• Eko-Alarm

      27. 9. 2021

      Zapojili sme sa do projektu Eko-Alarm, ktorého cieľom je minimalizovať odpad v našej škole a zvyšný správne vytriediť. Do každej triedy sme  získali  Sady nádob na triedený odpad.  Teší nás, že v každej triede budú žiaci zodpovedne pristupovať k otázkam triedenia odpadu. 

    • Finančná gramotnosť a hospodárenie
     • Finančná gramotnosť a hospodárenie

      27. 9. 2021

      V pondelok 27.9.2021 mali naši deviataci veľmi podnetnú prednášku s reprezentantami NADÁCIE PARTNERS na tému z oblasti finančnej gramotnosti. Žiaci si overili si svoje vedomosti v danej oblasti ako aj to, aký majú prehľad vo svete peňazí, ktorý sa dotýka každého z nás. V praktických úlohách si vyskúšali zostaviť vlastný rozpočet, čítanie údajov z výplatnej pásky a v neposlednom rade sa oboznámili s finančnými pojmami ako napríklad aktíva, pasíva, čistý a hrubý príjem, investor, kapitál, spotrebiteľ. Žiaci si uvedomili, že nie je dôležité aký mám príjem, ale ako s ním viem hospodáriť a koľko viem zo svojho príjmu ušetriť alebo si odložiť. Veríme, že im získané poznatky pomôžu, keď budú zarábať svoje peniaze.

     • Aktualizovaný školský semafor

      19. 9. 2021

      Vážení rodičia, milí žiaci!

      Od pondelka 20. 9. 2021 prechádza okres Stará Ľubovňa do červenejj fázy - I. stupeň varovania.

      Pre žiakov a zamestnancov  platí výnimka z nosenia respirátora. Možno ho nahradiť použitím inej preventívnej ochrannej pomôcky – napr. rúška.

      Naďalej platí, že zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky žiaka do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) predkladá  „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. Nie každý týždeň. Vyhlásenie podávajte cez Edupage/vyhlásenia. 

      Skolsky_semafor_9_9_2021.pdf

    • Informácia k domácemu samotestovaniu
     • Informácia k domácemu samotestovaniu

      19. 9. 2021

      V piatok popoludní sme prevzali AG testy (samotestovanie) pre žiakov, ktorých rodičia o ne prejavili záujem. Vzhľadom na to, že sme ich dostali 5 krát menej ako bola objednávka, musíme ich podľa pokynov MŠVVaŠ nabalíčkovať po 5 kusov. Následne Vám ich budeme distribuovať. Prevziať ich môže len zákonný zástupca žiaka na podpis.

      Každý rodič, ktorý si objednal testy pre svoje dieťa si preberie balíček, ktorý bude obsahovať 5 ks samotestov a informačný leták o postupe samotestovania. U svojich tr. učiteľov si testy môžete prevziať  v pondelok 20. 9. 2021 od 13. 00 hod. pri zadnom vchode.  Prosíme rodičov, aby dodržiavali zásady  R-O-R.

      Vykonanie samotestu bude zákonný zástupca žiaka potvrdzovať prostredníctvom EDUPAGE. Výsledok testu sa oznamuje škole len v prípade, že bol žiak pozitívny a zostáva doma.

      V prípade pozitívneho výsledku Ag samotestovania žiaka počas školského roka žiak zostáva doma a rodič:

      •  kontaktuje detského lekára, ktorý mu stanoví ďalší postup,
      •  oznámi škole, že žiak mal pozitívny výsledok Ag samotestu.

      Prikladáme link na inštruktážne video https://www.youtube.com/watch?v=bihiBgpM9pc

     • Medzinárodný deň finančnej gramotnosti

      17. 9. 2021

      ZAPOJILI SME SA DO MEDZINÁRODNÉHO DŇA GRAMOTNOSTI

                  8. september si svet každoročne pripomína ako MEDZINÁRODNÝ DEŇ GRAMOTNOSTI. Oslavuje sa na základe rozhodnutia Organizácie Spojených národov pre výchovu, vedu a kultúru UNESCO od roku 1966. Podnetom na zavedenie sviatku bol prvý svetový kongres o boji proti analfabetizmu, ktorý sa konal v roku 1965 v Teheráne. Na Slovensku by problém negramotnosti mala riešiť povinná školská dochádzka. Keďže gramotnosť je vnímaná ako symbol vzdelania, rozhodli sme sa na našej škole zorganizovať aktivity na pripomenutie si takéhoto dňa. Pani učiteľky pre žiakov pripravili zaujímavé aktivity. Cieľom všetkých zrealizovaných aktivít v našich triedach bolo prepojenie aktivizačných metód s témami FG do takej miery, aby žiaci disponovali veku primeranými kompetenciami pre dané tematické oblasti. Na matematike to boli základy finančnej gramotnosti, poznávanie našej meny, hodnoty peňazí a rozdiel medzi požičiavaním vecí a ich kupovaním.  Zároveň sa naučili, že veci ktoré im rodičia kupujú stoja peniažky, ktoré musia zarobiť a preto si musia veci vážiť a neničiť ich. Žiaci porovnávali ceny tovarov vo viacerých obchodných reťazcoch.             

      Skrátka bol to deň netradičný, trocha iný, ale určite zaujímavý.  Určite sa zhodneme všetci na tom, že naše deti chceme čo najlepšie pripraviť do života, odovzdať im  veľa vedomostí a zručností a o tom gramotnosť je. Získavajú ju nielen v škole ale aj doma, v bežnom živote, preto im my dospelí, buďme dobrým vzorom.

    • Ďalší úspech našej šachistky
     • Ďalší úspech našej šachistky

      15. 9. 2021

      V sobotu 11.09.2021 sa v Nitre konali Majstrovstvá Slovenska mládeže  v zrýchlenom šachu (2x15 minút) v kategóriách chlapcov a dievčat do 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 a 20 rokov za účasti 232 hráčov, na ktorých sa zúčastnila aj naša Emma Gondeková.

      Emmka po ročnej pauze začala opatrne dvoma remízami, po ktorých pridala výhry, ale aj prehry. S celkovým súčtom 4 bodov, aký dosiahla aj hráčka na 3. mieste (ktorú Emma porazila) nakoniec obsadila  4. miesto z dôvodu straty 0,5 pomocného bodu (vyrátané počítačom).

      Získané skúsenosti, ktoré Emma nadobudla jej však nikto nevezme a veríme, že nabudúce aj vďaka nim svoje spoluhráčky ľahšie porazí.

      Emmke srdečne blahoželáme!

    • Potvrdenie o návšteve školy
     • Potvrdenie o návšteve školy

      10. 9. 2021

      Vážení rodičia, mnohí potrebujete na začiatku šk. roka potvrdenia o návšteve školy Vášho dieťaťa. Aby sme Vám uľahčili vybavovanie uvedeného tlačiva, môžete si ho vytlačiť elektronicky cez Edupage školy.

      Po prihlásení sa kliknite vľavo hore na ikonku „Štart“. Zvoľte „Dochádzka“ a následne „Vytlačiť potvrdenie o návšteve školy“. Takéto potvrdenie je plnohodnotné potvrdeniu vydávaného doposiaľ v papierovej podobe a pečiatkou školy. _potvrdennie_o_navsteve_skoly

     • Začíname nový školský rok 2021/22

      7. 9. 2021

      Vo štvrtok 02.09.2021 sme privítali nový školský rok. Žiakom sa najprv prihovorila pani riaditeľka, neskôr pán starosta. Po skončení sa prváčikovia presunuli do svojej triedy, kde sa privítali so svojou pani učiteľkou. Zároveň im pán starosta odovzdal darček v podobe knihy, aby si svoje čítanie mohli neustále zlepšovať.

      Milí žiaci,

      aj touto cestou Vám želáme, aby ste v novom školskom roku mali dostatok elánu do učenia, aby ste do školy chodili s radosťou a s úsmevom na tvári. 

      Vážení rodičia a pedagógovia,

      Vám želáme veľa zdravia, veľa pozitívnej energie a najmä veľa vzájomnej chápavosti pri prekonávaní rôznych prekážok.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Plaveč
    • zsplavec@centrum.sk
    • 052/ 4921 727, 0915 655 902
    • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje