• Tematické vyučovanie

      13. 4. 2022

      Pri príležitosti blížiacej sa Veľkej noci  si žiaci vyskúšali zdobiť kraslice. Okrem tradičnej techniky voskovania zdobili lakom na nechty,  maľovali s farbami, servitkovou technikou a vymaľovali drevené  megavajíčka na školský dvor. Pomohla nám aj pani Zdenka Lorencovičová, ktorá vyzdobila vajíčka háčkovanými čiapočkami. Ukázala deťom ako pracovať s prírodným materiálom tzv. barvinkom. Deviatačky nastriekali  200 kusov kraslíc, ktorými vyzdobili exteriér školy. 

      Žiaci boli veľmi snaživí a pod dohľadom pedagógov sa im podarili z obyčajných vyfúknutých vajíčok vykúzliť vskutku krásne kraslice. 

     • Zachraňujeme knihy

      7. 4. 2022

      Celý marec sme sa venovali pomoci, záchrane a ošetrovaniu kníh. Knižné nemocnice zriadené v každej triede navštívilo veľmi veľa zranených kníh. Spolu sa nám podarilo opraviť 310 kníh. Všetkým, ktorí prispeli svojou rukou k tejto krásnej myšlienke, chceme vysloviť jedno obrovské Ď A K U J E M E.

     • Šaliansky Maťko- okresné kolo

      6. 4. 2022

      Bola raz jedna malebná krajina. V nej malé mestečko Šaľa. A tá Šaľa šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mala. Do tohto mestečka detičky sa schádzať začali, aby si rozprávali, čo dobré je a čo je zlé,....

      Prednes slovenských ľudových povestí, Šaliansky Maťko, má bohatú tradíciu.

      Dňa 30.3.2022 sa v CVČ v Starej Ľubovni konala okresná súťaž v prednese povestí. Našu školu reprezentovali Emmka Gondeková ( 3. ročník) a Johanka Pružinská (4. ročník). 

      Za účasť im ďakujeme.

     • Noc s Andersenom

      5. 4. 2022

      Noc s Andersenom

      je medzinárodné podujatie na podporu čítania, ktoré sa organizuje pri príležitosti výročia narodenia dánskeho rozprávkara H.Ch. Andersena.

      Na počesť tohto slávneho dánskeho rozprávkara oslavujeme každoročne 2. apríla Medzinárodný deň detskej knihy. Cieľom tohto dňa je upriamiť pozornosť na detské knihy, podnietiť lásku detí k čítaniu a ku knihám.

      Večernú verziu tohto podujatia sme 1. apríla zažili aj na našej škole. Obecná knižnica v Plavči v spolupráci so školskou knižnicou pripravila pre záujemcov rozprávkový večer plný dobrodružstiev, kreativity a súťaží, ktoré súviseli s rozprávkou Cisárove nové šaty, ktorá vyšla pred 185 rokmi. Za návštevu a pútavé čítanie ďakujeme starostovi obce a pani riaditeľke. Magické čaro školy v tme pri plamienkoch sviečok si veľmi užili nielen deti, ale aj dospelí. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na príprave tohto rozprávkového večera podieľali.

    • Biblická olympiáda
     • Biblická olympiáda

      4. 4. 2022

      Dňa 22.3.2022 sa online formou uskutočnilo dekanátne (okresné) kolo biblickej olympiády. Obsahom súťažných úloh boli v tomto školskom roku vybrané kapitoly z Knihy Jozue, kniha Tobiáš a Skutky apoštolov. Našu školu reprezentovali žiaci 8. ročníka Lucia Beňáková, Ján Nemergut a Jozef Pekár - Hudák. Vedomosti a snaha súťažiacich bola ocenená tretím miestom. V budúcom školskom roku máme pred sebou novú výzvu, opäť zabojovať a vylepšiť výsledok. Ďakujeme za reprezentáciu školy.

     • Riaditeľské voľno

      4. 4. 2022

      Riaditeľstvo školy oznamuje rodičom a žiakom,

      že v zmysle § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. (školský zákon) udeľuje žiakom 6. - 7. ročníka na stredu 6. apríla 2022 riaditeľské voľno z prevádzkových dôvodov kvôli bezproblémovému zabezpečeniu celoslovenského testovania deviatakov T9 – 2022. Žiaci 6. – 7. roč. budú automaticky odhlásení z obedov.

     • Návšteva predškolákov v 1. ročníku

      25. 3. 2022

      V piatok, 25.3. privítali prváci vo svojej triede našich predškolákov. Predstavili im ako sa učia čítať, písať i počítať. Budúci prváci mali možnosť vyskúšať si prácu s interaktívnou tabuľou a overiť si rýchle reakcie v matematike. Pani riaditeľka predškolákov osobne pozvala na zápis do I. ročníka. Detičky vypracovali pracovný list, ktorý si pre ne pripravili terajší prváci. Na záver si všetci navzájom vymenili spomienkové darčeky a s úsmevom na tvári sa rozlúčili. 

     • V znamení Hviezdoslava...

      24. 3. 2022

      Ó, mojej matky reč je krásota, je milota, je rozkoš, láska svätá; je, vidím, cítim, celok života, môj pokrm dobrý, moja čaša zlatá a moja odev, ktorej neviem ceny…

                                                                                                                                            P. O. Hviezdoslav

      Po dlhej prestávke sa konečne zišli milovníci slova na školskom kole súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín, ktoré sa uskutočnilo 23. marca. Žiaci súťažili v troch kategóriách: žiaci 2. - 4. ročníka, žiaci 5. - 6. ročníka a žiaci 7. - 9. ročníka. Všetci zúčastnení predviedli svoju šikovnosť, odvahu a lásku k materinskému jazyku, k literárnemu textu a prednesu. Oceneným žiakom srdečne blahoželáme!

       

       

     • Oznam

      23. 3. 2022

      Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Plaveč v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      udeľuje

      deťom MŠ a žiakom ZŠ 

      dňa 28.03.2022 riaditeľské voľno

      z organizačných dôvodov.(Deň školských pracovníkov). Žiaci budú automaticky odhlasení z obeda.

      Vyučovanie bude pokračovať dňa 29. 03.2022 (t.j. utorok).

     • Deň vody

      22. 3. 2022

      22. marca sme svoju pozornosť upriamili na najcennejšie bohatstvo Zeme - VODU.

      Nakoľko všetci vieme, že táto tekutina je pre nás život nevyhnutná, žiaci 7. a 9. ročníka sa rozhodli urobiť rozbor obecnej vody, minerálky a vody z rieky Poprad.

      V škole mali žiaci možnosť ochutnať a porovnať chuť rôznych minerálok, ale i čistej vody z kohútika. 

      V materskej škole zasa detičky robili pokus s bublinami, v ŠKD zo svojich rúk žiaci znázornili prameň tečúcej vody.

      Tak ako ovplyvňuje voda každého z nás, ovplyvňujeme ju aj my, spôsobom nášho života. Počúvajme preto vodu, keď nám hovorí - som mocná, som tu od vekov, vo mne si sa zrodil, sprevádzam Ťa celým životom, buď múdry a rešpektuj ma, naše priateľstvo Ti prinesie zdravie a silu, so mnou spoznáš  krásu i šťastie!

       

     • Ponožková výzva splnená

      21. 3. 2022

       Aj dnes sme si prostredníctvom ponožkovej výzvy obuli ponožky rôznych farieb a podporili sme tak iniciatívu šírenia povedomia o Downovom syndróme.

      Downov syndróm je celoživotné zdravotné postihnutie spôsobené poruchou 21. chromozómu, preto sa žiaci prvého stupňa rozhodli ho symbolicky znázorniť na nádvorí školského dvora.

      Veríme, že tak ako dnes, aj iné dni spolu dokážeme šíriť porozumenie a rešpekt k rozdielnosti - jedinečnosti. :)

     • Deň svätého Patrika

      20. 3. 2022

      17.marec patrí medzi najznámejšie kultúrne sviatky v anglicky hovoriacich krajinách. V tento deň si totiž Íri pripomínajú jedného z ich najobľúbenejších patrónov - sv. Patrika. Na hodinách anglického jazyka naši žiaci mali možnosť zážitkovým učením spoznať históriu, život a rôzne legendy spájajúce sa so sv. Patrikom. Obklopili sme sa zelenou farbou, prezliekli sa za škriatkov a budeme dúfať, že nám írske štvorlístky prinesú šťastie do ďalších dní :)

     • Ponožkový deň

      18. 3. 2022

      21.marec je svetovým dňom Downovho syndrómu.

      Downov syndróm je celoživotné zdravotné postihnutie spôsobené poruchou

      21. chromozómu. 

      Pretože chromozómy tvarom pripomínajú ponožky,

      organizácia Down Syndrom International si ich zvolila za symbol tejto akcie. 

      OBUJME SI DO ŠKOLY NA KAŽDÚ NôŽKU INÚ PONOŽKU        

      V PONDELOK 21.03.2022

      a spolu podporme ľudí s Downovým syndrómom. 

      (obuť si môžete rôzne farebné, vzorované, smiešne ponožky tak,

      aby na každej nohe bola iná ponožka :)

     • Miss bábika 2022

      14. 3. 2022

      Vo štvrtok 10.03. si v popoludňajších hodinách žiačky z 1. a 2. ročníka vyskúšali rolu mamičiek.

      So svojimi bábikami si medzi sebou vymieňali skúsenosti. Zábavnou formou prezentovali starostlivosť o dieťa od prebaľovania, cez uspávanie či kočíkovanie. Prebaľovanie si vyskúšali aj budúci oteckovia. :)

      Výherkyne sa predstavia už tento týždeň v okresnom kole v Starej Ľubovni. 

       

     • Zachraňujeme knihy

      12. 3. 2022

      V marci majú sviatok knihy,

      tak neváhaj a oslavuj s nimi.

      Do ruky si i ty knižku chyť

      a môžeš do sveta fantázie zablúdiť. 

      V tomto školskom roku sme sa rozhodli svoj vzťah ku knihám vyjadriť našou pomocou starým, potrhaným, opotrebovaným knihám. Vyhlásili sme SOS pomoc v podobe knižných nemocníc, ktoré sme zriadili  v každej triede. Dnes nás navštívili krásne, mladé záchranárky kníh, ktoré informovali, vysvetľovali a prosili o pomoc pri záchrane kníh, ktoré máme v našej školskej knižnici. Všetci sme im prisľúbili spoluprácu, a preto veríme, že sa nám podarí zachrániť všetky knižky, aby slúžili aj tým, ktorí prídu po nás, lebo

      dobrá kniha je ako dobrý kamarát:

      -nenudí, zabáva, poučí, vypĺňa náš voľný čas a hlavne - nikdy nás neopustí, pokiaľ sami nechceme.

     • Hajde do knižnice...

      9. 3. 2022

      Zober knihu, preukaz a hajde spoločne do knižnice!

           Marec sa tradične spája s knihou. Príbehy, svet fantázie. Kto by odolal pokušeniu uniknúť na chvíľu realite všedných dní? Tí, ktorí našli záľubu v čítaní, majú marec celý rok. Priateľstvo s knihou sa buduje postupne a je to láska na celý život. Preto sa dnes piataci vybrali navštíviť obecnú knižnicu. Pani Ľubka im trpezlivo priblížila svoju prácu, predstavila jednotlivé časti knižnice a knižný fond, ktorý tvorí viac ako 6000 kníh. Veľký záujem vzbudila unikátna kniha napísaná v Braillovom písme. Malí čitatelia využili návštevu na výmenu vypožičaných kníh alebo na získanie vlastného čitateľského preukazu.

            Za ochotu a vrelé prijatie ďakujeme. Veríme, že sme sa nevideli poslednýkrát.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • zsplavec@centrum.sk
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje