• Všetkovedko a Expert geniality show

      9. 3. 2022

      Prešiel už nejaký ten čas, čo sa žiaci našej školy zapojili do tejto celoslovenskej vedomostnej súťaže. Teraz nastal čas na vyhodnotenie. Z našej školy súťažilo spolu za prvý aj druhý stupeň 23 žiakov. Všetci boli odmenení ceruzkou od organizátora Talentída, n.o. a najúspešnejšou sa stala žiačka 3.A triedy Emma Gondeková. Gratulujeme a veríme, že nabudúce sa zapoja zase ďalší žiaci a prídu aj ďalšie úspechy.

     • Lyžiarsky výcvik 9.A

      5. 3. 2022

      Hurááá! Konečne sa deviataci dočkali lyžiarskeho výcviku, ktorý mali mať ešte minulú zimu, ale kvôli covidu sa nekonal. Týždeň od 28. 2.  do 4. 3. 2022 strávili na SKI PARK Vyšné Ružbachy.  Žiaci boli rozdelení podľa výkonnosti do dvoch skupín. Vďaka výborným inštruktorom, dobre upraveným svahom a vydarenému počasiu, ale aj snahe, disciplíne a entuziazmu žiakov bol lyžiarsky výcvik  úspešný.

     • Vyhodnotenie súťaže Ypsilon

      4. 3. 2022

      Dnes sme oceňovali žiakov, ktorí sa zapojili do celoslovenskej súťaže zo slovenského jazyka Ypsilon a preukázali svoje vedomosti z materinského jazyka. Zapojilo sa 64 žiakov z 1. aj 2. stupňa. Všetci žiaci si prevzali diplom a malý darček.  Veľmi nás teší, že máme žiakov, ktorí vedomostný test zvládli na plný počet-100%.  Títo žiaci sa dostali do žrebovania o vecné ceny. Šťastie sa usmialo na Nicolasa Falateka z 1. ročníka, ktorý si svoju finančnú gramotnosť môže precvičovať v hre Monopoly. Srdečne gratulujeme a už teraz sa tešíme a veríme, že aj v budúcom školskom roku žiaci prejavia záujem o túto celoslovenskú súťaž.

     • Učíme sa o našej obci

      1. 3. 2022

      "Poďme do terénu!" povedali si naši tretiaci na hodine vlastivedy a vyrazili za poznaním.

      Navštívili totiž obecný úrad, kde ich milo privítal náš pán starosta. Zopakovali si základné informácie o našej obci, prezreli si priestory obecného úradu, rozprávali sa o témach, ktoré sa týkajú Plavča.

      Zažili učenie,  ktoré ostane v ich srdciach ešte dlhý čas. 

      Ďakujeme, pán starosta, za priateľské privítanie, prezentáciu obce, pohostenie i darček na záver. :) 

     • Vyučovanie v maskách

      28. 2. 2022

       „Karnevalové vyučovanie“. Na dnešný deň sa všetci veľmi tešili.

      Niektorí žiaci prišli do školy už prezlečení za masky, iní sa prezliekli ráno v triede.  Triedy sa zaplnili maskami a mohlo sa začať vyučovanie plné hier a zábavy v maskách. Potešením bola tombola, ktorá sa výnimočne realizovala cez školský rozhlas. 

      Sme radi, že aj v tejto zložitej dobe sa našlo miesto pre radosť a zábavu.

      Touto cestou veľmi pekne ďakujeme rodičom za spoluprácu a našim šikovným učiteľkám za prípravu takejto formy zážitkového vyučovania. 

      Poďakovanie patrí našim sponzorom: Rada rodičov, Bc. Monika Hetešová, Mgr. R. Kosturská, Mgr. V. Gladišová, školská jedáleň.

    • Oznam
     • Oznam

      27. 2. 2022

      Pred nástupom žiakov do školy po jarných prázdninách 28. 2. 2022 je potrebné odovzdať Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti žiaka - cez rodičovské konto v Edupage.                                  Doporučujeme žiakov v domácom prostredí otestovať  Ag samotestom a nahlásiť jeho použitie cez Edupage.

      Ďakujeme za pochopenie.

       

       

       

      . . 

     • Ukončenie lyžiarskeho výcviku

      19. 2. 2022

      Základný lyžiarsky výcvikový kurz sa uskutočnil v dňoch 14.2.-18.2.2022 v lyžiarskom stredisku Vyšné Ružbachy. Na lyžiarsky výcvik sme denne dochádzali autobusom. Počasie nás dva dni potrápilo, ale v piatok sa žiaci opäť zdokonaľovali v lyžiarskej technike. Spoločne sme strávili niekoľko pekných dní v  prírode a zažili veľa nových zážitkov. Poďakovanie patrí našim inštruktorom, pedagógom a rodičom. 

      „Čo sa v mladosti naučíš, v dospelosti akoby si našiel,“ hovorí známe slovenské príslovie.

     • Karnevalové dopoludnie

      15. 2. 2022

      Milí rodičia a žiaci!

      Záver fašiangového obdobia ukončíme veselým učením v maskách, ktoré sa uskutoční v pondelok, 28.02.2022. Súčasťou bude i obľúbená tombola.

      Lístky budú predávať starší žiaci od stredy, 16. 02 2022

      Cena tombolového lístka: 0,50 €. 

      PREKVAPENIE: Pre všetkých žiakov v karnevalových maskách máme tombolový lístok zdarma.

       

       

       

     • Sviatok sv.Valentína

      15. 2. 2022

      Tento deň nebol len sviatkom zaľúbených alebo tých, ktorí sú vo vzťahu. Bol najmä dňom, keď sme svoju pozornosť venovali tým, ktorí sa o nás s láskou starajú a robia pre nás maximum.

      Sv. Valentín nezostal zahľadený do seba, vychádzal smerom k iným, tam, kde bolo treba lásku najviac zachraňovať.

      Vo svete je stále málo lásky a ostáva na nás, aby sme ju širíli všetkými dobrými spôsobmi. 

      Naši deviataci nám spríjemnili deň tým, že pripravili fotostenu s valentínskym motívom. 

    • Pokračujeme v zbere
     • Pokračujeme v zbere

      8. 2. 2022

      Chceli by sme Leovi odovzdať ďalšiu "várku" vrchnáčikov, preto by sme poprosili všetkých, ktorí majú ešte nejaké vrchnáčiky doma, aby nám ich priniesli do konca tohto týždňa.

      Zároveň pripomíname, že pokračujeme i v zbere SABI viečok, ktoré môžu žiaci vhodiť do nádoby pri zborovni.

      ĎAKUJEME 

     • Šaliansky Maťko

      31. 1. 2022

      28. januára sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko J. C. Hronského. V dvoch kategóriách súťažili žiaci 2. - 4. ročníka. Porota pod vedením Mgr. Andrey Fedákovej ocenila všetkých, ktorí sa po dlhšom období rozhodli ukázať svoj talent a naživo predniesť jednu zo slovenských povestí. Najviac sa darilo žiačkam, ktoré budú reprezentovať našu školu na okresnom kole súťaže. Víťazkami sa stali:

      I. kategória: 1. miesto: Emmka Gondeková, 3. A

      II. kategória: 1. miesto: Johanka Pružinská, 4. A

      Srdečne blahoželáme a prajeme čo najlepšie výsledky v okresnom kole.

    • Prevádzka MŠ naďalej prerušená
     • Prevádzka MŠ naďalej prerušená

      31. 1. 2022

      V súlade s prevádzkových poriadkom školy a na základe odporúčania RÚVZ v Starej Ľubovni prerušujem výchovno –vzdelávací proces  v MŠ od 1. februára  do 4 februára 2022 a to z dôvodu zvýšených akútnych respiračných ochorení (52, 8). Deti  zo stravy sú automaticky odhlásené.

      Riaditeľka školy

    • Prerušenie prevádzky MŠ
     • Prerušenie prevádzky MŠ

      27. 1. 2022

      Na základe usmernenia RÚVZ v Starej Ľubovni oznamujem, že výchovno-vzdelávací proces v MŠ bude z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí MŠ prerušený do pondelka 31. 1. 2022 (vrátane). Deti budú zo stravy automaticky odhlásení.

      Riaditeľka školy

     • Babka,Dedko 2021

      20. 1. 2022

           Môj dedko sa volá Pavol Fuchs. Má 62 rokov a býva v Ľubotíne. Momentálne pracuje ako školník v základnej škole, no už sa chystá a teší na dôchodok.

           Takýmto úvodom nám predstavil svojho dedka Marco Tomčo, žiak 7. ročníka, ktorý svojím vyznaním získal v okresnej súťaži Babka, Dedko roka 2021  hlavnú cenu. Vnuk opísal zážitky prežité v spoločnosti človeka, ktorý mu je vzorom, oporou a ktorého si váži a má ho veľmi rád. Marcovi srdečne a úprimne gratulujeme a všetkým starým rodičom, ktorí zohrávajú v našich životoch veľmi dôležitú úlohu, prajeme hlavne pevné zdravie.

           Do zborníka najlepších prác v okrese Stará Ľubovňa sa dostalo aj vyznanie Jakuba Vojteka, žiaka 9. ročníka, ktorý sa vyznáva svojej babke, Márii Vojtekovej z Plavča. Gratulujeme.

     • Triedne rodičovské združenie

      16. 1. 2022

      Vážení rodičia!

      Nakoľko plánované rodičovské združenie kvôli súčasnej epidemiologickej situácii nemôžeme uskutočniť prezenčne, triedni učitelia jednotlivých ročníkov vám oznámia náhradnú formu a čas online rodičovského združenia, resp. individuálnych konzultácií.

     • Oznámenie o bezpríznakovosti

      9. 1. 2022

      Rodič predkladá pred nástupom žiaka do školy alebo škôlky (teraz, aj po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní – vrátane víkendov a sviatkov) „Vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. 

      Vyhlásenie je potrebné vyplniť z rodičovského konta cez Edupage.

      Na základe odporúčania ministerstva školstva Vás zároveň žiadame o pretestovanie žiakov pomocou Ag samotestov, ktorého výsledok nahlásite  cez  Edupage.

      Ďakujeme.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • zsplavec@centrum.sk
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje