• Svetový deň sporenia

      28. 10. 2021

      31. október

      Tento významný deň sme si pripomenuli počas októbrových vyučovacích hodín, nakoľko stále viac pociťujeme potrebu finančného vzdelávania už od detského veku. Cieľom nášho snaženia bolo dostať sporenie, ako také, do povedomia žiakov, poukázať na jeho dôležitý význam v bežnom živote jednotlivca i spoločnosti. Na hodinách sme pracovali s pojmovou mapou či brainstormingom. Prostredníctvom tvorivých výtvarných činností si žiaci zhotovovali plagáty a tvorili básničku. Otvorené diskusie na vyučovaní vytvárali priaznivé podmienky pre aktívne sebavyjadrovanie žiakov. Rozprávali sme sa o plánoch do budúcna, o plnení snov, o zodpovednom rozhodovaní a hospodárení s financiami. Tieto činnosti mali prispieť aj k tomu, aby si deti uvedomili, že sporenie je dôležitou súčasťou plánovania budúcnosti každého z nás, že ide o dlhodobý proces s cieľom zabezpečiť si istú finančnú rezervu.

     • Za dverami školskej knižnice

      27. 10. 2021

      Každoročne sa tretí októbrový pondelok slávi ako Medzinárodný deň školských knižníc. Aj tento rok sme si tento deň pripomenuli reláciou v školskom rozhlase a spoločným čítaním rozprávok a príbehov. Žiaci v jednotlivých triedach ďalej pracovali s prečítaným textom: tvorili dejovú osnovu, záver príbehu alebo vytvárali cinquain, prípadne príbeh pretavili do veršov. To všetko sa dialo vďaka rovesníckemu vzdelávaniu, ktorého sa chopili žiaci 9. ročníka: Gabo, Šimon, Emka, Gabika a Sofia. Za spoluprácu ďakujeme všetkým učiteľkám a zúčastneným žiakom. Nech sa nám dobre číta počas celého roka, aby knihy v našej knižnici nezapadli prachom, ale prinášali všetkým radosť na krídlach fantázie.

     • Do školy na bicykli

      26. 10. 2021

      V dňoch 27.9. – 8. 10. 2021 sa žiaci našej školy i niektorí zamestnanci zapojili do kampane – Do školy na bicykli. Spolu žiaci urobili  501 jázd (cesta do školy a zo školy). Najviac žiakov bolo v škole na bicykli alebo na kolobežke z 5. ročníka. Veľmi nás teší, že naši žiaci chodia do školy na bicykli pravidelne a nie len cez tento týždeň. Pred našou školou tuto jeseň pribudli aj kolebežky.

      Ďakujeme rodičom a žiakom, že vymenili autá za bicykle a podporujú zdravý štýl.

      Pochvala patrí žiakom, ktorí si odkladajú svoj bicykel pekne na stojan a naopak pokarhanie žiakom, zato, že nenosia prilbu, ktorá je povinnou výbavou každého cyklistu.

     • Vážení rodičia,

      23. 10. 2021

      vzhľadom na zložitú pandemickú situáciu od pondelka 25.10.2021, okres Stará Ľubovňa naďalej zostáva v  III. stupni ohrozenia (čierna farba).

      Žiaci, ktorí neboli minulý týždeň v škole   pri vstupe do školy v pondelok 25.10.2021 predložia prehlásenie o bezpríznakovosti cez Edupage.

      Ďakujeme za pochopenie a  zodpovedný prístup.

       

     • Návraty dávnych Vianoc

      21. 10. 2021

      Práve v tomto jesennom období, kedy si dlhé večery žiadajú zobrať do rúk dobrú knihu a ponoriť sa do sveta dávnych príbehov, sme našu školskú knižnicu obohatili o dielo: Návraty dávnych Vianoc od autora Pavla Mišenka. Kniha nás prenesie do minulosti, v ktorej slávili a prežívali Vianoce naši predkovia. Príbehy vychádzajú z historických faktov, ktoré sa odohrali v meste Stará Ľubovňa. Jej autor ponúka pohľad do našich regionálnych dejín cez pútavé príbehy, ktoré dopĺňajú krásne ilustrácie. Verím, že kniha obohatí všetkých detských aj dospelých čitateľov.                                          

    • Medzinárodný deň jabĺk
     • Medzinárodný deň jabĺk

      21. 10. 2021

      Vedeli ste o tom, že existuje Deň jabĺk ? Je to 21. október. Jabĺčka si takýto deň určite zaslúžia, pretože patria medzi najzdravšie druhy ovocia. Naši mladší žiaci si dnes počas vyučovania a tiež v ŠKD vyskúšali aktivity, ktoré úzko súviseli s týmto našim chutným ovocím – s jablkom. Druháci sa naučili aj pesničku o jabĺčku a zaspievali si ju s klavírnym doprovodom svojej triednej učiteľky. Popoludní v ŠKD si žiaci vyskúšali oberanie jabĺk s pomocou špeciálneho oberača. Cieľom týchto činností bolo nenásilným a  hravým spôsobom podporovať u detí konzumáciu ovocia a zeleniny. Deti boli aktivitami nadšené, veď predsa maškrtiť sa dá i zdravo.

    • MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC
     • MILIÓN DETÍ SA MODLÍ RUŽENEC

      17. 10. 2021

      V pondelok 18. októbra 2021 nás pápežská nadácia Pomoc trpiacej Cirkvi - ACN opäť pozýva pripojiť sa k celosvetovej modlitebnej iniciatíve „Milión detí sa modlí ruženec“, aby sme sa spolu s tisíckami iných detí na všetkých svetadieloch modlili ruženec za pokoj a jednotu vo svete. Tento rok sa chceme modliť obzvlášť aj za ukončenie pandémie koronavírusu.

      Zapojme sa, nájdime si čas (v škole alebo doma) a spojme sa v modlitbe svätého ruženca za pokoj a jednotu vo svete v duchu výroku pátra Pia: „Keď sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení.“

      Viac informácií o tejto iniciatíve nájdete na nástenke a na www.miliondeti.sk.

    • Dištančné vzdelávanie
     • Dištančné vzdelávanie

      15. 10. 2021

      Na základe usmernenia RÚVZ v Starej Ľubovni a  podľa Školského semaforu, z dôvodu výskytu na ochorenie COVID-19, sa prerušeje vyučovanie v 4.A, 7.A, 8.A a 9.A triede. Žiaci  zostávajú v karanténe. Triedy prechádzajú od pondelka 18. 10. 2021 na dištančný spôsob vyučovania. Zo stravy ich hromadne  odhlási vedúca ŠJ. O ďalšom postupe Vás budeme informovať.

      Prezenčné vyučovanie bude prebiehať v triedach: 1.A, 2.A, 5.A, 6.A.

      Od utorka 19. 10. 2021 sa budú prezenčne vyučovať aj žiaci z 3. A triedy.

      MŠ, ŠKD a ŠJ budú v riadnej prevádzke.

    • Slávnostná certifikácia
     • Slávnostná certifikácia

      14. 10. 2021

      Pozývame Vás na online slávnostnú certifikáciu programu Zelenej školy, počas ktorej bude našej škole udelená zelená vlajka a medzinárodný certifikát. Priamy prenos môžete sledovať v piatok 15.10.2021  od 10:00 hod. kliknutím na tento odkaz: https://www.facebook.com/zelena.skola

      Ocenenie sme získali po dvojročnom certifikačnom období v téme odpad. Srdečne sa chceme poďakovať kolégiu našej školy a všetkým, ktorí pracovali v tomto programe. Získaním certifikátu sa ale naša práca nekončí. Práve naopak, je to výzva, aby sme všetci svojím správaním a konaním dokázali, že si titul Zelenej školy zaslúžime aj v ďalších rokoch. Program Zelená škola pokračuje ďalej a pred nami sú nové výzvy v novom certifikačnom období v téme Zeleň a ochrana prírody.

     • Ponožkový október

      6. 10. 2021

      V spolupráci s organizáciou Podaj ďalej organizujeme v októbri verejnú zbierku ponožiek pre ľudí bez domova.

      Celý mesiac k nám môžete nosiť nové ponožky, ktoré v zime zahrejú.

      Vás potom zahreje dobrý pocit z pomoci iným.

      Zberné nádoby nájdete pri zadnom vchode školy a takisto pri bočnom vchode do MŠ.

      Všetkým zúčastneným "ponožkovým zberačom" vopred ďakujeme :) 


     • BIELA PASTELKA

      4. 10. 2021

      Naša škola sa zapojila do verejnej zbierky na podporu ľudí so zrakovým postihnutím, ktorá spočíva vo financovaní aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Spoločne sa nám podarilo vyzbierať 80€. Vyzbieranú sumu sme poslali na účet organizátora Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

      Ďakujeme všetkým, čo prispeli a ukázali, že nám osud týchto ľudí nie je ľahostajný. 

     • Európsky deň jazykov

      4. 10. 2021

      Ak s niekým hovoríš jazykom, ktorému rozumie, prihováraš sa jeho hlave.  Ak s ním hovoríš jeho vlastným jazykom, prihováraš sa jeho srdcu. 

      Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra a oslavuje sa od roku 2001, ktorý bol Európskym rokom jazykov.

      Aj naši žiaci sa  zapojili do tejto iniciatívy. Keďže za dverami tried našej školy sa okrem ľubozvučnej slovenčiny ozýva aj angličtina a nemčina, všetci žiaci prišli v piatok, 24.9.2021 oblečení  vo farbách vlajok Slovenska, Veľkej Británie a Nemecka. Na hodinách si prehlbovali svoje vedomostí o histórii týchto krajín, čo danú krajinu reprezentuje, čo je pre dané krajiny typické, alebo aké zaujímavé osobnosti pochádzajú z týchto krajín. Za žriedlo nových  informácií ďakujeme všetkým žiakom.

     • Plody jesene

      1. 10. 2021

      Pani jeseň k nám zavítala nielen prostredníctvom počasia, ale pomaly farbí i naše nástenky a chodby v škole.

      Schyľuje sa k ukončeniu záhradkárskej sezóny, čo nás inšpirovalo k výzve vytvoriť výstavu plodov jesene.

      Pripravili sme si pre Vás "kúsok srdca plavečských záhrad".

      Výstava odzrkadľuje šikovnosť a usilovnosť našich plavečských záhradkárov.

      Ďakujeme, že ste sa s nami podelili o plody z Vašich záhrad. 

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Plaveč
    • zsplavec@centrum.sk
    • 052/ 4921 727, 0915 655 902
    • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje