• Olympiáda o životnom prostredí - EnvirOtázniky 2022

      30. 6. 2022

      Aj tento rok vyhlásil odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) v Banskej Bystrici celoslovenskú vedomostnú súťaž pre žiakov 2. stupňa základných škôl.

      Aktuálny XVI. ročník bol venovaný tejto problematike:

       

      Elektroodpad 

      Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín

      Klimatické zmeny

      Upcycling a eko – poľnohospodárstvo

      Ekoturistické zaujímavosti

      Ochrana vtáctva

      Oceány a moria

       

       

      Do súťaže sa zapojilo 64 základných škôl z celého Slovenska so 667 žiakmi 2. stupňa.

      Na 1. mieste sa umiestnil žiak našej školy Jakub Vojtek z 9.A, ktorý ako jediný odpovedal správne na 39 zo všetkých 40 otázok. Od Slovenskej agentúry životného prostredia získal digitálny fotoaparát v hodnote 220 eur.

      Úspešnými riešiteľkami sa stali aj žiačky našej školy: T. Hudáková z 8. A,

                                                                                                  M. Nemergutová zo 7.A

                                                                                                    K. Konkoľová zo 7. A

      Už teraz sa tešíme, čo nám prinesie ďalší ročník Olympiády o životnom prostredí

     • OZNAM

      29. 6. 2022

      Vážení rodičia, milí žiaci!
      Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022 sa začne o 8.00 hod. slávnostnou svätou omšou v kostole.
      Pokračovaťsa  bude o 9.00 v triedach rozdávaním vysvedčení a o 10. 00 hod. sa rozlúčime s našimi deviatakmi pri zadnom vchode.

     • Vyhodnotenie zberu papiera

      29. 6. 2022

      Spolu sa vyzbieralo  2669 kg papiera (976 kg kartón)

      Najviac papiera nazbierali a umiestnili sa: 

      1. miesto: L. Gabliková, 8.A -  360 kg

      2. miesto: M. Valek, 8. A  - 318 kg

      3 .miesto:  S.  Pekárová 2.A -  197 kg

      Jednotlivcom  vecné ceny  odovzdá  riaditeľka školy na slávnostnom ukončení školského roka.

      Najviac papiera nazbierala 8.A trieda - 814 kg. 

       Všetci žiaci, ktorí sa zapojili do školského zberu papiera sa presvedčili, že  papier nie je odpad! Papier je surovina, ktorá má svoju hodnotu.

     • Projektové vyučovanie

      24. 6. 2022

      Od februára na I. stupni prebiehal projekt Školská vkladná knižka zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti žiakov. V rámci  tohto projektu žiaci získavali dukáty za čítanie s porozumením a za písanie diktátov.

      Každý žiak mal možnosť nazbierať maximálne 80 dukátov. Spolu našetrili 3801 dukátov. Získané dukáty si dnes žiaci vymenili na školských trhoch za atraktívny tovar, ktorý nám dodali štedrí sponzori. Vyberať bolo naozaj z čoho.

      Všetkým sponzorom vyslovujeme veľké ĎAKUJEME. Poďakovanie patrí i našim deviatakom za ich pomoc. 

       

       

     • Celoslovenská výzva "Dlaň dokorán"

      24. 6. 2022

      "Jedno je o dobre rozprávať, iné dobro robiť." Akú dĺžku má ľudské dobro? Dá sa jeho hodnota odmerať? Pridajte sa k nám a  vytvorte s nami najdlhšiu reťaz detských dobrých skutkov na Slovensku. To bola výzva, ktorú sme veľmi radi prijali aj my. Žiaci si odtlačili na farebný papier svoju ruku. Do nej si vpísali dobrý skutok.  Ruky sme pospájali do reťaze, ktorá merala dlhých 22,80 m.

      Poďme spolu poraziť zlo pestrofarebnou dúhou, lebo dobro v deťoch ešte stále JE.

     • Čítajme si 2022

      24. 6. 2022

      V týždni od 20. 6. -24. 6. 2022 sme sa zapojili do projektu "Celoslovenský detský čitateľský maratón,"  ktorý už 13. rok organizuje Linka detskej istoty. Cieľom podujatia je podporiť  a zvýšiť záujem detí o čítanie kníh a zapojiť do čitateľského maratónu čo najväčší počet detí, ktoré budú čítať súčasne v danom termíne vo viacerých mestách a obciach po celom Slovensku. Nás veľmi teší, že žiaci prejavili záujem o čítanie aj v cudzích jazykoch. Nemenej nás potešila aj návšteva predškolákov, ktorí v školskej knižnici ukázali obrovský záujem a chuť do čítania. Do maratónu sa v našej škole zapojilo 161 malých aj väčších čitateľov.

     • Raňajky s pánom starostom

      14. 6. 2022

      Milým slovom a chutným jedlom privítal Mgr. Peter Šlosár, starosta obce, žiakov, ktorí v tomto školskom roku končia svoje deväťročné štúdium na základnej škole. Stretli sa na obecnom úrade, kde si mohli pozrieť prácu zamestnancov obecnej samosprávy a zapísať sa do pamätnej knihy. Spoločné stretnutie zavŕšili raňajkami a posedením v Dome kultúry. Za príjemne strávené chvíle zo srdca ďakujeme!

     • Oznam

      13. 6. 2022

        Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Plaveč, Školská 93,065 44 Plaveč v zmysle ustanovenia § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje,

      že poskytuje na deň 15.06. 2022 t.j.(streda) riaditeľské voľno  z organizačných dôvodov, (účasť zamestnancov na protestnom zhromaždení v Bratislave).

      V uvedený deň v prevádzke  nebude materská škola, školský klub detí a školská jedáleň.

     • ENGLISH STAR

      9. 6. 2022

      Počuli ste už o ENGLISH STAR?

      Ide o medzinárodnú súťaž v anglickom jazyku, ktorej hlavným poslaním je propagovať anglický jazyk a približovať ho našim žiakom.  V našom pilotnom ročníku tejto súťaže si svoje vedomosti z angličtiny preverilo 45 žiakov z 2.stupňa, ktorí boli ocenení diplomom a malou pozornosťou. Najlepšie výsledky v rámci našej školy dosiahli:

      1. Barbara Kurucová (6.A)

      2. Natália Kleinová (8.A)

      3. Sofia Ščerbáková (9.A) a Adam Kosturský (8.A)

      Všetkým zúčastneným ĎAKUJEME a srdečne GRATULUJEME !

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Plaveč
    • zsplavec@centrum.sk
    • 052/ 4921 727, 0915 655 902
    • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje