• Návrat do škôl 2021

      26. 12. 2020

      Ministerstvo školstva zverejnilo manuály pre školy „Návrat do škôl 2021“. Dokument slúži ako návod na spustenie prezenčného vzdelávania od 11. januára 2021 v bezpečnom režime pre všetkých žiakov aj pracovníkov škôl a školských zariadení.

      Školy a školské zariadenia budú pri otváraní tried a návrate k prezenčnej výučbe postupovať podľa epidemiologickej situácie vo svojom regióne.

      Pravidlá zaradenia regiónu do jednotlivých stupňov ostražitosti a varovania podľa epidemiologickej situácie upravuje COVID automat Ministerstva zdravotníctva SR.

      Kompletný manuál aj s prílohami je zverejnený na webe ministerstva školstva: 

      https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021/

      V súvislosti s otvorením škôl podľa uvedených pravidiel sme  zrealizovali dotazníkový prieskum pre nástup žiakov a zamestnancov na prezenčné vyučovanie.  Nakoľko  sa 70% zákonných zástupcov rozhodlo pre prezenčnú formu vyučovania,  odporúčaný termín testovania bude

       

       7. až 9. januára 2021.

      Ďalšie informácie budeme priebežne aktualizovať, preto sledujte náš web a Edupage.

    • Šťastné a veselé Vianoce bez odpadu..
     • Šťastné a veselé Vianoce bez odpadu..

      17. 12. 2020

      Krásne zabalené vianočné darčeky, trblietajúci sa vianočný stromček, či skvelé vianočné dobroty. To všetko a ešte aj oveľa viac čaká na každého z nás počas najočakávanejších sviatkov v roku. Vianoce však so sebou neprinášajú len radosť, pokoj a pohodu, ale aj množstvo odpadu. Viete, ako minimalizovať jeho množstvo?

      • Pokúste sa vždy myslieť aj na prírodu a už pri balení vianočných darčekov premýšľať, ako si so všetkými baliacimi papiermi, krabičkami či ozdobami poradiť po ich využití. Alebo najlepšie, ako sa bez nich zaobísť.
      • Baliaceho papiera požite len toľko, koľko je naozaj potrebné a po rozbalení darčekov ho buď ponechajte na ďalšiu príležitosť alebo vyhoďte do papiera.
      • Darčeky môžete zabaliť aj do iných materiálov, napríklad, do originálnych textilných tašiek, ktoré poslúžia na ďalšie nákupy.
      • Premýšľať by ste mali aj pri nákupe potravín a nekupovať to, čo nedokážete spotrebovať.
    • Školské kolo Pytagoriády
     • Školské kolo Pytagoriády

      14. 12. 2020

      9.12. - 10.12. sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Z našej školy sa doň zapojilo 54 žiakov 3. - 8. ročníka, ktorí si svoje vedomosti a matematické zručnosti preverili riešením on-line testu. Úspešnými riešiteľmi sa stali:

      3.ročník - T. Maček

      5.ročník - F. Lorencovič, J. Pekár, N. Tešľová

      6.ročník - M. Nemergutová

      8.ročník - M. Kuruc

      Srdečne všetkým blahoželáme!

     • Zážitkové vyučovanie

      4. 12. 2020

      Medovníčky patria neodmysliteľne k vianočnému obdobiu. V rámci  finančnej gramotnosti si naši žiaci 1. stupňa dnes vyskúšali pečenie medovníkov.  Spoločne hľadali recepty, vážili suroviny, vypracovali cesto, vykrajovali formičkami. Celý deň sa snažili, aby privítali Mikuláša už s napečenými voňavými medovníčkami. A  že sa tento deň vydaril, svedčia o tom fotografie. 

    • iBOBOR – výsledky súťaže
     • iBOBOR – výsledky súťaže

      4. 12. 2020

      Od 10.11.2020 - 16.11.2020 prebiehala súťaž On-line informatický  iBobor. Žiaci 1. stupňa ZŠ súťažili v škole a žiaci 2. stupňa v domácom prostredí. Sme veľmi radi, že ako každý rok, aj tento rok sme mali úspešných riešiteľov vo všetkých kategóriách: 

      Kategória DROBEC (2. a 3.roč.): J. Lorencovič, D. Šlosár, N. Kosturský, D. Plavnický, J. Pružinská, E. Gondeková, T. Maček, D. Majerníček, Ľ. Lacková, E. Fuchsová

      Kategória BOBRÍK (4. a 5. roč.): J. Semko, N. Tešľová, L. Pekár Hudák, M. Kolcun, D. Kalakajová, T. Girgoško, F. Lorencovič, L. Hetešová

      Kategória BENJAMÍN (6. a 7. roč.):  J. Sekerák, A. Kosturský, K. Lesník, S. Vallo 

      Kategória KADET (8. a 9. roč.):  D. Norko, T. Pekárová Hudáková

      Blahoželanie patrí všetkým zúčastneným, ktorí sa snažili čo najlepšie vyriešiť úlohy a získať čo najviac bodov. Všetci úspešní žiaci získali diplom a srdečne im gratulujeme! Zvlášť by sme chceli vyzdvihnúť žiakov, ktorí zabojovali až tak, že ich percentil bol vyšší ako 90:

      Jakub Lorencovič z 2. A a Dárius Norko z 8. A.  

      Všetci súťažiaci si môžu po prihlásení svojím súťažným kódom pozrieť svoje riešenia.

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Plaveč
    • zsplavec@centrum.sk
    • 052/ 4921 727, 0915 655 902
    • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje