• Najdôležitejšie pokyny k nástupu všetkých žiakov do školy

      31. 8. 2021

      Vážení rodičia,

      v súvislosti so začiatkom školského roku 2021/22 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo na svojich stránkach pokyny k prevádzke škôl a školských zariadení v súvislosti s protiepidemiologickými opatreniami.

      • Školy sa budú riadiť takzvaným „Školským semaforom“.  Rezort odporúča minimalizovať miešanie tried, realizovať ranný filter, či zabezpečiť pravidelnú dezinfekciu priestorov škôl.
      • Pri prvom nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy, ktoré trvá 3 a viac po sebe nasledujúcich dní rodič predloží škole „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. Vyhlásenie odporúčame vyplniť elektronicky prostredníctvom Edupage školy.
      •  
      • Rodič môže ospravedlniť 5 po sebe idúcich vyučovacích dní (ak ich je viac, musí predložiť potvrdenie od lekára, v opačnom prípade pôjde o neospravedlnenú neprítomnosť).
      •  
      • Pri vstupe do budov školy je každá dospelá osoba povinná vykonať dezinfekciu rúk a nasadiť si ochranné rúško na tvár.
      • Všetci žiaci a zamestnanci školy sú povinní mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom.  Je potrebné, aby každý žiak mal aj náhradné rúško a balíček hygienických vreckoviek.
      •  Žiaci používajú svoje vlastné veci, hygienické potreby a pomôcky do školy.
      • Dezinfekcia spoločných priestorov sa realizuje podľa aktuálnych usmernení ÚVZ.
      • Naďalejje  platí zákaz vstupu do budovy školy všetkým osobám s výnimkou žiakov a zamestnancov školy. Vstup je povolený len so súhlasom riaditeľky školy a predložením vyhlásenia o bezpríznakovosti:
      • Obedy sa poskytujú od 03.09.2021 pre prihlásených žiakov. Stravníci sa môžu  prihlásiť  u vedúcej ŠJ, kde si vyzdvihnú zápisný lístok..
      • Na webe ministerstva nájdete  všetky potrebné dokumenty:

      • 20488_Priloha_1_Pisomne_vyhlasenie_o_bezpriznakovosti-1(4).pdf

      • 20487_Priloha_2_Oznamenie_o_vynimke_z_karanteny.pdf

      • https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-predstavilo-pravidla-fungovania-skol-od-septembra-2021/

       

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

      30. 8. 2021

      Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Plaveč oznamuje, že školský rok 2021/2022 sa začína  vo štvrtok 2. septembra 2021 svätou omšou v  kostole sv. Margity o 8:00 hod.  Po sv. omši sa žiaci  presunú do areálu školy (zadný vchod), kde riaditeľka školy slávnostne otvorí šk. rok a žiaci dostanú bližšie pokyny na nasledujúce dni. V tento deň všetci žiaci (okrem prváčikov) idú  po skončení slávnostného otvorenia domov.  Riadne školské vyučovanie aj s obedmi a ŠKD bude prebiehať od 3. 9. 2021.

     • Jednorazové PCR testovanie na začiatku školského roka

      23. 8. 2021

       

       

      Na začiatku školského roka 2021/2022 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) umožní jednorazové testovanie kloktacími PCR testami všetkých žiakov základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o toto testovanie, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem. Vo všetkých prípadoch je testovanie kloktacími PCR testami dobrovoľné.

      Možnosť testovania kloktacími PCR testami bude dostupná len na začiatku školského roka.

      Váš záujem/nezáujem o takýto druh testov je potrebné zvoliť cez Edupage v časti Prihlasovanie a to do 25. augusta 2021.

      viac na: https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/

    • Dobrovoľné domáce samotestovanie
     • Dobrovoľné domáce samotestovanie

      23. 8. 2021

      Vážení rodičia,

                      ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19, pokiaľ ich rodičia o ne prejavia záujem.

      Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

      Každý žiak, ktorého rodič prejaví záujem, dostane 1 balenie, ktoré obsahuje 25 ks testov na domáce samotestovanie a 25 ks sterilných odberových tyčiniek. Pokiaľ sa rodič rozhodne využiť možnosť domáceho antigénového samotestovania, odporúčame ho realizovať v pondelok a vo štvrtok ráno pred nástupom do školy alebo v prípade, že žiak prejavuje niektorý z príznakov ochorenia COVID-19.

      Váš záujem/nezáujem o takýto druh testov je potrebné zvoliť cez Edupage v časti Prihlasovanie a to do 25. augusta 2021.

      Pri vykonávaní testu žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

      Návod na použitie

      https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/samodiagnosticky-test-navod-na-pouzitie.pdf

      Sprievodca pre samotestovanie

      https://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/tlacove_spravy/coronavirus/Sprievodca-samotestovanie-Covid-19.pdf

       

       

       

       

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Plaveč
    • zsplavec@centrum.sk
    • 052/ 4921 727, 0915 655 902
    • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje