Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis S/bez DPH Číslo zmluvy Dátum Dátum úhrady
Faktúra Faktúra január 2013 s DPH 1 08.02.2013
Faktúra marec 2018 s DPH 30.03.2018
Faktúra Faktúry 11/2017 s DPH 04.12.2017
Faktúra Faktúry 12/201 s DPH 08.01.2018
Zmluva Zmluva o výpožičke s DPH 31.01.2018
Zmluva Zmluva o poskytnutí služby s DPH 16.01.2017
Zmluva Zmluva o kontrolnej činnosti-Plyn s DPH 21.02.2018
Faktúra január 2018 s DPH 02.02.2018
Faktúra február 2018 s DPH 05.03.2018
Zmluva Zmluva o kontrolnej činnosti SPP s DPH 24.03.2018
Faktúra Faktury 10/2017 s DPH 08.11.2017
Zmluva Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb TELECOM s DPH 27.03.2018
Faktúra april 2018 s DPH 02.05.2018
Zmluva Informácia o spracúvaní osobných údajov uchádzačov o zamestnanie s DPH 29.05.2018
Faktúra 52018 s DPH 04.06.2018
Faktúra 62018 s DPH 02.07.2018
Faktúra 72018 s DPH 03.08.2018
Faktúra 82018 s DPH 03.09.2018
Faktúra Faktúry 11/2017 s DPH 04.12.2017
Faktúra Faktury 9/2017 s DPH 10.10.2017
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | >> zobrazené záznamy: 1-20/165
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč
   • zsplavec.edupage.org
   • zsplavec@centrum.sk
   • Mária Pekárová 052/4927344
   • vedúca Anna Pčolková 052/4927335
 • Fotogaléria

  • Zvládli sme to
  • Tak sme dnes začali...
  • Triedne kolá HK
  • Družobné stretnutie v Powroźníku
  • Fašiangový karneval
  • Rovesnícke vzdelávanie
  • HREBIENOK 15.2.2020
  • Beseda s pani výpravkyňou
  • Finančná olympiáda
  • Lyžiarsky výcvik v Ždiari
  • Vianočná výzdoba
  • Vitaj Mikuláš!