niekto myslí. 

      Veríme, že ste si pri písaní pozdravu uvedomili, aké vzácne sú chvíle s tými, ktorých máme okolo seba.

      ĎAKUJEME 

     • Mikuláš

      8. 12. 2021

      Príjemnou predzvesťou vianočných sviatkov býva každoročne Mikuláš. Jeho príchod s radosťou očakávali aj naši žiaci v škole. Mikulášovi zarecitovali básničky, zaspievali pesničky a spoločnou pesničkou sa mu za sladkú odmenu  poďakovali.

      Chceme sa poďakovať Rade rodičov, ktorá pripravila pre všetkých našich žiakov  darčeky.

      Tešíme sa, že aj v tejto náročnej dobe sme mohli spoločným úsilím pre našich žiakov pripraviť pravý mikulášsky deň! 

    • Európsky týždeň boja proti drogám
     • Európsky týždeň boja proti drogám

      3. 12. 2021

      Tretí novembrový týždeň je Európskym týždňom boja proti drogám, vyhláseným z iniciatívy Európskej únie. Prvýkrát bol tento Európsky týždeň boja proti drogám vyhlásený v roku 1998. Začal sa v Grécku a pokračoval vo všetkých 15 členských štátoch. Neskôr sa stalo nepísanou tradíciou, že v jesenných mesiacoch – osobitne v novembri sa viac ako inokedy organizujú alebo zviditeľňujú  aktivity, ktoré v konečnom dôsledku napomáhajú k znižovaniu dopytu po drogách. Do tejto iniciatívy sa zapojila aj naša škola.

      Začali sme prednáškou pre žiakov druhého stupňa na tému „Pravda o drogách“, pokračovali kvízom na tému drog a v ďalších dňoch žiaci prvého aj druhého stupňa počas hodín telesnej výchovy získavali body za aktivity ako „Skáčeme spolu“ a  „Triafame na jeden cieľ“. Aj keď sa nezapojili všetci žiaci kvôli epidemickej  situácii, spoločne sme naskákali 175 m. Ôsmaci na hodine angličtiny vytvorili plagát na tému Drogy. Týždeň sme zakončili tým, že sme sa snažili prísť oblečení v niečom bielom a s farebnými ponožkami, čím sme vyjadrili svoj postoj odmietnutia akejkoľvek drogy. Aktivity, kvíz a oblečenie boli ohodnotené bodmi a na základe prepočítania sa víťazmi za prvý stupeň s rovnakým počtom bodov stali triedy 4.A2.A a na druhom stupni zvíťazila trieda 8.A. Víťazom gratulujeme a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

     • Prechod na dištančné vzdelávanie - 2.stupeň ZŠ

      3. 12. 2021

      Na základe vyhlášky RÚVZ v SL č. 281 zo dňa 02.12.2021 oznamujeme rodičom a žiakom školy, že od pondelka 06.12.2021 do 17.12.2021 prechádzajú všetky triedy 2. stupňa na dištančnú výučbu.

      Diištančná výučba bude prebiehať podľa dištančného rozvrhu hodín. 

      Počas dištančného vyučovania sú žiaci povinní zúčastňovať sa online vyučovania, pripájať sa včas, prípadnú neprítomnosť oznámiť vopred vyučujúcemu. Dochádzka na online vyučovanie sa bude zaznamenávať do dochádzky v Edupage.

      Všetci žiaci na 2 stupni budú odhlásení z obedov.

    • Dôležitý oznam
     • Dôležitý oznam

      25. 11. 2021

      V súvislosti s prevádzkou škôl a školských zariadení sa  zavádzajú nasledovné zmeny:

      •  povinnosť nosenia rúšok pre žiakov v školách s výnimkou detí v materských školách,
      • výnimka z nosenia rúšok platí tiež pre deti a žiakov s poruchami autistického spektra, žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím a pedagogických a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní týchto žiakov (vyhláška 262);

      Je potrebné, aby žiak mal v škole aj náhradné rúško.

     • Výsledky online súťaže

      25. 11. 2021

      Od 8.11.2021 - 12.11.2021 prebiehala súťaž On-line informatický  iBobor. Aj tento rok sme mali úspešných riešiteľov vo všetkých kategóriách: 

      Kategória DROBEC (2. a 3.roč.):  E. Gondeková, K. Pekárová, M. Kosturko 

      Kategória BOBRÍK (4. a 5. roč.):  N. Kosturský, T. Maček, M. Dučák

      Kategória BENJAMÍN (6. a 7. roč.):  D. Majerníček st., J. Gallik, N. Mačeková, B. Kurucová, M. Tomčo, Ľ. Lacko

      Kategória KADET (8. a 9. roč.):  D. Norko, S. Vallo, N. Ondica, R. Ondicová

      Blahoželanie patrí všetkým zúčastneným, ktorí sa snažili čo najlepšie vyriešiť úlohy. Všetci úspešní žiaci získali diplom a srdečne im gratulujeme! Zvlášť by sme chceli vyzdvihnúť žiakov, ktorí zabojovali až tak, že ich percentil bol vyšší ako 90: D. Majerníček st., 7.A,  D. Norko 9.A a N. Kosturský 4.A.

      Všetci súťažiaci si môžu po prihlásení svojím súťažným kódom pozrieť svoje riešenia.

     • Testovanie pohybovej zdatnosti

      12. 11. 2021

      Dnes 12. 11. 2021 si žiaci prvého a tretieho ročníka vyskúšali rozličné športové disciplíny.

      Cieľom testovania je informovať rodičov o stave pohybových predpokladov ich dieťaťa.

      Po vyhodnotení výsledkov bude rodičom zaslaný certifikát s odporúčanými športami, na ktoré má ich dieťa predpoklady. 

       

     • Testovanie Komparo

      11. 11. 2021

      Naša škola sa dlhodobo zapája do testovania  Komparo.  Dnes naši deviataci si otestovali svoje vedomosti z predmetov slovenský jazyk a matematika. Pre deviatakov je tento projekt zároveň prípravou na celoštátne testovanie T-9.  Na našej škole sa testovanie uskutočňuje aj vďaka podpore rodičovského združenia.

     • Ponožkový október

      5. 11. 2021

      „Pôžitok z dobrých skutkov je práve v tom, keď ich človek vykoná.“

      Október sa niesol aj v znamení "Ponožkovej výzvy". 

      Cieľom tejto akcie bolo vyzbierať pred zimou nové ponožky pre ľudí v núdzi. Umiestnili sme dve zberné škatule, do ktorých mohli vhadzovať ponožky malí i veľkí.

      Podarilo sa nám vyzbierať 50 párov ponožiek, ktoré poputujú klientom Slovenskej katolíckej charity v Starej Ľubovni.

      Ďakujeme všetkým nezištným ponožkovým zberačom. 

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • zsplavec@centrum.sk
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje