• Škola v prírode v Drienici

      30. 5. 2022

      V pohorí Čergov v obci Drienica si naši tretiaci a štvrtáci užili krásnych päť dní. V dňoch od 30.5.2022 – 3.6.2022 sa zúčastnili dlho očakávanej „Školy v prírode a plaveckého výcviku.“

      Počas celého pobytu usilovne pracovali a zapájali sa do rôznych aktivít. Pri vychádzkach do okolitej prírody spoznávali nové rastliny, stromy, oboznámili sa s turistickými značkami, ktoré ich zaviedli k výhľadni Pod rebríkmi, či až k lanovke na Lysú.

      Zažili kopec skvelej zábavy a hlavne veľa pohybu na čerstvom vzduchu a vo vode.

     • Zber papiera

      25. 5. 2022

      Vyhlasujeme zber papiera. Papier môžete nosiť do školy od zajtra, od 13. 00 hodiny   do 2. júna 2022.  Kartón a paier je potrebné zviazať osobitne. Papier sa bude odoberať vo vestibule školy (zadný vchod). Najlepší zberači budú opäť ocenení. 

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

      17. 5. 2022

      Riaditeľka Základnej školy s materskou školou Plaveč v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods. 5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

      udeľuje

      deťom MŠ a žiakom ZŠ 

      dňa 20.05.2022 riaditeľské voľno

      z prevádzkových  dôvodov.(Prerušenie distribúcie elektriny v čase od 8. 00 hod. - 16. 00 hod).

      Žiaci budú automaticky odhlasení z obeda.

     • Didaktické hry a účelové cvičenie

      13. 5. 2022

      V piatok, 13. mája naši žiaci prežili veľmi zaujímavý deň.

      V rámci účelového cvičenia sme videli prácu hasičov, výrobu hasiacej peny, poskytovanie prvej pomoci, hasenie požiarov rôznymi spôsobmi. Žiaci si mohli vyskúšať priame hasenie z naozajstnej hasiacej prúdnice. 

      V náučnej prednáške sa utvrdili v tom, že fyzický pohyb je veľmi dôležitý pre zdravý vývin. Starší žiaci mali možnosť odborného merania krvného tlaku a kapacity pľúc.

      Za spoluprácu ďakujeme RÚVZ v Starej Ľubovni a členom DHZO Plaveč.

     • Zápis do materskej školy

      3. 5. 2022

      Vážení rodičia, 

      ak chcete prihlásiť svoje dieťa do materskej školy, môžete vyplniť elektronickú prihlášku.

      PRIHLÁŠKU NEVYPĹŇAJÚ RODIČIA, KTORÝCH DIEŤA UŽ NAVŠTEVUJE MATERSKÚ ŠKOLU V PLAVČI.  Dieťa bude automaticky prevedené do ďalšieho školského roka.

      Online prihlasovanie je možné do 31. mája 2022.  

      Správne vyplnenú prihlášku si vytlačte a podpísanú obidvomi rodičmi (zákonnými zástupcami) s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti odovzdajte  do 31. 05. 2022  v materskej škole pani zástupkyni pre MŠ Mgr. V. Plavnickej.

      Spolu s prihláškou je potrebné priniesť k nahliadnutiu rodný list dieťaťa.

      Lekárske potvrdenie musí obsahovať informáciu o očkovaní/neočkovaní dieťaťa.

      Ak ste prihlášku vyplnili a odoslali správne, príde Vám o tom potvrdzujúci e-mail.

      V prípade, že máte problém s vyplnením prihlášky, kontaktoktujte  nás na telefónnom čísle 0918760331

     • Sen jedného duba

      2. 5. 2022

      Všetko, čo vyrastie, teší sa, trápi sa, svoj osud nesie....

      Takto začína krásny príbeh o prírode v rozprávke H. CH. Andersena, ktorú v podaní bábkového divadla Babadla z Prešova si mohli dnes naši žiaci pozrieť v sále Domu kultúry.  Spolu sme obdivovali umenie bábkohercov, ktorí nás presvedčili, že ten, kto vie načúvať v tichu lesa, započuje tie najkrajšie rozprávky. Ďakujeme za krásny umelcký zážitok.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Plaveč
    • zsplavec@centrum.sk
    • 052/ 4921 727, 0915 655 902
    • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje