• Matematický klokan
     • Matematický klokan

      29. 6. 2020

      Ani obdobie domáceho vzdelávania neodradilo niektorých organizátorov súťaži od možnosti, zapojiť žiakov do riešenia zaujímavých úloh. Jednou z nich bola súťaž Matematický klokan, ktorá sa uskutočnila v dňoch 8. 6. – 12. 6. Keďže sa súťaž organizovala v období, kedy sa časť žiakov vzdelávala dištančne, možnosť zapojiť sa do riešenia úloh bola rozvrhnutá na niekoľko dní, počas ktorých si mohli otestovať svoje vedomosti žiaci podľa jednotlivých ročníkov. Tí, ktorí sa do súťaže zapojili ju absolvovali buď v škole – žiaci prvého až piateho ročníka - alebo v domácom prostredí. Veríme, že ich snaha prinesie pekné výsledky.   

     • SZUŠ Rosnička pozýva

      25. 6. 2020

      INFO na jednodňový letný tábor UMENIE V TRÁVE

      Uskutoční sa  v priestoroch školy, školského športového areálu a okolí.

      Čo treba odovzdať pedagógovi v prvý deň tábora: vyhlásenie rodičov o zdravotnej spôsobilosti,

      (viď priložené tlačivo dole) a kópiu kartičky poistenca. Čo potrebuješ: fľašu na vodu, čiapku (šatku) na hlavu, športovú obuv, pršiplášť v prípade dažďa. Nie je potrebné, aby si deti brali na tábor rôzne cennosti, finančnú hotovosť, mobily či inú elektroniku (narúša sa tým program tábora). Za prípadné straty a poškodenie týchto vecí nepreberáme zodpovednosť!

      ZaV__ZNa_PRIHLaSKA.pdf

    • Nástup žiakov 6.- 9.ročníka do školy od 22.6.2020
     • Nástup žiakov 6.- 9.ročníka do školy od 22.6.2020

      15. 6. 2020

       

      Vážení rodičia, na základe rozhodnutia ministerstva školstva budú otvorené na sedem pracovných dní od 22. júna do 30. júna 2020 šieste až deviate ročníky základných škôl. Dochádzka žiakov v tomto období nebude povinná, ale dobrovoľná. Vyučovanie v našej škole bude od 22.júna do 23.júna prebiehať podľa bežného rozvrhu, od 24.júna budú triednické hodiny.  

      Rodičom žiakov 6.- 9.ročníka bolo na Edupage zaslané Prihlasovanie so zisťovaním ZÁUJMU/NEZÁUJMU o účasť ich detí v škole od 22.júna 2020 a o stravovanie v ŠJ. Voľbu je potrebné vykonať do stredy 17.júna 2020, aby sme v škole vedeli zabezpečiť nevyhnutné materiálne a personálne podmienky.  

      Ďakujeme za porozumenie.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč
   • zsplavec.edupage.org
   • zsplavec@centrum.sk
   • Mária Pekárová 052/4927344
   • vedúca Anna Pčolková 052/4927335
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje