• Zvládli sme to...

      2. 7. 2020

      Tento školský rok bol výnimočný a náročný. Každý načrel, až na dno svojich možností. Napriek všetkému sme to s trpezlivosťou všetci spolu zvládli...

      Tradične zazneli slová z piesne Zbohom škola... a v  príhovore sa deviataci poďakovali  svojim učiteľom, zamestnancom školy a povzdbudili mladších spolužiakov. Riaditeľka školy odovzdala riaditeľsku pochvalu za výborný prospech a reprezentáciu školy. Odmenení vecnou cenou boli aj ostatní žiaci školy, ktorí sa počas roka zapojili do súťaží alebo získali riaditeľskú odmenu. Žiaci si prevzali vysvedčenia od svojich učiteliek a deviataci slávnostne od pána starostu.

      Milí deviataci, úspešne  ste sa zapísali  na stredné školy. Želáme Vám  veľa úspechov v ďalšom štúdiu!

     • Úspech v projekte Elektroodpad- dopad 3

      2. 7. 2020

      Spoločnosť Sewa a Živica vyhodnotili projekt, v ktorom bolo zapojených 15 základných a stredných  škôl z celého Slovenska. Naša škola sa stala jednou z troch najaktívnejších a najinšpiratívnejších škôl a získala tak kompostér. Členky akčného tímu Natália Angelovičová Sofia Plavnická z ôsmeho ročníka, boli srdcom tohto projektu na našej škole. Absolvovali úvodný seminár v Košiciach, kde zážitkovou a aktivizujúcou formou preskúmali problematiku životného cyklu elektroniky a možnosti recyklácie odpadu. Jednotlivé aktivity potom využili aj v našej škole pri rovesníckom vzdelávaní. Pripravili infostánok, naspievali pieseň o elektronike, aj videozáznam o vyhodnotení jednotlivých aktivít. Dievčatám ďakujeme za ich aktivitu a môžu sa tešiť na ocenenie už v septembri.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč
   • zsplavec.edupage.org
   • zsplavec@centrum.sk
   • Mária Pekárová 052/4927344
   • vedúca Anna Pčolková 052/4927335
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje