Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dátum úhrady
Zmluva Dodato o pripojení do dátovej siete s DPH 01.01.2017
Faktúra 12019 s DPH 04.02.2019
Objednávka 12020 s DPH 06.04.2020
Faktúra 12020 s DPH 11.02.2020
Faktúra 022019 s DPH 07.03.2019
Faktúra 022020 s DPH 12.03.2020
Faktúra 032019 s DPH 08.04.2019
Faktúra 032020 s DPH 20.04.2020
Faktúra 042019 s DPH 09.05.2019
Faktúra 042020 s DPH 15.05.2020
Faktúra 52018 s DPH 04.06.2018
Faktúra 052019 s DPH 03.06.2019
Faktúra 052020 s DPH 15.06.2020
Faktúra 62018 s DPH 02.07.2018
Faktúra 062019 s DPH 03.07.2019
Faktúra 062020 s DPH 15.07.2020
Faktúra 72018 s DPH 03.08.2018
Faktúra 072019 s DPH 05.08.2019
Faktúra 82018 s DPH 03.09.2018
Faktúra 82019 s DPH 27.09.2019
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >> zobrazené záznamy: 1-20/165
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč
   • zsplavec.edupage.org
   • zsplavec@centrum.sk
   • Mária Pekárová 052/4927344
   • vedúca Anna Pčolková 052/4927335
 • Fotogaléria

  • Zvládli sme to
  • Tak sme dnes začali...
  • Triedne kolá HK
  • Družobné stretnutie v Powroźníku
  • Fašiangový karneval
  • Rovesnícke vzdelávanie
  • HREBIENOK 15.2.2020
  • Beseda s pani výpravkyňou
  • Finančná olympiáda
  • Lyžiarsky výcvik v Ždiari
  • Vianočná výzdoba
  • Vitaj Mikuláš!