• Rozmanité krajiny Zeme - 3D modely

      26. 5. 2021

      Škola by mala byť nielen hravá, ale aj tvorivá.  Čím sú žiaci mladší, tým viac to platí. Nechýba im ešte prirodzená zvedavosť, chuť vymýšľať a motivácia pracovať na projektoch, ktoré vyžadujú manuálnu zručnosť. 

      Cieľ projektu – spoznať rozmanitosť Zeme cez vlastnoručne vyrobené modely vybraných typov krajín. 

      Žiaci pracovali v trojiciach, dvojiciach , aj jednotlivo. Vyberali si z týchto typov krajín:   dažďové pralesy, savany, púšte a polopúšte, subtropické krajiny, stepi, lesy mierneho pásma, tajgy, tundry, polárne krajiny a vysoké pohoria.

      Pre vytvorenie lepšej predstavy o tom, ako môžu 3D modely vyzerať, ponúkame ukážky prác našich šikovných piatakov.

    • Vitajte v Sodome
     • Vitajte v Sodome

      24. 5. 2021

      Pútavý dokument o najväčšej skládke elektroodpadu a zároveň o jednom z najtoxickejších miest sveta - Agbogbloshie, Akkra, Ghana. Na tomto mieste končí ročne 250-tisíc ton elektroodpadu z celého sveta. Ilegálne. Možno aj váš smartfón. Pozývame Vás pozrieť si tento dokument...

     • Povinne voliteľné predmety

      22. 5. 2021

      Vážení rodičia!

      Z dôvodu organizačného zabezpečenia školského roka 2021/2022  sme spustili online prihlasovanie na povinne voliteľné predmety:

      4. ročník - Náboženská výchova / Etická výchova

      Výber voliteľného predmetu je záväzný na celý stupeň vzdelávania (5. - 9. ročník).

      6. ročník:  1) Druhý cudzí jazyk- Nemecký jazyk

                         2) Cvičenia zo slovenského jazyka

                         3) Predmety špeciálno-pedagogickej podpory pre individuálne začlenených žiakov.

      Výber voliteľného predmetu je záväzný na  na tri roky (7. - 9. ročník). 

      Prihlasovanie je možné aj priamo v mobilnej aplikácii. Vyberte jednu z možnosti a potvrďte do 25.5. 2021. Ďakujeme.

    • Oznam o SABI súťaži
     • Oznam o SABI súťaži

      13. 5. 2021

      Blíži sa termín uzávierky zberu hliníkových viečok Sabi - 20. 05. 2021.

      Preto by sme poprosili všetkých žiakov, aby priniesli do školy nazbierané hliníkové viečka a vhodili ich do krabice na to určenej - vedľa nádob na zber a triedenie odpadu na 1. poschodí pri zborovni.

      Ďakujeme všetkým "SABI zberačom"  :) 

     • Vyučovanie od 10.5.2021

      7. 5. 2021

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      oznamujeme Vám, že od 10. 05. 2021 (pondelok) naďalej prebieha prezenčné vyučovanie všetkých žiakov ZŠ.

      Okres Stará Ľubovňa je od 10.05.2021 podľa Covid automatu v červenej farbe a "Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa/žiaka" je potrebné podať elektronicky cez Edupage ak:

      1. dieťa/žiak nastúpilo do ZŠ/MŠ prvý krát po obnovení prezenčného vzdelávania (od 03.05.2021)

      2.  je dieťa/žiak neprítomné viac ako 3 dni (vrátane víkendu).

      Od pondelka 10. 5. 2021nebude potrebné preukazovať sa negatívnym testom jedného zákonného zástupcu, ani negatívnym testom žiaka.

      Všetky triedy sa budú vyučovať podľa platného rozvrhu.

    • Zber papiera
     • Zber papiera

      4. 5. 2021

      Oznamujeme žiakom, že v dňoch 12.5. (streda) a 13.5.2021 (štvrtok) sa uskutoční na našej škole zber papiera. Papier je potrebné zviazať a doniesť  ku zadnému vchodu školy do 17:00 hod. v daných dňoch. Kartón sa zbiera zvlášť a je potrebné  ho odovzdať  samostatne.  

      Aj týmto spôsobom prispejme k ochrane životného prostredia a triedeniu druhotných surovín.

     • Naša škola má logo

      3. 5. 2021

      Ceruzka v ruke je pascou na slovo. Ak ňou chce človek zachytiť myšlienku, musí priložiť aspoň štipku rozumu.“   autor: Ivan Fontana 

            Ceruzka je mostom k svetu plnému tvorivosti a nových nápadov. Je základným nástrojom žiaka, ktorému pomáha tvarovať myšlienky. Keď sa dotkne papiera, myšlienky sa zmenia na slová, začnú žiť. Škola je priestor, v ktorom rozum dostáva krídla, aby mohol slobodne letieť a objavovať nové veci.

      Preto sme si do loga našej školy, ktoré vám teraz chceme predstaviť, vybrali práve ceruzku. Tá naša je dynamická, ohýba sa a vytvára písmeno P. P ako Plaveč. P ako meno obce, v ktorej sa naša škola nachádza. Jej hrot symbolicky ukazuje na miesto, kde sídli budova školy, na adresu. Logu dominuje zelená farba, ktorá vytvára jeho pozadie. Tá hovorí o tom, že sme súčasťou ekoprogramu Zelená škola, že sa k nemu hrdo hlásime.

      O našom vzťahu k prírodnému prostrediu svedčí aj certifikát, ktorý sme v tomto programe získali.  A práve to chceme vniesť do života našej obce aj my. Mladosť, život a najmä nádej, že poznávanie a chuť učiť sa, sú základom nášho rozvoja.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Plaveč
    • zsplavec@centrum.sk
    • 052/ 4921 727, 0915 655 902
    • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje