• Medzinárodný deň školských knižníc
     • Medzinárodný deň školských knižníc

      28. 10. 2019

      V rámci Medzinárodného dňa školských knižníc, ktorý je podporovaný Ministerstvom školstva SR, sme dnes, 28. októbra, zriadili na chodbe základnej školy čitateľský kútik. V ňom si mohli žiaci pozrieť, prečítať či prelistovať z kníh, ktoré sa nachádzajú v našej školskej knižnici. Výber bol naozaj pestrý. Od titulov ako Jano, Čenkovej deti, Grécke báje a povesti až po knihy od Gabriely Futovej. Mnohé z nich sprevádzali detských čitateľov aj starších generácií. Veríme, že sa kniha stane ozajstným priateľom našich žiakov, že bude ich inšpiráciou a prispeje k rozvoju nielen čitateľských zručností ale aj tvorivosti a fantázie.

    • Milión detí sa modlí ruženec
     • Milión detí sa modlí ruženec

      23. 10. 2019

      18. októbra, v piatok, sa žiaci našej školy stretli v Kostole sv. Margity pri modlitbe sv. ruženca. Tým sa zapojili do celosvetového projektu vyhláseného nadáciou Pomoc trpiacej Cirkvi - ACN Slovensko. Odpoveďou na výzvu sv. otca Františka bola modlitba, ktorá sa niesla v misijnom duchu. Tento rozmer sprítomňovali aj symboly - farby jedotlivých kontinentov a glóbus. Svetlo zažatých sviec vyjadrovalo túžbu prítomných detí, aby na celom svete zavládol pokoj a mier. Veríme, že spoločnou modlitbou sa naplnia slová sv. Pátra Pia: "Ak sa bude milión detí modliť ruženec, svet sa zmení." Svojou troškou sme k tomu chceli prispieť aj my.


    • Čas premien
     • Čas premien

      24. 10. 2019

      V spolupráci s MP Education, s. r. o. sme dňa 11. 10. 2019  pripravili prednášky pre chlapcov aj pre dievčatá. Žiakom  4. a 5. roč., s názvom „ Ja a moje JA“,   priblížila pani lektorka psychické míľniky dospievania. Ako zvládať svoje povinnosti v kruhu rodiny,  ako sa prebojovať k svojim právam  v rodine,  ako si budovať trvalé  priateľstvá, či ako zvládnuť prvé lásky. Žiaci 6. a 7. roč. sa dozvedeli o kladnom aj zápornom vplyve informačných technológií na ľudské vzťahy. Akým spôsobom zasahujú do života dospievajúcich sociálne siete. Prednáškami sa prelínali vzťahy medzi chlapcami a dievčatami v období puberty, ktoré žiakov  ovplyvňujú cez informačné technológie,  cez priateľstvá,  či vzťahy v rodine, alebo vzťahy  v škole. Za cenné rady ďakujeme pani lektorke Ing. Zuzane Šutej.

     • Vybrali sme sa na Zelené pleso

      20. 10. 2019

      V sobotu ráno žiaci z turistického krúžku vyrazili do Tatier. Trasa z  Bielej vode na pleso je strednej náročnosti, no  pomerne dlhá. Chodník vedie popri zurčiacej rieke, cez krásny, machom obrastený lesík. Počasie bolo mimoriadne slnečné, čo  umožnilo vidieť mnohé tatranské štíty. Všetci žiaci túto trasu zvládli, na chate si oddýchli a občerstvili sa. Obdivovali výhľady, ktoré ponúka táto časť Tatier v slnečnom počasí.

      Zelené pleso sa naozaj oplatí vidieť!

    • Prečo sa striedajú deň a noc?
     • Prečo sa striedajú deň a noc?

      13. 10. 2019

      Aj na túto otázku hľadali odpoveď žiaci 4. a 5. ročníka na exkurzii vo Hvezdárni a planetáriu v Prešove. Najprv si vypočuli rozprávanie o slnečnej sústave, potom sa presunuli do miestnosti s umelou hviezdnou oblohou. Tam mohli pohodlne sledovať nočnú oblohu a všetko, čo sa na nej počas letných či zimných nocí odohráva. Po skončení prednášok si prezreli ešte výstavu rôznych exponátov a zakúpili rôzne spomienkové predmety.

      Veríme, že tento deviaty októbrový deň prispel k  lepšej názornosti a upevneniu učiva o vesmíre.

    • Európsky týždeň športu
     • Európsky týždeň športu

      1. 10. 2019

      Európsky týždeň športu je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Hlavnou témou kampane ostáva „#BeActive“, ktorá má nabádať k pohybu, a to nielen počas Európskeho týždňa športu, ale po celý rok. 

      Naša škola sa tiež zapojila do tejto kampane a ponúkla  možnosť pohybu v telocvični.  Žiaci na I. stupni si pod vedením pani učiteľky Mgr. V. Gladišovej poriadne zacvičili a zatancovali. Všetci sa cítili uvoľnene, veselo a všetkým sa cvičilo veľmi dobre. 

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč
   • zsplavec.edupage.org
   • zsplavec@centrum.sk
   • Mária Pekárová 052/4927344
   • vedúca Anna Pčolková 052/4927335
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje