• Pravidlá pre školy od 3. mája 2021

      30. 4. 2021

      Riaditeľstvo školy, na základe usmernení  oznamuje, že od 3.5.2021 v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u vyučovanie pokračuje vo všetkých triedach na II. stupni ZŠ prezenčne.

      • Od pondelka 3. 5. 2021 nebude potrebné preukazovať sa negatívnym testom jedného zákonného zástupcu, ani negatívnym testom žiaka.
      • Testovanie sa od budúceho týždňa mení na intervenčné, to znamená, ak sa objaví v škole pozitívny prípad, škola môže dať preventívne otestovať žiakov."
      • Bude potrebné podať elektronicky cez Edupage Vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu a to najneskôr v nedeľu do 17. 00 hod.
      • Rozvrh a ďalšie informácie zašleme rodičom a žiakom cez správu Edupage.
      • Všetci žiaci sú prihlásení na obed – v prípade neúčasti na vyučovaní je potrebné odhlásiť žiaka zo stravovania  do 2. 5. 2021.

      Tešíme sa na Vás a veríme, že to spolu v zdraví zvládneme!

     • Babka, dedko 2020

      30. 4. 2021

      "Je veľmi milý, priateľský a dobrý"- to sú slová, ktorými opisuje svojho dedka, Milana Lorencoviča, žiak 5. ročníka Filip Lorencovič, ktorý svojím úprimným vyznaním získal hlavnú cenu v okresnej súťaži Dedko, babka roka 2020, ktorú každoročne vyhlasuje Ľubovnianske osvetové stredisko v Starej Ľubovni a jeho dedko získal titul Dedko roka 2020. Do okresného zborníka sa dostala aj práca Petra Plavnického, žiaka 6. ročníka, ktorý opisoval svoju babku, Teréziu Plavnickú. Oceneným starým rodičom gratulujeme a žiakom ďakujeme za ich krásne vyznania, z ktorých cítiť nekonečnú vďaku a lásku.

     • Testovanie KOMPARO

      30. 4. 2021

      Dňa 29.4.2021 sa žiaci 9. ročníka zapojili do testovania KOMPARO, v ktorom si preverili vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky.

      Veríme, že v rámci  prípravy na prijímacie skúšky na stredné školy je dobrou a objektívnou spätnou väzbou. Držíme palce!

    • Okresné kolo Pytagoriády
     • Okresné kolo Pytagoriády

      28. 4. 2021

      13.4. - 14.4.2021 prebehlo okresné kolo Pytagoriády, na ktorom sa zúčastnili úspešní riešitelia školského kola. Tento rok sme mali aj úspešných riešiteľov:

      F. Lorencovič (5.A)

      N. Tešľová (5.A)

      Blahoželanie patrí všetkým zúčastneným, ktorí sa snažili čo najlepšie vyriešiť úlohy a získať veľa bodov.

     • Jarná výzva!

      23. 4. 2021

      Pri príležitosti Dňa Zeme vyhlasuje Zelená škola Plaveč v spolupráci s obcou Plaveč výzvu na jarné upratovanie našej obce a jej okolia. Zapojiť sa môžu jednotlivci, rodiny aj skupiny do konca apríla.

    • Vyučovanie od pondelka 26. 4. 2021
     • Vyučovanie od pondelka 26. 4. 2021

      23. 4. 2021

      Na mape COVID automatu ostáva od pondelka 26. apríla okres Stará Ľubovňa naďalej v bordovej farbe.

      V praxi to znamená, že od pondelka 26. 4. 2021 pôjdeme v doterajšom režime:

      Deti v MŠ a  žiaci 1.stupňa ZŠ

      • Prezenčná výučba, povinnosť negatívneho testu jedného zákonného zástupcu.

      Žiaci 5.-7. ročníka     

      •  Dištančná výučba.

      Žiaci 8.-9. ročníka

      • Vyučovanie v škole bude prebiehať podľa upraveného rozvrhu.
      • Povinnosť negatívneho testu rodiča a žiaka /nie staršieho ako 7 dní/.
      • Na stravovanie sú žiaci automaticky prihlásení. Ak žiak nebude v  škole, je potrebné ho odhlásiť.
      • Žiak musí mať v škole prekryté horné dýchacie cesty pomocou rúška, šatky, alebo šálu.
      • Antigénové testovanie sa bude realizovať  v kultúrnom dome v sobotu 24. 4. 2021.
      • Doterajšie záväzné prihlásenie žiakov na testovanie kloktacími testami sa automaticky presúva o týždeň.

       

       

     • Deň Zeme v našej škole

      22. 4. 2021

      Dnešný sviatok sme v našej škole oslávili veľmi pestro.

      Tento týždeň boli žiaci vyzvaní, aby do školy prichádzali a odchádzali "po svojich". Po ceste si mali všímať okolitú živú i neživú prírodu.

      Počas dnešného dňa si pracovnými listami zopakovali a utvrdili vedomosti a poznatky o tom, čo našej Zemi pomáha a škodí. K žiakom prvého stupňa zavítali aj žiačky v kolégia Zelenej školy, ktoré im zopakovali zásady správneho triedenia odpadu.

      Spoločne v triedach vyrazili žiaci aj do terénu. :) Vonku spoločnými silami vyzbierali a vyčistili našu Zem od odpadkov. Na znak čistoty umiestnili farebné kvietočky na nástenke k veselej zemeguli. Tie totiž ráno získali za to, že prišli v dnešný deň na pešo.

      O tom, že odpadky nepatria na zem vedia aj najmenší školkari, ktorí sa zapojili do upratovania a vyčistili okolie školy. Hrabali, zbierali a pri tom sa aj zabávali.

      Žiaci v ŠKD sa poobede zamýšľali, čo by našej Zemi popriali k jej sviatku. Výsledkom sú milé priania, ktoré by sa mohli stať skutkami mnohých ľudí a ktoré by naozaj našej Zemi prospeli.

      Najväčším pozitívom tohto dňa je informácia, že spoločnými silami žiaci vyzbierali až 58 kg odpadu v našom okolí. 

      Naša Zem sa nám isto za to poďakuje v podobe krásnych kvetov, dobrej úrody či vykvitnutých stromov :)

     • Zmeny od 19.4. 2021

      20. 4. 2021

       

      Vážení rodičia, milí žiaci,

      na základe rozhodnutia ministra školstva  číslo: 2021/12811:1-A1810 zo dňa 12.04.2021 bude od pondelka 19.04.2021 obnovená prezenčná výučba na základných školách pre žiakov 8. a 9. ročníka podľa podmienok vyplývajúcich z tohto rozhodnutia, ako aj uznesenia vlády č. 160 a vyhlášky ÚVZ 132/2021.

      • od 19.4.2021 sa vracajú do školy žiaci 8. a 9. ročníka,
      • od 19.4.2021 je ŠKD v prevádzke do 16.00 hodiny 
      • od 26.4.2021 v prípade, že náš okres bude v II. stupni varovania (červený okres) sa vrátia do školy aj ostatní žiaci 2. stupňa. (Ak bude náš okres v III. stupni varovania (bordový okres), bude pokračovať dištančné vzdelávanie žiakov 5. - 7. ročníka.)
      • Navrat_do_skol_19.4.pdf 

      Podmienky nástupu žiakov 2. stupňa do školy:

      • žiak musí byť zdravý a nesmie prejavovať známky ochorenia dýchacích ciest
      • žiak a aspoň jeden zákonný zástupca  musí mať k nahliadnutiu negatívny antigénový alebo PCR test alebo potvrdenie o výnimke z testovania (prekonaný Covid - 6 mesiacov výnimka, Platnosť testu je 7 dní.
      • zákonný zástupca pri akomkoľvek podozrení na COVID-19 okamžite upovedomí školu a žiaka ponechá preventívne v domácej izolácií.
      • vyplnené Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti  je potrebné odovzdať cez Edupage  vždy pred nástupom do školy
      • podľa novej vyhlášky ÚVZ platnej od 19.04.2021 nie sú povinné respirátory pre žiakov ani vyučujúcich, stačí rúško (vyhlaska_175_o_prekryti_dychacich_ciest.pdf)
      • upravený rozvrh podľa pokynov Ministerstva školstva na adaptačné obdobie žiakov bude zaslaný rodičom cez Edupage
      • škola od otvorenia daného ročníka nebude poskytovať dištančné vzdelávanie
    • Hurá do školy po svojich..
     • Hurá do školy po svojich..

      19. 4. 2021

      S blížiacim sa Dňom Zeme ( 22.4.), si chceme pripomenúť to, aká úžasná a zaujímavá je naša planéta, na ktorej žijeme. Neuvedomujeme si, čo všetko nám ešte stále dáva a ako nám uľahčuje životMnohí z nás si vôbec neuvedomujú, že planétu si postupne ničíme sami, ani nemusí na ňu spadnúť žiadne teleso, či ju zasiahnuť prírodná katastrofa. Osobne prispejme k ochrane našej planéty a pokúsme sa znížiť environmentálny dopad motorovej dopravy tým, že na cestu do školy využijeme bicykle, kolobežky, skateboardy, ale aj pešiu chôdzu

     • Odovzdali sme vrchnáčiky Leovi

      15. 4. 2021

      Ešte pred veľkonočnými prázdninami sme odovzdali prvú várku nazbieraných vrchnáčikov na pomoc k liečbe malému Leovi. 

      Všetkým Vám úprimné Pán Boh zaplať. 

      Veríme, že v zbere budete i naďalej pokračovať a že na konci roka mu odovzdáme ďalšie vrecia plné PET vrchnáčikov. 

    • Oznam
     • Oznam

      14. 4. 2021

      Nahlasovanie hmotnosti zbieraných SABI viečok sa predlžuje do 21.05.2021,

      a preto pokračujeme v zbere SABI viečok. 

       

    • Plníme ciele EAP Zelenej školy
     • Plníme ciele EAP Zelenej školy

      8. 4. 2021

      Aj napriek obmedzeniam počas pandémie, kolégium Zelenej školy sa snaží plniť ciele environmentálneho akčného plánu. V uplynulých dňoch navštívili členov Klubu dôchodcov a obdarovali ich ušitým ekovrecúškom a letákom, ktorý obsahoval informácie o správnom triedení odpadu. Ekovrecúško im bude slúžiť na ovocie a zeleninu, aby si v obchode nemuseli brať jednorázový mikroténový sáčok. Aj týmto spôsobom chceme minimalizovať vznikajúci odpad. Za ušitie ekovrecúšok ďakujeme M. Mačekovej.

     • Ako vyrobiť veľkonočné vajíčko?

      1. 4. 2021

      Takto sme si  stanovili cieľ  vyučovania v stredu.  Začalo sa to ráno v obchode, v ktorom si žiaci kúpili  vajíčka. Niektorí si doniesli z domu čerstvé alebo vyfúknuté.  Pripravili sme si prírodné farbivá, predovšetkým šupky z cibule, cviklu a korenie kurkumu. Žiaci  sa dozvedeli  pár trikov ako bez námahy vyfúknuť vajíčko. Na zafarbené vajíčka si vyskúšali  rovné, vlnité a kľukaté čiary. Každá trieda očarila svojou technikou. Prevládala skvelá atmosféra, pričom to bolo veľmi namáhavé a chcelo to veľa trpezlivosti. Odmenou boli krásne kraslice, ktoré si žiaci odniesli domov.

      Mamičky, máte šikovné detičky.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Plaveč
    • zsplavec@centrum.sk
    • 052/ 4921 727, 0915 655 902
    • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje