• Ľudováčik na Ľubovnianskom jarmoku
     • Ľudováčik na Ľubovnianskom jarmoku

      30. 9. 2019

      Pod vedením p.uč. Danky Norkovej reprezentovali našu školu a naše tradície žiaci navštevujúci krúžok Ľudováčik. Svojím spevom a tancom sa predstavili v pásme “ Lúčne hry” a spríjemnili tak sobotný jarmočný deň.

      Za svoj výkon si vyslúžili veľký potlesk a navyše p.uč. Norková bola ocenená riaditeľom Osvetového strediska v Starej Ľubovni za dlhoročnú a obetavú prácu s mládežou. K oceneniu srdečne blahoželáme a žiakom ďakujeme za krásnu reprezentáciu našej školy.

    • Oslávili sme Európsky deň jazykov
     • Oslávili sme Európsky deň jazykov

      27. 9. 2019

       

      Z iniciatívy Rady Európy v Štrasburgu sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001.  Jeho cieľom je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti. Naši žiaci svojimi aktivitami poukázali na jazykovú rozmanitosť v Európe a vyjadrili tak podporu jazykovému vzdelávaniu. Vytvorili úžasné projekty, v ktorých spojili 20 jazykov sveta a otvorili tým bránu k iným kultúram. Svoje jazykové zručnosti si vybraní žiaci porovnali so žiakmi v poľskom Powroźniku, s ktorými sme tiež tento deň spoločne oslávili. Tento deň nás utvrdzuje v tom, že jazyková rozmanitosť je kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu.

    • Svetový deň mlieka v našej škole
     • Svetový deň mlieka v našej škole

      25. 9. 2019

      V stredu 25. 9. 2019 sa aj naša škola zapojila do projektu Svetový deň mlieka na školách. Podstatou tohto dňa je poukázať na konzumáciu mliečnych výrobkov deťmi. Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom, zvýšiť ich povedomie, upozorniť na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti.

      Žiaci sa k tejto problematike postavili veľmi zodpovedne. Obliekli si biele tričká, yytvorili si výstavku výtvarných prác  a súťažili vo vedomostnom kvíze. Na záver všetci žiaci školy dostali "mliečny darček": kakaové  mliečko Dráčik .Za prípravu a priebeh aktivít patrí poďakovanie našim deviatakom!

     • Účelové cvičenie v prírode

      14. 9. 2019

      V rámci Ochrany človeka a prírody sme si  13. septembra užili krásny slnečný deň v prírode.  Pod vedením hasiča a záchranára  p. Ľubomíra Kobera prebiehala zdravotná príprava. Praktické ukážky boli zamerané na získanie znalostí a zručností súvisiacich s poskytovaním prvej pomoci pri poraneniach a iných príčinách náhlej poruchy zdravia.  

      V druhej časti  sa žiaci s pedagógmi  peším pochodom vydali smerom k Ľubotínskej vyhliadke. Bezpečný prechod po hlavnej ceste nám zabezpečovali HaZZ  a PZ z Ľubotína. Zato im patrí poďakovanie.

     • Som prvák, som prváčka

      7. 9. 2019

      V pondelok 2. septembra sa po letných prázdninách opäť otvorila  brána našej školy.

      Po zaznení tónov štátnej hymny sa všetkým prítomným  prihovorila pani riaditeľka Mgr. Anna Servilová.  S veľkým nadšením bránu školy prekročili naši prváci, ktorých potešil pán starosta Mgr. Peter Šlosár a venoval im prvú knihu. Potom spolu so  svojou pani učiteľkou  sa ocitli vo  svojej vysnívanej triede. Zaželajme si všetci zdravý, pohodový a úspešný školský rok 2019/20.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč
   • zsplavec.edupage.org
   • zsplavec@centrum.sk
   • Mária Pekárová 052/4927344
   • vedúca Anna Pčolková 052/4927335
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje