• OZNAM

    V prípade záujmu o vydanie osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania,

    je potrebné písomne požiadať riaditeľstvo základnej školy  do 3. 7. 2020 o jeho vydanie.

    Žiadosť o vydanie osvedčenia o absolvovaní predprimárneho vzdelávania si môžete stiahnuť v tomto odkaze. ziadost_o_vydanie_osvedcenia(1).pdf

     

     

     

     

   • Oznam                                                                                 

   • Prosíme všetkých rodičov, aby 1.6.2020 doniesli vypraté prádlo vo vrecúšku označeným menom dieťaťa a nechali ho pri skrinkách v šatni na vešiaku. Ďakujem

   • Otvorenie škôl od 1. júna                                                                                  

   • Na základe rozhodnutia MŠVVŠ SR a schválených opatrení ÚVZ SR starosta obce  Mgr. Peter Šlosár  s účinnosťou od 1. júna 2020 rozhodol:

    1. ponechať zatvorenú prevádzku školského klubu detí,
    2. otvoriť materskú školu pre deti materskej školy,
    3. otvoriť základnú školu pre žiakov 1. až 5. ročníka základnej školy, 

    a v spolupráci s riaditeľkou ZŠ s MŠ Plaveč stanovuje Podmienky a režim pre prevádzku školy do konca školského roka 2019/2020.

    Vážení rodičia, 
    potrebné iformácie k nástupu do školy od 1.6.2020 nájdete Príloha_1_.pdf
    Pri prvom príchode žiaka do školy zákonný zástupca odovzdá 
    vyplnené tlačivo pre MŠ Príloha_2.docx
    
    

    Tešíme sa na všetkých žiakov.                                                                                          Riaditeľka školy

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč
   • zsplavec.edupage.org
   • zsplavec@centrum.sk
   • Mária Pekárová 052/4927344
   • vedúca Anna Pčolková 052/4927335
 • Fotogaléria

  • Zvládli sme to
  • Tak sme dnes začali...
  • Triedne kolá HK
  • Družobné stretnutie v Powroźníku
  • Fašiangový karneval
  • Rovesnícke vzdelávanie
  • HREBIENOK 15.2.2020
  • Beseda s pani výpravkyňou
  • Finančná olympiáda
  • Lyžiarsky výcvik v Ždiari
  • Vianočná výzdoba
  • Vitaj Mikuláš!