• 2017/2018

  • Okresné kolo

    • Sarah Norková

    • Strieborné pásmo
    • Spievaj, že si spievaj · Okresné kolo · 2017/2018
    • Ľudováčik

    • Brondzové pásmo
    • Spievaj, že si spievaj · Okresné kolo · 2017/2018
    • Sarah Norková

    • Stireborné pásmo
    • Spievaj, že si spievaj · Okresné kolo · 2017/2018
    • Ľudováčik

    • Brondzové pásmo
    • Spievaj, že si spievaj · Okresné kolo · 2017/2018
    • Sarah Norková

    • Strieborné pásmo
    • Spievaj, že si spievaj · Okresné kolo · 2017/2018
    • Ľudováčik

    • Brondzové pásmo
    • Spievaj, že si spievaj · Okresné kolo · 2017/2018
    • Adrián Chovanec

    • 2. miesto
    • Kráľ šachu · Okresné kolo · 2017/2018
    • Filip Halčišák

    • 1.miesto
    • Dejepísná olympiáda · Okresné kolo · 2017/2018
    • Pavol Pavlík, Hugo Bulinský

    • Úspešný riešiteľ
    • Dejepísná olympiáda · Okresné kolo · 2017/2018
    • Sarah Norková

    • Strieborné pásmo
    • Spievaj, že si spievaj · Okresné kolo · 2017/2018
    • Ľudováčik

    • Brondzové pásmo
    • Spievaj, že si spievaj · Okresné kolo · 2017/2018
  • Domáce kolo

    • ppppp

    • pppppp
    • ppppp · Domáce kolo · 2017/2018
    • ppppp

    • ppppp
    • ppppp · Domáce kolo · 2017/2018
    • 444444444

    • 444444444
    • Dejepísná olympiáda · Domáce kolo · 2017/2018
    • kkkkkkkkkkkkk

    • lllkkkkkkkkk
    • · Domáce kolo · 2017/2018
    • Anabela Bartošová

    • kk
    • kkk · Domáce kolo · 2017/2018
    • kkk
    • kkk · Domáce kolo · 2017/2018
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou Plaveč
    • 052/ 4921 727, 0915 655 902
    • Školská 93, 065 44 Plaveč
    • zsplavec.edupage.org
    • zsplavec@centrum.sk
    • Mária Pekárová 052/4927344
    • vedúca Anna Pčolková 052/4927335
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje