• Deň školského mlieka

      28. 9. 2022

      Každoročne si koncom septembra pripomíname Deň školského mlieka

      Aj naši žiaci trikrát do týždňa dostávajú chutné mlieko cez projekt Školské mlieko.

      Obaly z týchto mliečok sme dnes kreatívne využili. Ako?

      Po chodbe našej školy sa plazil Had mliečny. :) 

     • Európsky deň jazykov

      26. 9. 2022

      26.9.2022 sme spoločne oslávili Európsky deň jazykov. Tento deň vyhlásila Rada Európy v roku 2001 počas Európskeho roka jazykov a školy v členských krajinách si ho každoročne pripomínajú prostredníctvom rôznorodých súťaží, kvízov, besied, školských rozhlasových vysielaní alebo športových podujatí. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. 

      My sme tento deň oslávili v duchu jazykolamov v rôznych jazykoch, žiaci spoznali nemecké číslovky a svoje vedomosti si tiež overili v jazykovom kvíze. 

      A že to našim žiakom naozaj išlo, si môžete pozrieť v priloženom linku, kde budete počuť jazykolamy slovenské, české, anglické, nemecké, poľské a španielske.

     • Plavecký výcvik

      25. 9. 2022

      V týždni od 20. septembra do 23. septembra 2022 žiaci 6. a 7. ročníka našej školy  absolvovali  plavecký kurz. Konal sa vo Vyšných Ružbachoch pod vedením pána učiteľa a inštruktora. Dennú dochádzku zjednodušil objednaný autobus.  Žiaci boli rozdelení do dvoch družstiev a počas týždňa zlepšovali svoje plavecké zručnosti. Na záver každý žiak ukázal svoju plaveckú zručnosť pred spolužiakmi a získal diplom.

     • BIELA PASTELKA 2022

      23. 9. 2022

      Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. 23.9.2022 sme aj my podporili túto myšlienku.

      Spoločnými silami sme vyzbierali 133€.

      ĎAKUJEME!

     • Svetový deň vďačnosti

      21. 9. 2022

      Oslava tohto dňa sa začala v roku 1965 na Havaji, keď medzinárodné zhromaždenie rozhodlo, že by bolo dobré mať jeden deň v roku formálne vyjadrenie vďačnosti a uznania za mnohé úžasné veci, ktoré sa dajú vo svete nájsť. Deň vďačnosti sa teda oslavuje každoročne 21. septembra.

      Spoločne sme sa aj my zamysleli nad vecami, za ktoré sme vďační a uvedomili si, aké dôležité je slovo "ĎAKUJEM".

      "Vďačnosť je jedna z najdôležitejších ingrediencií, aby ste mohli žiť úspešný a naplnený život." (Jack Canfield

     • Medzinárodný deň čokolády

      13. 9. 2022

      Čokoláda bezpochyby patrí medzi najvyhľadávanejšie svetové pochúťky. A nie je sa čomu diviť. Len málokto odolá jej sladkej chuti, ktorá priamo nabáda k tomu, aby si človek odlomil ďalší kúsok. Milujú ju deti aj dospelí, preto sme sa aj my rozhodli osláviť dnešný deň malým kúskom čokolády, ktorý si mohli dopriať  pri vstupe do školy všetci učitelia, žiaci, rodičia a zamestnanci školy.

      Nezáleží na tom, že niektorí počuli  o tomto sviatku prvýkrát. Tento deň nám dal príležitosť dopriať si svoju obľúbenú pochúťku bez výčitiek. Raz za čas predsa tabuľka čokolády alebo niekoľko sladkých cukríkov nikomu z nás neuškodí.

     • Ponuka záujmových útvarov

      9. 9. 2022

      Vážení rodičia, 
      pre vaše deti, žiakov našej školy,  máte možnosť vybrať z ponuky záujmových útvarov. 

      Triedni učitelia rozdali žiakom vzdelávacie poukazy a zoznam krúžkov.

      Budeme radi, ak  vzdelávaci poukaz využijete v našej škole.  Podpísaný vzdelávací poukaz pre záujmové útvary na našej škole  odovzdajte triednej učiteľke do piatku 16. 9.2022.

      zoznam_kruzkov(1).pdf

    • Deň finančnej gramotnosti
     • Deň finančnej gramotnosti

      9. 9. 2022

      Jedným z veľkých rizík dnešnej spoločnosti je finančná negramotnosť. Od roku 1992 sa na Slovensku považuje 8.september za Deň finančnej gramotnosti. Preto sa aj my vo zvýšenej miere venujeme rozvoju finančnej gramotnosti. Žiaci našej školy v tento deň vyrábali grafický návrh 1000 € bankovky a otestovali si svoje vedomosti na kvíze z odborných pojmov.

     • Oznam pre stravníkov

      2. 9. 2022

      ​​​​​Vedúca školskej jedálne oznamuje, že prihlasovanie stravníkov na nový školský rok 2022/2023 bude prebiehať  od 5. 9. 2022 u vedúcej ŠJ.​​​​​​​

      Obec Plaveč v VZN č.1/2022 určuje výšku príspevku, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórii stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky. Obec Plaveč stanovuje 2. finančné pásmo na nákup potravín podľa vekových kategórií nasledovne:

      • Poplatok za stravu sa bude účtovať dopredu za (september + október). Režijné náklady sa budú účtovať raz za polrok. Sumu stravník uhradí šekom alebo prevodom na účet.
      • Odhlasovanie a prihlasovanie stravy bude možné elektronicky cez Edupage, telefonicky na t.č. 052/4927335 alebo písomne do zošita v ŠJ.
     • DO ŠKOLY A DO PRÁCE NA BICYKLI

      2. 9. 2022

      Využite ako svoj dopravný prostriedok do školy alebo do práce bicykel, šetrite životné prostredie, spravte niečo pre svoje zdravie a vyhrajte hodnotné vecné ceny. Takto v jednej vete by sme charakterizovali súťaž „Do školy a do práce na bicykli“.

      V septembri 2022 využite na dochádzku do práce a do školy bicykel, zaregistrujte sa na tejto stránke (CykloPSK), jazdite veľa, hlavne s radosťou a vyhrajte vecné ceny.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Plaveč
    • zsplavec@centrum.sk
    • 052/ 4921 727, 0915 655 902
    • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje