• Zber elektroodpadu
     • Zber elektroodpadu

      16. 2. 2021

      Jedným z cieľov nášho plánu Zelenej školy bol zber elektroodpadu. Okrem vybitých batérií, pokazenej drobnej elektroniky sa vyzbierali pokazené práčky, chladničky, tlačiarne. Žiaľ, niektoré sa našli pohodené v blízkosti našej rieky. V spolupráci s obcou sa nám podarilo vyzbierať 1386 kg tejto komodity. Firma SEWA zabezpečila jeho odvoz na ďalšie odborné spracovanie a žiaci za odmenu získali pomôcky do telocvične. Nezabúdajte, že najlepší odpad je ten, ktorý nikdy nevznikne...no a vzniknutý odpad separovať do správnych nádob. 

     • Fašiangové učenie

      15. 2. 2021

      V našej škole sa uskutočnilo netradičné fašiangové učenie. Deti prišli vo svojich obľúbených maskách a aj pani učiteľky sa premenili v tento deň na maliarky. Hra sa tak prepojila s učením, z čoho mali najväčšiu radosť  práve deti. Už teraz sa všetci tešíme na budúcoročný karneval a veríme, že si ho vychutnáme bez obmedzení a v dobrej nálade. 

     • Oznam

      11. 2. 2021

      V súvislosti s pokračovaním prezenčného vyučovania  žiakov 1. stupňa v našej škole a  zverejnených informácií z ministerstva školstva je nevyhnutné, aby zamestnanci školy a jeden zo zákonných zástupcov detí a žiakov absolvovali antigénové testovanie na Covid 19 s preukázateľnou negativitou testu. Certifikát o testovaní nesmie byť starší ako 7 dní.

      Riaditeľka školy preto oznamuje, že v sobotu 13. 2. 2021 sa uskutoční testovanie na Covid 19  iba pre zamestnancov školy a zákonných zástupcov žiakov  ZŠ a MŠ.

      • Testovanie bude prebiehať od 8. 00 hod. do 10.00 hod. v areáli školy. 
      • Rodič pred nástupom dieťaťa do školy vyplní Vyhlásenie o bezinfekčnosti online na Edupage.
      • ŠKD a ŠJ sú v bežnej prevádzke.
      •  Platí prísny zákaz vstupu rodičov do vnútorných priestorov školy.
     • Organizácia vyučovania od 8. 2. 2021

      4. 2. 2021

      Na základe platného rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a uznesenia Vlády SR sa upravuje vyučovanie v školách a prevádzka v školských zariadeniach od 8. februára 2021 nasledovne:

      • žiaci 1. stupňa ZŠ prechádzajú na prezenčnú formu
      • žiaci II. stupňa ZŠ pokračujú v dištančnej forme
      • MŠ, ŠKD a ŠJ  v prevádzke bez obmedzení

      Podmienkou, aby dieťa MŠ a ZŠ  mohlo nastúpiť, je negatívny test aspoň jedného zákonného zástupcu. 

      Platnosť testov:

      • platí sedem kalendárnych dní;
      • riaditeľ školy  nekontroluje certifikáty, ale vyžaduje príslušné prehlásenie od zamestnancov, zákonných zástupcov. (Je potrebné,  aby zákonný  zástupca podal prehlásenie o bezinfekčnosti elektronicky  cez Edupage);
      • negatívny test musia mať aj všetci zamestnanci;
      • o uplatnení výnimiek z testovania informujte prehlásením cez Edupage;

      V prípade, ak zákonný zástupca žiaka neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude zúčastňovať prezenčného vyučovania, tak:

      1. škola eviduje neprítomnosť žiaka ako ospravedlnenú absenciu,

      2. zákonný zástupca žiaka je povinný zabezpečiť kontakt so školou ohľadne vzdelávania svojho dieťaťa, ktoré bude prebiehať formou zadávania úloh cez Edupage. Ak tak neurobí v priebehu 5 dní školského vyučovania, je to považované za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a riaditeľ školy bude kontaktovať ÚPSVAR SR s hlásením o jej zanedbávaní,

      3. ak neprítomnosť na prezenčnom vyučovaní bude dlhšia ako 15 vyučovacích dní a rodič nezabezpečí kontakt so školou podľa bodu 2, žiak môže byť komisionálne preskúšaný z učiva daného ročníka,

      4. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“

      Všetci žiaci 1. – 4., ktorí chodili na obedy, sú automaticky na obed prihlásení. Ak viete, že Vaše dieťa do školy nepríde, musíte ho odhlásiť do pondelka  8. 2. do 7. 00 hod. ráno. cez Edupage alebo na t.č. 0917237130.

      Podrobné informácie najdete na: https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-2-2021/

      Na testovanie môžete využiť odberné miesto  v sobotu 6. 2. 2021  od 7:00 hod. do 20:00 hod. v Dome kultúry

       

     • Nástup žiakov do škôl od 8. 2. 2021

      4. 2. 2021

      Milí rodičia a žiaci,
      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo plán návratu žiakov do škôl. Od pondelka 8. februára môžu deti MŠ a žiaci 1. stupňa nastúpiť do školy na prezenčné vyučovanie za splnenia podmienok podľa COVID AUTOMATU.

      V našej obci bude otvorené odberné miesto na testovanie zákonných zástupcov a zamestnanov školy. Bližšie informácie k testovaniu budú zverejnené na Edupage a v miestnom rozhlase.

       

     • Fanšiangová výzva

      2. 2. 2021

      Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide,kto nemá kožuška zima mu bude.

      Ja nemám, ja nemám, len sa tak trasiem, dajte mi slaninky, nech sa popasiem.

       

      Milí žiaci, nachádzame sa vo fašiangovom období, ktoré sme zväčša ukončili školským karnevalom.

      Keďže tento školský rok sa odlišuje od tých ostatných, pripravili sme si pre Vás malé prekvapenie.

       

      Skúste splniť našu fašiangovú výzvu:

      Vytvor si svoju fašiangovú karnevalovú

      masku :) 

      ... a potom už len čakaj, aké prekvapenie ťa čaká :) 

       

      Výzva platí pre žiakov I. stupňa,

      no zapojiť sa môžu aj mladší či starší súrodenci :)

      PRAJEME PRÍJEMNÚ ZÁBAVU A VEĽA TVORIVOSTI

      :)     :)      :)     :)      :)

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Plaveč
    • zsplavec@centrum.sk
    • 052/ 4921 727, 0915 655 902
    • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje