• Oznam

      31. 1. 2021

      Vážení rodičia, milí žiaci!

      Vyučovanie  na oboch stupňoch  základnej školy  bude od pondelka 1. 2. 2021 naďalej pokračovať dištančnou formou - na základe rozhodnutia ministra školstva z 28.1.2021, ktoré zostáva naďalej v platnosti kvôli súčasnej nepriaznivej epidemiologickej situácii. 

      ŠKD a MŠ bude v prevádzke pre všetkých žiakov 1. stupňa, ktorých rodič patrí do kritickej infraštruktúry, ale aj pre rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. 

      V pondelok   žiaci 1. a 2. stupňa budú mať iba jednu online hodinu so svojou tr. učiteľkou na reflexiu 1. polroka 2020/21.

      Milí žiaci, v piatok ste   elektronicky dostali výpisy hodnotenia  za 1. polrok školského roka 2020/2021.

      Všetkým žiakom chcem poďakovať za snahu a úsilie, ktoré  vynaložili pri učení.

      Všetkým rodičom  za trpezlivosť a spoluprácu.

      A v neposlednom rade aj všetkým pedagógom za ich nasadenie, prispôsobenie sa novým podmienkam vyučovania a ochotu pomáhať často aj mimo pracovného času.

      Riaditeľka školy

                                              

    • Dištančné vzdelávanie pokračuje
     • Dištančné vzdelávanie pokračuje

      15. 1. 2021

      Na základe rozhodnutie MŠVVaŠ SR v týždni od 18. 1. do 22. 1. 2021 pokračuje dištančné vzdelávanie pre žiakov I. aj II. stupňa základnej školy.

      • Žiaci pokračujú vo vzdelávanie podľa rozvrhu pre online vyučovanie.
      • MŠ a ŠKD bude  otvorená v obmedzenom režime pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a pre deti zákonných zástupcov, ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domácnosti. Obedy pre prihlásených sú zabezpečené.
      • https://www.minedu.sk/distancne-vzdelavanie-pokracuje-aj-buduci-tyzden/
     • Realizujeme verejnú zbierku plastových vrchnákov

      15. 1. 2021

      Pridali sme sa k tým, ktorí chcú pomôcť deťom, ktoré bojujú s nepriaznivou zdravotnou situáciou. Pred školou je umiestnená veľká kovová nádoba, ktorú vyrobil p. Pavol Duch. Každý môže prísť a vysypať vrchnáky do nádoby cez dva otvory, ktoré sú predpripravené.  

      Nevyhadzujte vrchnáky do koša, odložte ich a potom ich jednoducho odovzdajte do kovovej nádoby pri našej škole!

      Aj jediným PET vrchnákom sa dá pomôcť!

      Podporovateľmi a sponzormi boli p. Duch DP-ZVAR mont.,  p. Dušan Kolcun Stavebniny a p. M. Cvanciger Montaž bez hraníc s.r.o.

     • Ako fungujeme v obmedzenom režime?

      13. 1. 2021

      Nakoľko situácia nedovoľuje nastúpiť do školy všetkým deťom, škola funguje v obmedzenom režime. Aj žiaci, ktorí ju momentálne navštevujú, sa zúčastnujú dištančného vyučovania. K dispozícii majú notebooky a interaktívne tabule. I keď sme všetci v online kontakte, veríme, že sa už čoskoro uvidíme naživo. :) 

     • Organizácia vyučovania od 11.1. 2021

      8. 1. 2021

      Vzhľadom na okolnosti súvisiace s pandémiou a so zavedením „locdownu“ na území SR do 24.1.2021 upravujeme výchovno – vzdelávací proces v súlade s usmernením Ministerstva školstva SR:

      Žiaci na I. stupni

      od 11.1.2021  - 15.1.2021  prechádzajú na dištančné vzdelávanie z domu.

      • 2. Rodičovi, v prípade potreby, bude vyplácaná pandemická OČR.

      od 18.1. 2021- do 22.1.2021 - predbežne  by sa mali vrátiť do školy v za odporúčania otestovania rodiča a zamestnancov školy. 

      Žiaci na II. stupni

      od 11.1.2021  - 22.1.2021 (predbežne) pokračujú v  dištančnom vzdelávaní z domu.

      • Pokračujú vo vzdelávaní podľa doterajšieho už nastaveného dištančného rozvrhu.​​​​​

      Organizacia_vyucovania_od_11._1._2021.pdf

    • Oznam
     • Oznam

      5. 1. 2021

      Riaditeľka školy oznamuje, že na základe súhlasu zriaďovateľa a záujmu zákonných zástupcov detí MŠ a žiakov ŠKD od pondelka 11. januára 2021 bude prevádzka MŠ  a ŠKD otvorená pre deti rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre a rodičov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu a musia dochádzať do zamestnania.

      Strava pre prihlásených bude v ŠJ zabezpečená.

      Prevádzka ŠKD bude v dopoludňajších hodinách od 7. 30 – 13. 00 hod.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Plaveč
    • zsplavec@centrum.sk
    • 052/ 4921 727, 0915 655 902
    • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje