• Krúžky


   • BedmintonMgr. Ivana Miklošová
   • English clubMgr. Lucia Cvancigerová
   • ĽudováčikMgr. Dana Norková
   • Matematika hrouMgr. Katarína Pačanová
   • RozhlasovýMgr. Renáta Kosturská
   • ŠikovníčekMgr. Darina Jarkovská
   • TuristickýMgr. Mária Hajduková
   • Futbalovýp. Radovan Pekár Hudák
   • Hasičský p. Ľubomír Kober
   • Hra na klavírBc. Alena Zreľaková
   • SpevBc. Alena Zreľaková
   • TanečnýMgr. Barbara Ilečková, SZUŠ Rosnička
   • Výtvarný SZUŠ Rosnička Kežmarok
   • Zdravotníckys. Erika Šalamonová
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Plaveč
    • 052/ 4921 727, 0915 655 902
    • Školská 93, 065 44 Plaveč
    • zsplavec.edupage.org
    • Mária Pekárová 052/4927344
    • vedúca Anna Pčolková 052/4927335
    • zsplavec@centrum.sk
  • Fotogaléria

   • Triedne kolá HK
   • Družobné stretnutie v Powroźníku
   • Fašiangový karneval
   • Rovesnícke vzdelávanie
   • HREBIENOK 15.2.2020
   • Beseda s pani výpravkyňou
   • Finančná olympiáda
   • Lyžiarsky výcvik v Ždiari
   • Vianočná výzdoba
   • Vitaj Mikuláš!
   • Milujem život a nie drogy
   • Vŕbová píšťalk - OK