• Dôležitý oznam
     • Dôležitý oznam

      25. 11. 2021

      V súvislosti s prevádzkou škôl a školských zariadení sa  zavádzajú nasledovné zmeny:

      •  povinnosť nosenia rúšok pre žiakov v školách s výnimkou detí v materských školách,
      • výnimka z nosenia rúšok platí tiež pre deti a žiakov s poruchami autistického spektra, žiakov so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím a pedagogických a odborných zamestnancov pri výchove a vzdelávaní týchto žiakov (vyhláška 262);

      Je potrebné, aby žiak mal v škole aj náhradné rúško.

     • Výsledky online súťaže

      25. 11. 2021

      Od 8.11.2021 - 12.11.2021 prebiehala súťaž On-line informatický  iBobor. Aj tento rok sme mali úspešných riešiteľov vo všetkých kategóriách: 

      Kategória DROBEC (2. a 3.roč.):  E. Gondeková, K. Pekárová, M. Kosturko 

      Kategória BOBRÍK (4. a 5. roč.):  N. Kosturský, T. Maček, M. Dučák

      Kategória BENJAMÍN (6. a 7. roč.):  D. Majerníček st., J. Gallik, N. Mačeková, B. Kurucová, M. Tomčo, Ľ. Lacko

      Kategória KADET (8. a 9. roč.):  D. Norko, S. Vallo, N. Ondica, R. Ondicová

      Blahoželanie patrí všetkým zúčastneným, ktorí sa snažili čo najlepšie vyriešiť úlohy. Všetci úspešní žiaci získali diplom a srdečne im gratulujeme! Zvlášť by sme chceli vyzdvihnúť žiakov, ktorí zabojovali až tak, že ich percentil bol vyšší ako 90: D. Majerníček st., 7.A,  D. Norko 9.A a N. Kosturský 4.A.

      Všetci súťažiaci si môžu po prihlásení svojím súťažným kódom pozrieť svoje riešenia.

     • Testovanie pohybovej zdatnosti

      12. 11. 2021

      Dnes 12. 11. 2021 si žiaci prvého a tretieho ročníka vyskúšali rozličné športové disciplíny.

      Cieľom testovania je informovať rodičov o stave pohybových predpokladov ich dieťaťa.

      Po vyhodnotení výsledkov bude rodičom zaslaný certifikát s odporúčanými športami, na ktoré má ich dieťa predpoklady. 

       

     • Testovanie Komparo

      11. 11. 2021

      Naša škola sa dlhodobo zapája do testovania  Komparo.  Dnes naši deviataci si otestovali svoje vedomosti z predmetov slovenský jazyk a matematika. Pre deviatakov je tento projekt zároveň prípravou na celoštátne testovanie T-9.  Na našej škole sa testovanie uskutočňuje aj vďaka podpore rodičovského združenia.

     • Ponožkový október

      5. 11. 2021

      „Pôžitok z dobrých skutkov je práve v tom, keď ich človek vykoná.“

      Október sa niesol aj v znamení "Ponožkovej výzvy". 

      Cieľom tejto akcie bolo vyzbierať pred zimou nové ponožky pre ľudí v núdzi. Umiestnili sme dve zberné škatule, do ktorých mohli vhadzovať ponožky malí i veľkí.

      Podarilo sa nám vyzbierať 50 párov ponožiek, ktoré poputujú klientom Slovenskej katolíckej charity v Starej Ľubovni.

      Ďakujeme všetkým nezištným ponožkovým zberačom. 

     • Prezraď nám meno svojho starého rodiča!

      5. 11. 2021

      Nedávno sa skončil október, ktorý sa nesie v znamení úcty k starším.

      Ďakujeme všetkým, ktorí nám prezradili meno svojej milovanej babky a svojho milovaného dedka.

      Mená sme poctivo spočítali a vyšli nám tieto zaujímavé výsledky:

      Najviac vašich babičiek nosí meno Anna,  po nej nasledujú babičky MárieMargity.

      Objavili sa nám aj nezvyčajné mená ako: Oľga, Jolana, Valéria alebo Johana.

      U dedkov bolo jednoznačným víťazom meno Jozef. Často sa objavovalo aj meno Ján, Pavol, Michal.

      A chcete počuť aj nejaké netradičné mená? Tak napríklad: Ignác, Bartolomej, Vasiľ, Ferdinad.

      Všetkým starým rodičom prajeme do ďalšieho života veľa zdravia a samé spokojné dni prežité v kruhu svojich najbližších.

     • Oznamovacia povinnosť - samotestovanie

      2. 11. 2021

      Žiadame rodičov žiakov, ktorí si prevzali antigénové samotesty, že na základe pokynov MŠVVaŠ SR majú povinnosť ihneď nahlasovať výsledky samotestovania po každom uskutočnenom teste škole.

      Výsledky nahlasujte:

      - prostrednístvom EduPage - Žiadosti a vyhlásenia

      Škola má povinnosť nahlasovať výsledky a počty pozitívnych / negatívnych prípadov Ministerstu školstva, vedy, výskumu a športu SR.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Plaveč
    • zsplavec@centrum.sk
    • 052/ 4921 727, 0915 655 902
    • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje