• Vyhodnotenie zberu papiera

      23. 6. 2021

      Ako každý rok aj v tomto školskom roku sme zorganizovali zber papiera, a tak sme prispeli aspoň „kvapkou v mori“ k záchrane našich stromov.

      Spolu sa vyzbieralo  2079 kg papiera.

      Najviac papiera nazbierali a umiestnili sa: 

      1. miesto: J. Gálik, 6.A, 165 kg kg

      2. miesto: J. Hudák, 8. A , 112 kg

      3 .miesto:  S.  Norková, 5.A, 100 kg

      4. miesto: Adam Slimak, 4.A, 95 kg

      5. miesto: Liana Gabliková, 7.A, 94 kg

      Jednotlivcom  vecné ceny  odovzdá  riaditeľka školy na slávnostnom ukončení školského roka.

      Najviac papiera nazbierala 5.A trieda. 567 kg. Čaká ich špeciálna cena.

       Všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do zberu papiera veľmi pekne ďakujeme. 

    • Pokračujeme v zbere
     • Pokračujeme v zbere

      18. 6. 2021

      Chceli by sme Leovi odovzdať ďalšiu "várku" vrchnáčikov, preto by sme poprosili všetkých, ktorí majú ešte nejaké vrchnáčiky doma, aby nám ich priniesli do konca tohto týždňa.

      Zároveň pripomíname, že pokračujeme i v zbere SABI viečok, ktoré môžu žiaci vhodiť do nádoby pri zborovni.

      ĎAKUJEME 

       

     • Raňajky so starostom obce

      17. 6. 2021

      Dňa 17.6.2021 sa našim deviatakom dostalo veľkej pocty, že aj napriek množstvu pracovných povinností im svoj čas venoval starosta obce.

      S radosťou žiakom predstavil priestory obecného úradu, vysvetlil im, v čom spočíva práca starostu obce a tiež ich oboznámil s prácou zamestnancov OÚ.

      Nezabudnuteľnou súčasťou programu boli aj slávnostne pripravené raňajky, ktoré žiakom veľmi chutili.

      Pán starosta, ďakujeme.

     • Predchádzame kriminalite a nástrahám internetu

      3. 6. 2021

      V rámci protidrogovej prevencie v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru v Starej Ľubovni sa žiaci 1. stupňa dozvedeli o nástrahách internetu a rôznych nebezpečenstvách, ktoré im prináša naša moderná doba. Žiaci 2. stupňa počúvali, ale aj horlivo debatovali na tému: "Kriminalita mládeže." Za tieto zaujímavé, poučné, výchovné prednášky ďakujeme kpt. Milanovi Ženčuchovi, ktorý veľmi ochotne a odborne poučil našich žiakov.

     • Staň sa aj ty olympionikom!

      2. 6. 2021

      Touto výzvou sa žiaci 6. ročníka zapojili do projektu  Olympijský odznak všestrannosti.
      Je to dobrovoľný športový projekt  SOVŠ zameraný na podporu všestranného pohybového rozvoja žiakov, v ktorom chceme deťom ukázať, že keď sa budú venovať pravidelným pohybovým aktivitám, zlepšia sa ich pohybové schopnosti. Dôležité je sledovanie športového vývoja detí a to hlavne u tých menej nadaných, lebo svoje výkony porovnávajú nie so svojimi rovesníkmi, ale sami so sebou.

     • Vyhodnotenie jarnej výzvy

      1. 6. 2021

      Pri príležitosti Dňa Zeme vyhlásila Zelená škola Plaveč v spolupráci s obcou Plaveč jarné upratovanie našej obce a jej okolia. Napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii a nie vždy priaznivému počasiu sa do tejto výzvy zapojilo 24 žiakov našej školy. Podarilo sa im vyzbierať veľké množstvo odpadu o čom svedčia aj selfie fotky s vyzbieraným odpadom. Všetci, ktorí výzvu prijali a zapojili sa, boli odmenení.

      Je dôležité, aby si každý z nás uvedomil dôsledky svojho správania sa k prírode a k svojmu životnému prostrediu!

     • EnviroOtázniky

      1. 6. 2021

      Tento rok sa konal XV. ročník celoslovenskej vedomostnej súťaže pre žiakov II. stupňa základných škôl. Do súťaže sa zapojili  V. Vojtek, J. Vojtek, N. Angelovičová a S. Plavnická. Veľmi pekné 3. miesto vybojoval Viliam Vojtek  a vyhral  Smart hodinky. Srdečne blahoželáme!

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Plaveč
    • zsplavec@centrum.sk
    • 052/ 4921 727, 0915 655 902
    • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje