• Čaro Vianoc

      22. 12. 2021

      Prichádza vianočný čas, kedy častejšie obdarúvame tých, ktorých máme radi a na ktorých myslíme. Pri krásnom vianočnom stromčeku, v tichu  mrazivého večera, keď tváre nám jemne šteklili z neba padajúce snehové vločky sa dnes v centrálnom parku obce stretli siedmaci, aby darčekom potešili svojho spolužiaka a vyjadrili, že nemysia iba na seba, ale že im záleží na šťastí a úsmeve obdarovaného. Bolo to čarovné. Ďakujem všetkým mojim žiakom a prajem šťastné a veselé Vianoce. Tr. učiteľka

     • Vianočné tematické vyučovanie

      20. 12. 2021

      V posledný predvianočný vyučovací deň sme si pre žiakov prvého stupňa pripravili vianočné vyučovanie plné úloh a rébusov so zimnou tematikou.

      Žiaci dozdobovali darčeky pre rodičov, súťažili v rôznych súťažiach v triedach, sledovali vianočné rozprávky, ochutnávali pečený čajík či spievali koledy.

      Na záver sa rozlúčili s triednymi učiteľkami a popriali si krásne sviatky.

     • Vianočné prázdniny - oznam

      17. 12. 2021

      Rozhodnutím ministerstva školstva sa vianočné prázdniny  uskutočnia v termíne od 20. decembra 2021 (pondelok) do 7. januára 2022 (piatok). 

      Z dôvodu nízkeho záujmu zákonných zástupcov prevádzka MŠ bude prerušená. 

      Žiaci ZŠ a deti MŠ  po prázdninách nastupujú  do školy 10. januára 2022 (pondelok). 

       

     • Vianočná pošta pre seniorov

      10. 12. 2021

       

       

      V čase, keď opäť pribúdajú obmedzenia a keď sa každý prejav ľudskosti a empatie stáva o to vzácnejším, sme sa rozhodli spoločne potešiť niekoho, kto to v tomto čase najviac potrebuje.

      Zapojili sme sa do celoslovenského projektu "Vianočná pošta pre seniorov". Dohromady sme napísali až 120 pozdravov, ktoré potešia seniorov zo štyroch stredísk na Slovensku. 

      Pozdravy sú láskavým, radostným odkazom, že aj na nich osobne niekto myslí. 

      Veríme, že ste si pri písaní pozdravu uvedomili, aké vzácne sú chvíle s tými, ktorých máme okolo seba.

      ĎAKUJEME 

     • Mikuláš

      8. 12. 2021

      Príjemnou predzvesťou vianočných sviatkov býva každoročne Mikuláš. Jeho príchod s radosťou očakávali aj naši žiaci v škole. Mikulášovi zarecitovali básničky, zaspievali pesničky a spoločnou pesničkou sa mu za sladkú odmenu  poďakovali.

      Chceme sa poďakovať Rade rodičov, ktorá pripravila pre všetkých našich žiakov  darčeky.

      Tešíme sa, že aj v tejto náročnej dobe sme mohli spoločným úsilím pre našich žiakov pripraviť pravý mikulášsky deň! 

    • Európsky týždeň boja proti drogám
     • Európsky týždeň boja proti drogám

      3. 12. 2021

      Tretí novembrový týždeň je Európskym týždňom boja proti drogám, vyhláseným z iniciatívy Európskej únie. Prvýkrát bol tento Európsky týždeň boja proti drogám vyhlásený v roku 1998. Začal sa v Grécku a pokračoval vo všetkých 15 členských štátoch. Neskôr sa stalo nepísanou tradíciou, že v jesenných mesiacoch – osobitne v novembri sa viac ako inokedy organizujú alebo zviditeľňujú  aktivity, ktoré v konečnom dôsledku napomáhajú k znižovaniu dopytu po drogách. Do tejto iniciatívy sa zapojila aj naša škola.

      Začali sme prednáškou pre žiakov druhého stupňa na tému „Pravda o drogách“, pokračovali kvízom na tému drog a v ďalších dňoch žiaci prvého aj druhého stupňa počas hodín telesnej výchovy získavali body za aktivity ako „Skáčeme spolu“ a  „Triafame na jeden cieľ“. Aj keď sa nezapojili všetci žiaci kvôli epidemickej  situácii, spoločne sme naskákali 175 m. Ôsmaci na hodine angličtiny vytvorili plagát na tému Drogy. Týždeň sme zakončili tým, že sme sa snažili prísť oblečení v niečom bielom a s farebnými ponožkami, čím sme vyjadrili svoj postoj odmietnutia akejkoľvek drogy. Aktivity, kvíz a oblečenie boli ohodnotené bodmi a na základe prepočítania sa víťazmi za prvý stupeň s rovnakým počtom bodov stali triedy 4.A2.A a na druhom stupni zvíťazila trieda 8.A. Víťazom gratulujeme a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

     • Prechod na dištančné vzdelávanie - 2.stupeň ZŠ

      3. 12. 2021

      Na základe vyhlášky RÚVZ v SL č. 281 zo dňa 02.12.2021 oznamujeme rodičom a žiakom školy, že od pondelka 06.12.2021 do 17.12.2021 prechádzajú všetky triedy 2. stupňa na dištančnú výučbu.

      Diištančná výučba bude prebiehať podľa dištančného rozvrhu hodín. 

      Počas dištančného vyučovania sú žiaci povinní zúčastňovať sa online vyučovania, pripájať sa včas, prípadnú neprítomnosť oznámiť vopred vyučujúcemu. Dochádzka na online vyučovanie sa bude zaznamenávať do dochádzky v Edupage.

      Všetci žiaci na 2 stupni budú odhlásení z obedov.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Plaveč
    • zsplavec@centrum.sk
    • 052/ 4921 727, 0915 655 902
    • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje