• OZNAM o prerušenej prevádzke MŠ

      29. 10. 2020

       Riaditeľka školy oznamuje, že z dôvodu nezáujmu rodičov o prevádzkovanie MŠ počas jesenných prázdnin ZŠ

            t.j.  od 30.10.2020 do  02.11.2020 bude   prevádzka   MŠ   so  súhlasom zriaďovateľa  p r e r u š e n á.

       Pri nástupe dieťaťa do MŠ je potrebné odovzdať tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

       Tlačivo môžete podať aj elektronicky.   

     • Aktuálne opatrenia pre školy od 26. októbra 2020

      24. 10. 2020

      Na základe vyhlásenia vlády SR a rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR bude

      od 26.10.2020 do 27.11.2020 bude prebiehať DIŠTANČNÉ

      vzdelávanie pre žiakov 5. - 9. ročníka.

      Vyučovanie bude prebiehať podľa rozvrhu, ktorý bude zverejnený na stránke školy. Všetci žiaci sú povinní zúčastňovať sa dištančnej výučby. Každý žiak, rodič môže kedykoľvek poprosiť o pomoc s prístupom na dištančné vzdelávanie.

      Žiaci 1. stupňa pokračujú v riadnom prezenčnom vzdelávaní podľa platného rozvrhu. V prevádzke bude aj ŠKD a stravovanie v školskej jedálni pre žiakov 1. stupňa.

      Prosíme, aby ste pri opätovnom nástupe do ZŠ predložili vyhlásenie o bezinfekčnosti v písomnej forme alebo elektronicky. 

    • Športová akadémia Mateja Tótha
     • Športová akadémia Mateja Tótha

      19. 10. 2020

      Naša základná škola sa zapojila do celoslovenskej súťaže, v ktorej má šancu získať O2 Športovú akadémiu Mateja Tótha na svojej pôde, a to na jeden školský rok zadarmo. Preto vás vyzývam, urobte dobrú vec a hlasujte za našu školu po klinutí na nasledujúci odkaz https://www.akademia.o2.sk/hlasovanie/8265. Čím viac sa nás zapojí a čím viac hlasov získame, tým väčšiu šancu má naša základná škola. Hlasovať je možné jedenkrát denne.

      Každá škola, ktorá vyhrá tento projekt, získa odborné vedenie jednej 20 člennej skupiny na celý školský rok zadarmo.

     • Dôležitý oznam

      17. 10. 2020

      Riaditeľstvo základnej školy, v súlade s usmernením  RÚVZ v Starej Ľubovni a so súhlasom zriaďovateľa,

      prerušuje výchovno-vzdelávací proces od pondelka  19. 10. 2020 do odvolania z organizačných dôvodov súvisiacich s prevenciou šírenia ochorenia COVID-19 a z dôvodu potvrdeného ochorenia COVID-19 na škole.

      Žiaci 1. a 2. stupňa ZŠ prechádzajú na dištančné vzdelávanie.

      Prevádzka MŠ  a ŠJ bude  zatial bez obmedzenía.

     • Vyhlásenie o bezinfekčnosti elektronicky

      16. 10. 2020

      Zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.

      Zákonný zástupca má možnosť vypísať Vyhlásenie o bezinfekčnoti aj elektronicky cez Edupage - v sekcii  Žiadosti / Vyhlásenia. 

      Vyhlásenie nájdete aj v sekcii Tlačivá.

       

    • Milión detí sa modlí ruženec
     • Milión detí sa modlí ruženec

      13. 10. 2020

      Pápežská nadácia ACN – Pomoc trpiacej Cirkvi aj tento rok pozýva farnosti, školy, materské školy aj rodiny zúčastniť sa na iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec. Jej úmyslom je modliť sa spoločne za mier a jednotu na celom svete. Tento rok sa koná vo veľmi zvláštnej situácii, pretože nikdy predtým nebol svet zasiahnutý takou rozsiahlou zdravotnou a existenčnou krízou. Nájdime si aj my chvíľku času na modlitbu v nedeľu 18. októbra 2020 a spojme sa v spoločnej modlitbe naprieč krajinami za pokoj a mier vo svete!

     • Dôležitý oznam

      11. 10. 2020

      Vážení rodičia, milí žiaci!

      Na základe § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov  riaditeľka školy  so súhlasom zriaďovateľa  

      udeľuje  riaditeľské voľno

      v termíne od 12. 10. 2020 do 16. 10. 2020  

      pre žiakov 3. ročníka ZŠ s MŠ Plaveč.

      Riaditeľské voľno je udelené vzhľadom na epidemiologickú situáciu na škole v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 (pozitívne testovaný žiak) a s tým súvisiacej potrebe vykonania dezinfekcie priestorov školy. Podľa Rozhodnutia ministra školstva číslo: 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28. 08. 2020 sa poskytnuté voľno považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania. Vyučovanie v tejto triede  bude prebiehať dištančnou formou.

      Mgr. Anna Servilová, riaditeľka školy

       

       

     • Urob aj ty dobrý skutok - pomôž

      7. 10. 2020

      Milí žiaci!

      Október je Mesiacom úcty k starším, preto máte  skvelú príležitosť pre nich niečo urobiť.

      Vaši rodičia a starí rodičia, tety a ujovia, ktorí sa o Vás každý deň starajú, ale aj tí, ktorých stretávate na ulici sa určite potešia,  

      keď sa im pekne pozdravíte,

            otvoríte a podržíte im dvere,

             keď sa opýtate, či im netreba s niečím     pomôcť,

                 keď si sami odložíte hračky, či šaty

                    a bez odvrávania ich poslúchnete.


      Porozmýšľajte, ako ich môžete potešiť.

      Váš dobrý skutok napíšte na malý odkaz, ktorý potom prilepíte k srdiečku na nástenke pri dverách ŠKD. Nezabudnite napísať aj svoje meno a triedu, ktorú navštevujete.

                    Prváčikom s odkazom rada pomôže i pani učiteľka v ŠKD.

      Na konci mesiaca zverejníme všetky dobré skutky na stránke a odmeníme.

      Tešíme sa na Vaše nápady a činy. 

   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Plaveč
    • zsplavec@centrum.sk
    • 052/ 4921 727, 0915 655 902
    • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje