• Informatická súťaž - iBobor
     • Informatická súťaž - iBobor

      26. 11. 2019

      V dňoch od 12. do 16. novembra prebiehala celoslovenská informatická súťaž iBobor. Na našej škole sa zapojilo 87 žiakov. Najúspešnejším sa stali žiaci 3. ročníka Sandra Tomčová a Lukáš Pekár Hudák. Úspešnými riešiteľmi a diplom získali

      V kategórii: Drobec  (2.a 3. roč.): S. Tomčová, L.Pekár Hudák, T. Girgoško, T. Maček, M. Heteš, A. Slimák, Ľ. Lacková, M. Dučák, A. Duch, P. Pčolka                                                                                 V kategórii: Bobrík  (4.a 5. roč.): D.Duchová, J. Pekár, D. Kalakajová, J.Orechovský,F. Lorencovič   V kategórii Benjamín (6.- 7.roč.):  D.  Norko,S. Vallo                                                                                 V kategórii Kadet (8.-9. roč.): Adrián Chovanec

     • Adrián získal 1. miesto v šachu

      25. 11. 2019

      Dňa 21.11.2019 sa v Starej Ľubovni konalo okresné kolo Školských majstrovstiev žiakov a žiačok ZŠ v zrýchlenom šachu. V silnej konkurencii  v kategórii žiakov Adrián Chovanec z 9.A získal 1. miesto. Najmladším účastníkom turnaja bola 7-ročná Emmka Gondeková z 1. ročníka, ktorá získala malý darček. Každý zo súťažiacich sa snažil podať mimoriadne zodpovedný výkon. Adriánovi a  trénerovi blahoželáme!

     • Milujem život, nie drogu

      24. 11. 2019

      V týždni od 18. do 22. novembra sme športovými aktivitami podporili Týždeň boja proti drogám. Hrali sme vybíjanú, futbal, florbal a rôzne pohybové hry, ktorými sme preferovali zdravý životný štýl. Pripnutím srdiečka "milujem život" sme sa verejne priznali k oslave života, ktorú sme vyjadrili aj sledovaním koncertu naživo v priamom prenose RTVS 2: "Príbeh hudby o nesmrteľnosti." V Kine Tatra v Starej Ľubovni žiaci so záujmom sledovali film o nástrahách internetu, po ktorom odvážne besedovali s okresnou koordinátorkou p. Nemergutovou a riaditeľkou CVČ p. Hanečákovou, ktorým vyjadrujeme poďakovanie za spoluprácu. Ďakujeme všetkým, ktorí tento týždeň akýmkoľvek spôsobom podporili.      fotogaléria

     • Vŕbová píšťalka - okresné kolo

      17. 11. 2019

      Zapojili sme sa do okresnej  súťaže Vŕbová píšťalka,  ktorú organizovalo CVČ v Starej Ľubovni dňa14.11. 2019.  Našu školu reprezentovali Jessica Pekárová, žiačka 2.A triedy a Lívia Dopiráková, žiačka 5.A triedy. Na akordeóne ich doprevádzala pani učiteľka Mgr. Dana Norková. Za spev ľudových piesni dievčatá získali čestné uznanie. Ďakujeme za šírenie ľudových tradícií. fotogaléria

    • Zber papiera
     • Zber papiera

      13. 11. 2019

      Naša škola sa zapojila do výzvy Zachráň strom, pomôž prírode a škole. Jej podstatou bolo zachrániť jeden strom, ktorý sa spotrebuje na výrobu papiera. Aby k tomu nedošlo je potrebné zrecyklovať 125 kg papiera.

      Nám sa spoločne podarilo nazbierať 2620, 85 kg papiera. Zachránili sme 21 stromov.

      Výsledky jednotlivci: 1. miesto  – Matej Valek, 6.A = 196, 70 kg.

                                        2. miesto – Lukáš Pekár Hudák, 3. A= 183, 20 kg

                                        3. miesto – Hugo Juraj Bulinský, 9. A = 118, 85 kg

                                        4. miesto -  Gabika Salamonová, 9.A = 103, 80 kg

                                         5. miesto -  Katka Pčolková, 5. A = 100 kg

       Výsledky za triedy:

      1. miesto - trieda 6.A   vyzbierala  636, 70kg

      2. miesto - trieda 3.A   vyzbierala  429, 20kg

      3. miesto - trieda 7.A   vyzbierala 224, 95 kg

      4. miesto - trieda 9.A   vyzbierala  222, 65 kg

      5. miesto - trieda 5.A   vyzbierala  148, 50 kg

      6. miesto - trieda 4.A   vyzbierala  124 kg

      7. miesto - trieda 1.A   vyzbierala  67, 05  kg

      8. miesto - trieda 2.A   vyzbierala  38, 50 kg

      9. miesto - trieda 8.A   vyzbierala  37, 85 kg

      Usilovní boli aj naši učitelia, ktorí vyzbierali 611 kg.

      Ďakujem všetkým žiakom, učiteľom a prevádzkovým zamestnancom,  ktorí sa do zberovej aktivity zapojili.  Ceny víťazom budú odovzdané pri  odovzdávaní polročných vysvedčení.

       

       

       

    • Kreslíme logo našej školy
     • Kreslíme logo našej školy

      10. 11. 2019

      Riaditeľka školy vyhlasuje súťaž o vytvorenie návrhu loga našej školy. Všetci výtvarne zdatní,  šikovní a kreatívni  môžu do konca kalendárneho roka vytvoriť návrh, ktorý by čo najlepšie vystihoval našu školu. Grafické návrhy môžu byť aj v elektronickej podobe. 

      Víťazný návrh bude ocenený a víťazné logo bude reprezentovať našu plavečskú školu.

    • Elektroodpad- Dopad
     • Elektroodpad- Dopad

      5. 11. 2019

      Tento projekt realizuje CEEV Živica  v spolupráci so spoločnosťou SEWA, a.s. a naša škola bude tento rok jeho súčasťou. Cieľom projektu nie je vyzbierať čo najväčšie množstvo elektroodpadu, ale poukázať na životný cyklus elektroodpadu od jeho výroby, cez každodenné používanie až po likvidáciu. Taktiež chceme podporiť zodpovednú spotrebu a potrebu separovania tejto komodity, nakoľko jej časti sú pre prírodu a následne aj pre nás nebezpečné. Môžeme začať tým, že použitý drobný elektroodpad vhodíme do kontajnera vo vestibule školy. O ďalších aktivitách Vás budeme priebežne informovať.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč
   • zsplavec.edupage.org
   • zsplavec@centrum.sk
   • Mária Pekárová 052/4927344
   • vedúca Anna Pčolková 052/4927335
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje