Navigácia

Navigácia

Šk. rok 2018/19 Śk. rok 2017/18 Šk. rok 2016/17 Šk. rok 2015/16 šk. rok 2014/15 Šk. rok 2013/14

Šk. rok 2018/19

ADIOS AMIGOS

Po deviatich spoločne strávených rokoch na základnej škole odchádzajú ďalší deviataci. Po krásnej rozlúčke s učiteľmi, spolužiakmi a zamestnancami školy sa im skončilo jedno krásne obdobie života. Do ďalšej životnej etapy im prajeme pevné zdravie, splnené sny, túžby a predsavzatia. Triedna učiteľka

Olympiáda o životnom prostredí 2019

EnvirOtázniky 2019

Aj tento rok vyhlásil odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) v Banskej Bystrici celoslovenskú vedomostnú súťaž pre žiakov 2. stupňa základných škôl. Do súťaže sa zapojilo 34 základných škôl z celého Slovenska s 776 žiakmi 2. stupňa. Z našich žiakov sa najúspešnejším riešiteľom stal Jakub Vojtek zo 6.A, ktorý sa umiestnil na krásnom 3. mieste s počtom bodov 36/40.  Diplom a hodnotné vecné ceny od Slovenskej agentúry životného prostredia mu osobne prišli odovzdať organizátori súťaže.

Viliam Vojtek zo 7.A s počtom bodov 33/40 obsadil 13. miesto. Už teraz sa tešíme, čo nám prinesie ďalší ročník Olympiády o životnom prostredí.prikladáme foto

Športový den detí

 V pondelok 17.6.2019 aj napriek nepriaznivému počasiu naši žiaci   zažili  deň plný športu. Spolu so žiakmi z Powroźníka si zasúťažili v individuálnych a kolektívnych  športoch. Odmenou pre všetkých žiakov   bol chutný guľáš,  sladkosti a nanuky.  O tom, že to bol deň plný hier, svedčia aj priložené fotografie.

Koncoročný výlet

Žiaci prvého stupňa  v rámci koncoročného výletu navštívili Detské dopravné ihrisko Autoškoly Delňa, ktoré v spolupráci s Ministerstvom školstva vedy výskumu SR vychováva z detí základných škôl svedomitých účastníkov cestnej premávky. Je vybudované takým spôsobom, aby „simulovalo“ cestnú premávku. Žiaci si  pod vedením skúsených inštruktorov  zajazdili „priamo v cestnej premávke“ a mohli si overiť svoje schopnosti a vedomosti. Namiesto pasívneho prijímania informácií si žiaci vlastnou aktivitou, cez zážitok, vytvorili vlastnú skúsenosť. Fotografie nájdete vo fotogalérii.

Zober loptu a nie drogy

V tomto školskom roku sa naša škola po prvýkrát zapojila do celoslovenského projektu: "Zober loptu, nie drogy!"

Cieľom projektu je priblížiť deťom zdravý životný štýl a preferovanie športu pred inými, nezdravými aktivitami. Raz v mesiaci sa naši žiaci stretávali v telocvični a svoju šikovnosť a bojovnosť preukazovali v kolektívnom športe- vo vybíjanej. Súťažili sme so školami, ktoré sa do projektu tiež zapojili: Základná škola Medzany, Základná súkromná škola Sabinov a Základná škola Šarišské Michaľany, Okrem bronzovej medaily si naši žiaci z tohto projektu odniesli aj nezabudnuteľné zážitky a nové priateľstvá, ktoré ich obohatia na celý životfoto

Raňajky so starostom

Vo štvrtok ráno, 13. júna naši deviataci absolvovali veľmi milé stretnutie so starostom obce. Na jeho pozvanie sa stretli pri spoločných raňajkách, na ktorých vládla príjemná, priateľská atmosféra. Po raňajkách a neformálnom rozhovore o ďalších plánoch žiakov, ktorí opúšťajú brány základnej školy, nasledovala prehliadka obecného úradu, počas ktorej starosta obce veľmi ochotne a zaujímavo rozprával o svojej práci, práci poslancov a zamestnancov obecného úradu. Všetkým, ktorí prispeli k tomuto netradičnému stretnutiu, veľmi pekne ďakujeme. Deviataci

atematický klokan

Vo štvrtok 21. marca sa klokanilo na štyroch kontinentoch našej zemegule.  Dokonca aj u nás a ďalších 1500 školách na celom Slovensku. V najväčšej medzinárodnej matematickej súťaži na svete boli úspešní aj žiaci našej školy. Titul úspešný riešiteľ si vysúťažili Ľudmila Lacková z 1.A, Dárius Norko zo 6.A a Adrián Chovanec z 8.A. Školským šampiónom sa stal Tibor Maček z 1.A.

Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným prajeme veľa entuziazmu do ďalšieho klokanenia.

Regionálne kolo Botanikiády 2019

Dňa 29. mája 2019 sa v priestoroch Botanickej záhrady Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach konalo regionálneho kolo projektu BOTANIKIÁDA 2019 pre žiakov 5.ročníka ZŠ.

Po predchádzajúcom školskom online kole našu školu úspešne reprezentovali žiaci 5.A triedy Lucia Beňáková a Lukáš Kaňuch. Súťaž s podtitulom „Vyrobené z rastlín“ priniesla žiakom prostredníctvom rôznych súťažných aktivít nielen nové vedomosti, ale aj nezabudnuteľné zážitky. Vyskúšali si aj svoje praktické zručnosti pri presádzaní rastlinky, ktorú si aj následne odniesli domov.

Divadelné predstavenie

Skutočne krásny estetický zážitok sme mali možnosť zažiť v pondelok, 27. mája v Divadle Jonáša Záborského v Prešove. V muzikáli Nikola šuhaj obdivuhodné výkony podali herci, tanečníci a hudobníci, a preto si od nás vyslúžili neutíchajúci potlesk. Teoretické vedomosti z literatúry sa prevtelili do skutočných zážitkov. Nezabudnuteľné dopoludnie bude v nás ešte dlho doznievať.

Celoslovenská súťaž Liečivé rastliny 2019

Do 24. ročníka celoslovenskej súťaže Liečivé rastliny sa z našej školy zapojili štyri žiačky  5 - 9. ročníka. Súťaž prebiehala v dvoch korešpondenčných kolách. V prvom kole súťažiaci riešili teoretické úlohy o vybraných druhoch liečivých rastlín. V druhom kole bolo ich úlohou napísať článok o obľúbených liečivých rastlinách do detského časopisu Príroda, a tiež vyrobiť postavičky zo šišiek alebo plodov a semien drevín.

Z kategórie mladších žiakov bola úspešná Lucia Beňáková (5.A), ktorá sa s počtom 87,5 bodov z celkových 91 bodov umiestnila na 27. mieste spomedzi 74 žiakov.

Srdečne jej blahoželáme a za úspešnú reprezentáciu našej školy ďakujeme!

Deň matiek

Deň matiek je špeciálny čas povedať našim  mamám ako ich máme radi. Poďakovanie a svoje vyznania k tejto mimoriadnej príležitosti odovzdali dnes žiaci základnej aj materskej  školy formou bohatého kultúrneho programu.

Okresné kolo vo florbale starších žiačok a žiakov ZŠ

V priestoroch ZŠ v Plavnici sa uskutočnilo OK vo florbale starších žiačok a žiakov ZŠ.  Našu školu po prvýkrát reprezentovalo družstvo dievčat. Do finále z našej skupiny postúpila ZŠ Plavnica. Naši hráči si zahrali zápas vo veľkej telocvični a zažili športovú atmosféru turnaja. Za výborný výkon a reprezentáciu školy patrí všetkým hráčom poďakovanie.

Družstvo dievčat: E. Pavlíková, S. Plavnická, S. Stupianska, M. Pčolková, L. Pivovárová, M. Duchová, T. Pekár-Hudáková  Družstvo chlapcov: Š. Mikluš, D. Urda, A. Guľaš, H.J. Bulinský, M. Guľaš, S. Valkučák, J. Duch, P. Pavlík, M. Maček a Ľ. Vojtek.

Deň otvorených dverí

Dnes  v  popoludňajších  hodinách v našej škole  zaznela  hudba.  Chodby zaplnili výtvarné práce našich žiakov, roztočil sa hrnčiarsky kruh, roztancovali  farbičky a rozohriali  vypaľovacie perá. Súkromná základná umelecká škola ROSNIČKA predstavila rodičom talenty našich žiakov z výtvarného a tanečného krúžku. Okrem krásnych tanečných  vystúpení  si mohli rodičia pozrieť aj  výtvarné práce. Najväčším lákadlom pre deti aj rodičov  bola však možnosť vyskúšať si staré remeslá, a to na hrnčiarskom kruhu,  techniku  vypaľovania na drevenú podložku, aj prácu s hlinou. Ďakujeme všetkým, ktorí prišli a pevne veríme, že prežili príjemné sviatočné popoludnie.

ŠvP Detský raj

Päť dní bez mám aj rodiny zvládneme, do školy v prírode sa veľmi tešíme ". Takto si vyspevovali štvrtáci hymnu ŠvP v čase od 29.4.2019 do 3.5.2019. Detský raj v Tatranskej Lesnej sa stal na pár dní druhým domovom pre našich žiakov. Zažili tu množstvo neopakovateľných zážitkov. Spoznali ukryté krásy našich hôr. Preukázali svoju fyzickú kondíciu pri každodenných túrach, ktoré absolvovali do Starého Smokovca na Peknú vyhliadku, na Štrbské pleso, po  turistickom chodníku do Tatranskej Lomnice a náročnejším výstupom  Studenovodskými vodopádmi na Hrebienok. Relaxovali v aquaparku Titris v Tatranskej Lomnici, zabávali sa v Tricklandii v Starom Smokovci, poznatky o prírode si upevnili v múzeu TANAPu. Zaujímavým zážitkom bola aj beseda so záchranárom a horolezcom p. Ing. F. Mrázikom. Vyskúšali si cestovanie tatranskou elektrickou železnicou a v neposlednom rade si užili kopec zábavy pri večerných programoch a nočnej hre. Nech pobyt v škole prírode zanechá u našich žiakov  čo najdlhšie nové životné skúsenosti a hlboké zážitky.prikladáme foto

Zápis do 1. ročníka

Aj tento školský rok sa na našej škole konal zápis budúcich školáčikov. Predškoláci si za preukázané vedomosti odniesli domov skúsenosť z prvého skúšania, pamätný list, sladkú odmenu a odhodlanie čoskoro zasadnúť do školských lavíc. Ďakujeme pani učiteľkám  MŠ a rodičom, že budúcich školákov na zápis pripravili,  zápisu sa zúčastnili a spolu so svojimi ratolesťami  túto udalosť spríjemnili.

Okresné kolo Biologickej olympiády

Obrázok 2019-04-17 19:18:35Dňa 16. apríla 2019 sa uskutočnilo v CVČ v Starej Ľubovni okresné kolo Biologickej olympiády kategórie E. Žiačka našej školy Karin Pekárová preukázala výborné teoretické a praktické vedomosti a zručnosti, ktoré dokazujú jej skvelé umiestnenie v odbore botanika – 3. miesto

Srdečne blahoželáme !

11. apríl

Aj napriek nepriaznivému počasiu sa dve dobrovoľnícke hliadky zo žiakov našej školy s úsmevom a s odhodlaním pomáhať vydali vo štvrtok, 11. apríla do ulíc, aby sme sa spoločne zapojili do zbierky Ligy proti rakovine. Maličký kvietok narcis-symbol nádeje si pripli žiaci, učitelia,zamestnanci školy, obecného úradu a obyvatelia obce. Týmto nenápadným gestom sme vyjadrili spolupatričnosť, pomoc a nádej pre ľudí, ktorí bojujú s ťažkou chorobou. Do zbierky sme prispeli sumou 362, 67 eur. Všetkým vyslovujeme obrovské poďakovanie.

Starosta obce pozdravil učiteľov

Dňa 28. marca si pripomíname Deň učiteľov Pri tejto príležitosti  starosta obce Mgr. Peter Šlosár  pozval všetkých pedagogických pracovníkov základnej a materskej školy do zasadačky obecného úradu na malé posedenie. Vo svojom príhovore všetkým prítomným zablahoželal a zároveň vyjadril uznanie za ich  doterajší zodpovedný a profesionálny prístup k práci. Osobitne privítal aj učiteľov z družobnej školy z Powroźnika.

Všetkým učiteľom zaželal  do ich náročnej práce mnoho radosti a elánu, aby aj naďalej dokázali podchytiť v žiakoch to pozitívne a formovali ich správnym smerom. 

Farebný týždeň

Prichádza jar a s ňou sa prebúdza nový život v prírode. Aby nás nebodaj nechytila jarná únava, naši deviataci vyhlásili minulý týždeň za Týždeň farieb, a tak sa nám podarilo oživiť triedy a chodby školy farbami, ktoré boli súčasťou nášho oblečenia.  Ďakujeme všetkých učiteľom, žiakom a zamestnancom školy, ktorí prijali našu výzvu.  

Naše knižné prvotiny

V mesiaci marec častejšie skloňujeme slovíčko kniha. Veľa  krásnych myšlienok o knihách sa už popísalo a povedalo. Aká náročná, ale aj zaujímavá je príprava knihy sme si vyskúšali pri tvorbe svojich vlastných triednych kníh. Počas dvoch týždňov sa z našich žiakov stali autori, ilustrátori a vydavatelia. Výsledkom tejto tímovej práce sú nádherné knihy plné pravdivých, skutočných a neopakovateľných zážitkov, ktoré nezažijeme nikde inde iba v školských laviciach a so spolužiakmi, ktorí sa stávajú kamarátmi na celý život. Tieto jedinečné knihy sa oplatí vidieť a s láskou prelistovať. Vystavené sú vo vestibule školy.

Hviezdoslavov Kubín

Viťazi triednych kôl recitačnej prehliadky, ktorá sa každoročne koná na počesť P. O. Hviezdoslava, sa v mesiaci marec stretli aj tohto roku na školskom kole, aby predviedli svoje  majstrovstvo slova.  O recitátorov naozaj nebola núdza. S odvahou sa recitovala nielen poézia, ale aj próza. Ocenení recitátori: 1. stupeň: Halčišáková, Norková, Pekár-Hudák, Bartošová Hetešová, Lorencovič, Dopiráková, 2. stupeň: Salamonová, Guľašová, Duchová, Kleinová, Hudáková, Gabliková. Ďakujeme všetkým, ktorí aj v dnešnej internetovej dobe berú do rúk knihu a nehanbia sa prezentovať krásnu, ľubozvučnú slovenčinu.

Okresné kolo Biblickej olympiády

Obrázok 2019-03-28 22:38:16Marec - mesiac knihy, Biblia – kniha kníh. Tieto dve skutočnosti sa spojili 21. marca 2019 na OK Biblickej olympiády,  kde si súťažiaci preskúšali znalosť biblických kníh: Knihy Rút, Prvej knihy kráľov a Evanjelia podľa Matúša.  Našu školu reprezentovalo trojčlenné družstvo  v zložení Katarína Šašalová, Sára Nemergutová a Ján Nemergut. Ďakujeme, že pre nás vybojovali  3. miesto.

Okresná súťaž Talent najmenších

Okresná  súťaž Talent najmenších - Obrázok 1V marcové dopoludnie 22.3.2019 sa v CVČ v Starej Ľubovni konala súťaž Talent najmenších v prednese a v speve. Z našej školy sa zúčastnili žiačky 1. a 2. ročníka. V prednese nás reprezentovali prváčky Johana Pružinská a Emma Pekárová-Hudáková.  V speve Emma Volková, Timea Pekárová-Hudáková a Jessica Pekárová, ktorá si vyspievala 1. miesto. Jessice blahoželáme a všetkým dievčatám ďakujeme za úspešnú reprezentáciu. foto

Sobota na Hrebienku

Zima je najkrajším obdobím roka, pretože vtedy celá krajina pokojne spí pod bielou perinou. To, že príroda oddychuje a čerpá silu na ďalší namáhavý rok mohli žiaci našej školy -  naši turisti, bedmintonisti, šikovníčkovia vidieť a na „vlastnej koži“ pocítiť v sobotu 16.2.2019  počas výstupu na Hrebienok. V sprievode pani učiteliek sa vybrali do Tatranského ľadového dómu, ktorý sa tento rok nesie v téme Baziliky sv. Petra v Ríme spolu s Berniniho kolonádou.

Deťom sa páčili aj spiace ľadové sochy, ktoré vyzerali ako z najtvrdšieho skla. Náladu znásobilo  slnečné, priam ukážkové počasie, vďaka ktorému sa mohli žiaci poriadne vyšantiť. To, že sa turistická sobota naozaj vydarila, si môžete pozrieť v našej galérii.

Fašiangový karneval

Čakanie na blížiace sa jarné prázdniny si žiaci našej školy spríjemnili vydareným fašiangovým karnevalom. V piatok, 15. februára prichádzali do školy masky od výmyslu sveta. Žiaci prejavili svoju šikovnosť, originalitu a samozrejme odvahu. Pod vedením deviatakov sme tancovali, zabávali sa a vyhrávali krásne ceny v tombole. Ďakujeme všetkým štedrým sponzorom, ktorí boli ochotní a prispeli, lebo šťastný úsmev na tvárach detí bol na nezaplatenie.

Svet okolo nás

Žiaci 7. – 9. ročníka sa zapojili do medzinárodného vzdelávacieho projektu Svet okolo nás. Aktuálny program pod názvom Kuba – dve tváre slobody poskytol veľa nových a zaujímavých informácií o Kube.   Najviac  im priblížil osobnosť  Fidela Castru a socialistický režim, ktorý na Kube vládne. Žiakom sa páčilo multimediálne spracovanie projekcie, ktoré bolo sprevádzané hovoreným slovom moderátorov.

Presvedčili sme sa o tom, že na Kube môžete očakávať neočakávané.

Valentínsky deň

14. február je krásny,romantický deň. Hlavným symbolom tohto dňa je malá karta v tvare srdca, tzv. Valentínka. Naši deviataci vlastnoručne vyrobili 250 týchto milých srdiečok a s láskou ich rozdali všetkým žiakom, učiteľom a zamestnancom školy, a tak sa tento deň na našej škole niesol v duchu vzájomnej úcty, rešpektu a priateľstva

Okresné kolo geografickej olympiády

 Dňa 7. februára 2019 sa uskutočnilo v CVČ v Starej Ľubovni okresné kolo Geografickej olympiády. Záujem o geografiu prejavili a našu školu reprezentovali žiaci 5. ročníka: S. Vallo, N. Fedáková, T. Hudáková a L. Beňáková.  V kategórii G bolo  23 súťažiacich. Najviac sa darilo Samkovi  Vallovi, ktorý sa umiestnil na 6. mieste. Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu!

Krajské kolo technickej olympiády

Dňa 5. februára 2019 sa v priestoroch fakulty Prešovskej univerzity konalo krajské kolo technickej olympiády. Našu školu reprezentovala žiačka 7.A triedy Sára Nemergutová, ktorá sa pri riešení náročných teoretických a praktických úloh stála úspešnou riešiteľkou a umiestnila sa na 5.mieste.

Srdečne blahoželáme a za úspešnú reprezentáciu našej školy ďakujeme!

Telesná výchova na snehu

Tohtoročná zima nám dovolila stráviť niektoré hodiny telesnej výchovy na  čerstvom vzduchu. Deti rozvíjali svoju pohybovú aktivitu  pri hrách  na snehu, štafetových hrách na boboch a pri korčuľovaní na ľade. Veľké poďakovanie patrí aj hasičom z Plavča, ktorí vytvorili ľadovú  plochu na multifunkčnom ihrisku. To, že telesná výchova na snehu detí baví,  prinášajú  fotografie.

Lyžiarsky výcvik v Ždiari

Naši ôsmaci absolvovali lyžiarsky výcvik v týždni od 21.1.-25.1.2019 v SKI Centrum Strachan. Výcvik prebiehal doobedňajšou a poobedňajšou výučbou na svahu s prestávkami na obed a odpočinok  žiakov. Počasie a podmienky na lyžovanie boli výborné. Žiaci sa naučili v krátkom čase lyžovať a hlavne bez strachu a stresu zvládnuť obsluhu turniketov, kompy a lanovky. Pochvaľovali  si večerné lyžovanie. Strava, ubytovanie a celkové služby boli na vysokej úrovni. Všetkým zainteresovaným patrí veľká vďaka.                                     prikladáme foto a krátke videá 1mp4         2 mp4               3 mp4

Šaliansky Maťko

Povesti o kráľovi Matejovi, o tatranských plesách, o skalických plavcoch, o sklenárovi, o čarodejniciach, o jeleňovi so zlatým parohom sa ozývali našou školou v podaní žiakov 2., 3. a 4. ročníka. Prostredníctvom školského kola súťaže v prednese povestí Šaliansky Maťko ukázali žiaci svoje tvorivé schopnosti a zabojovali s trémou. Umiestnenie v školskom kole si vyrecitovali títo žiaci:

1. miesto – Filip Lorencovič 

2. miesto – Marek Kolcun, Sandra Tomčová, Liana Hetešová

3. miesto – Róbert Šlosár, Tobias Girgoško, Natália Tešľová

Okresného kola súťaže sa dňa 17.1. 2019 v Starej Ľubovni zúčastnil žiak 3. ročníka Filip Lorencovič, ktorý bol za svoj výkon odmenený diplomom za pekný prednes.

Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za krásny umelecký zážitok a prajeme im veľa úspechov v ďalších recitačných a iných súťažiach.

  

Návšteva obecnej knižnice

Dňa 20.12.2018 žiaci prvéhotretieho ročníka našej školy navštívili obecnú knižnicu.  Do knižnice boli pozvaní pani knihovníčkou Ľubkou Mačekovou.  Žiaci si v knižnici vypočuli prednášku o tom, ako sa v knižnici správať. Naučili sa, akým spôsobom si majú knihu v knižnici vyhľadať, že má byť primeraná ich veku a po prečítaní vrátená späť do knižnice. Žiakom sa v knižnici prihovoril aj pán starosta. Motivoval ich k tomu, aby do knižnice chodili so záujmom a radosťou. Z návštevy knižnice odchádzali domov s novými čitateľskými preukazmi, s vypožičanými knihami, darčekmi v podobe detských časopisov a so snehuliackou záložkou. V knižnici sa im veľmi páčilo.

Leonardium

 

V stredu 9. januára 2019 sa žiaci 4.A, 5.A, 6.A a 7.A zúčastnili na jedinečnej zážitkovej výstave LEONARDIUM v Prešove. Na výstave sa dozvedeli veľa zaujímavostí zo života Leonarda da Vinciho. Zoznámili sa s jeho vynálezmi, umeleckou tvorbou a vedeckou prácou hravou a pútavou formou. Mali možnosť manipulovať s modelmi vynálezov, vyskúšať si ako funguje kladka, ozubené koleso, postaviť mobilný most, či digitálne pretvoriť a premietať obraz Mony Lisy. Otestovali si aj svoje pozorovacie schopnosti v kvíze o maliarstve, reprodukovali Leonardove výkresy, naučili sa nové techniky kreslenia, zostavovali geometrické štruktúry a vyskúšali si aj veľa iných kreatívnych aktivít. Pre nás všetkých to bolo veľmi inšpiratívne a príjemné dopoludnie

Adrián získal titul "Kráľ šachu"

Adrián získal titul "Kráľ Å¡achu" - Obrázok 119. decembra sa v Starej Ľubovni  konal turnaj v šachu, ktorého sa zúčastnilo 33 hráčov a bojovalo sa  o titul „Kráľ šachu“. Prvenstvo si s prehľadom vybojoval Adrián Chovanec z 8. ročníka. Najmladším účastníkom turnaja bol 6-ročný Alexander Duch z 1. ročníka, ktorý získal malý darček. Každý zo súťažiacich sa snažil podať mimoriadne zodpovedný výkon. Adriánovi blahoželáme!

Vianočná akadémia

V piatok 21.12.2018 bolo v našej škole poriadne rušno. V priestoroch našej školy sa pripravovala slávnosť, ktorou sme symbolicky privítali blížiace sa najkrajšie sviatky roku – Vianoce.  Žiaci našej školy sa prítomným hosťom, rodičom, pedagógom  predstavili bohatým kultúrnym programom, ktorý si pripravili pod vedením pani učiteľky Mgr.D. Norkovej,  PaedDr. D.Sopkovej a pani učiteľky Mgr. Agy Dlhej. Svoj talent predstavili i žiaci z výtvarného krúžku pod vedením Mgr. L. Orolinovej, ktorí  vo vestibule našej školy prezentovali výstavu výtvarných  prác. Vianočnú  akadémiu sprevádzali vianočné trhy bohaté na  najrozmanitejšie vianočné ozdoby. Veľká vďaka patrí našim žiakom,  učiteľom i rodičom, ktorí prišli a spoločne vytvorili  čarovnú vianočnú atmosféru. Prikladáme foto a krátke video vianocna__akademia(2).mp4

Okresná súťaž vo vianočnom aranžovaní

.Vianočná výzdoba je neodmysliteľnou súčasťou Vianoc, ktorá vytvorí pravú, nefalšovanú atmosféru, preto sa žiačky našej školy zúčastnili dňa 11.12.2018 na okresnej súťaži vo vianočnom aranžovaní. Simonka Valeková a Karin Pekárová predviedli svoju tvorivosť a zručnosť. Domov si odniesli krásne aranžmá, ktoré im budú skrášľovať príbytky v tieto krásne sviatky.

Babka, dedko 2018

Je obdivuhodné s akou neutíchajúcou  láskou dokážu každoročne deti písať o svojich starých rodičoch. Aj v roku 2018 máme ocenenie pre toho naj dedka, ktorým sa stal Dušan Kosturský, ktorému obdiv a úctu prejavil vo svojej práci vnuk, Adam Kosturský, žiak 5. ročníka. Toto krásne ocenenie si z rúk primátora prevzali vo štvrtok, 13. 12. 2018. Do okresného zborníka najlepších prác sa prebojovalo aj vyznanie Evy Pavlíkovej zo 7. ročníka. Ďakujeme, milí vnuci a vnučky za vaše úprimné vyznania.

Anjel Vianoc

Anjel Vianoc - Obrázok 1e celoslovenská výtvarná súťaž, do ktorej sa tohto roku prihlásilo 130 škôl so 789 prácami.  Žiaci Marco Pivovar a Karina Nemergutová pod vedením Mgr. Lenky Orolinovej zo SZUŠ Rosnička sa prezentovali prácami Spomalené Vianoce a Anjel Recyklátor. Práca Marca Pivovara získala krásne 2. miesto. Gratulujeme !

Deň s Mikulášom

Po roku opäť k nám zavítal Mikuláš, ktorý dokáže v tomto predvianočnom období vyčariť úsmev a dojatie nielen na tvárach detí, ale priznajme si, že aj na tvárach nás, dospelých. Netradične na bicykli, s veľkým bruchom, ale hlavne s dobrou náladou a vrecom plným nielen sladkostí, ale aj dobrých nápadov a originálnych úloh, ktoré žiaci plnili pod vedením svojich najstarších spolužiakov-deviatakov. Tí skutočne dokázali, že postavenie najskúsenejších a najstarších žiakov na škole im právom patrí, za čo im vyslovujeme obrovské poďakovanie.prikladáme foto

Technická olympiáda

Technická olympiáda - Obrázok 1Dňa 29.11.2018 sa uskutočnilo v Starej Ľubovni okresné kolo Technickej olympiády.  Žiačka našej školy Sára Nemergutová sa umiestnila na 1.mieste, kde preukázala výborné teoretické a praktické vedomosti a zručnosti.

Srdečne blahoželáme!

Víťaz postupuje do krajského kola Technickej olympiády. Držíme jej palce a želáme veľa úspechov pri riešení ďalších náročných úloh. 

Informatická súťaž - iBobor

V dňoch 12. do 16. novembra sa v našej škole uskutočnila celoslovenská informatická súťaž iBobor. Najúspešnejším žiakom sa stal žiak 5. ročníka Samuel Vallo. Úspešnými riešiteľmi a diplom získali:

V kategórii: Bobrík  (4.a 5. roč.): Samuel ValloNatália Fedáková, Adam Kosturský, Nikolas Ondica a Lucia Beňáková

V kategórii Benjamín (6.- 7.ročník): Tobias Lorencovič, Sofia Guľašová, Dárius Norko 

V kategórii Kadet (8.ročník): Adrián Chovanec

Okresné majstrovstvá v šachu

Okresné majstrovstvá v Å¡achu - Obrázok 1Okresné majstrovstvá v Å¡achu - Obrázok 2Dňa 22.11.2018 sa v Starej Ľubovni konalo okresné kolo Školských majstrovstiev žiakov a žiačok ZŠ v zrýchlenom šachu 2018/2019. V silnej konkurencii 30 žiakov a žiačok sa na 2. mieste v kategórii žiakov umiestnil Adrián Chovanec z 8.A a na 3. mieste v kategórii žiačok sa umiestnila Simona Vojteková zo 4.A. K úspechu blahoželáme. 

Čas premien

V rámci výchovno-vzdelávacieho programu „Čas premien“ sa na našej škole dňa 20.11.2018 uskutočnil cyklus prednášok o správnom fyzickom, psychickom a sociálnom dozrievaní. Prednášky pod vedením lektorky Ing. Zuzany Šutej zo spoločnosti MP Education, s.r.o. boli zamerané na sebapoznanie (funkcie mozgu, pamäť a učenie), ochranu reprodukčného zdravia a pochopenie vývojových zmien súvisiacich s obdobím dospievania.

Témy tohtoročných prednášok:

„Učím sa učiť“ (4. a 5. ročník)

„Dospievam alebo život plný zmien ...“ (6. a 7. ročník – dievčatá)

„Na štarte k mužnosti“ (6. a 7. ročník – chlapci)

Cesta slovanskou históriou

Našu školu v piatok navštívili šermiari, historici i bojovníci. Šermiarsko-divadelná kumpánia Via Historica zo Zvolena predviedla  žiakom historické divadelné predstavenie. Žiaci mali možnosť vidieť dobové kostýmy, historické zbrane i šermiarske súboje v humorných divadelných scénkach. Zážitkovou formou sa dozvedeli historické fakty a boli interaktívne zapájaní do programu.

Milión detí sa modlí ruženec

Žiaci našej školy sa 18.10.2018 prostredníctvom školského rozhlasu zapojili do modlitby sv. ruženca za pokoj a mier vo svete. Táto medzinárodná iniciatíva je už tradične organizovaná pápežskou nadáciou ACN – Aid to the Church in Need (u nás známou aj ako Kirche in Not) a od svojho vzniku vo Venezuele v roku 2005 sa stretáva so stále väčším ohlasom. Dostala názov podľa výroku sv. pátra Pia : "Keď sa milión detí bude modliť ruženec, tak sa svet zmení". Odvtedy sa deti vo viac ako 70 krajinách sveta stretáva, aby sa s vierou a radosťou spoločne modlili za svojich rovesníkov vo viac ako 40 krajinách sužovaných prebiehajúcim ozbrojeným konfliktom.

Vŕbová píšťalka

Milovníci ľudovej piesne sa dňa 14.11.2018 stretli v Centre voľného času v Starej Ľubovni, kde sa konala okresná súťaž Vŕbová píšťalka. Svoj spev a radosť z nosenia ľudového kroja prezentovala aj žiačka 3.A triedy Sarah Norková. Aj keď sa neumiestnila na priečke víťazov, svojim spevom potešila mnohé srdcia.

Ďakujeme za šírenie ľudových tradícií.prikladáme fotto

Plavecký výcvik

Od 15.10. do 19.10. sa žiaci tretieho a šiesteho ročníka zúčastnili plaveckého výcviku. Inštruktormi plaveckej školy Kvapka boli pochválení za šikovnosť a usilovnosť. Kladne bolo zhodnotené aj ich správanie. Za odmenu si domov odniesli diplom a sladkú odmenu.

Za najlepších plavcov boli vyhlásení: Dárius Norko, Jakub Vojtek, Gabriela Kalakajová, Kristián Hudák, Barbara Kurucová, Daniela Kalakajová a Sarah Norková.

Koncentračný tábor Osvienčim – smutné svedectvo genocídy

V pondelok 12. novembra žiaci našej školy absolvovali exkurziu do bývalého koncentračného tábora Osvienčim-Brezinka/Auschwitz-Birkenau). Teóriu z dejepisných kníh vystriedali skutočné zážitky. Skutočné ľudské utrpenie sa odohrávalo práve tu. Zo všetkých kútov, zo všetkých stien na vás dýcha úzkosť, bolesť, nepredstaviteľná hrôza. Atmosféra strachu a desu je tu stále aj po toľkých rokoch až hrozivo živá. Až tu človek pochopí, aké šťastie naša generácia vlastne má.

Deň jablka

Deň jablka sa vydaril! S potešením môžeme skonštatovať, že v piatok naozaj žiaci, učitelia a zamestnanci školy prechádzali dverami s jabĺčkom v ruke. Vďaka nim, pomoci deviatakov a školskej jedálne sme si pochutnali na zdravom šaláte. Najdlhšia šupka vyšla z rúk Petry Handzilkovej (9. roč.) a merala úctyhodných 132 cm. Všetkým ďakujeme.

Buď #BeActive, zapoj sa do Európskeho týždňa športu a ukáž, že šport ťa baví.

Zapoili sme sa do Európskeho týždňa športu s cieľom zvýšiť svoju športovú aktivitu a zaradiť ju do každodenného života. Dvojdňovým podujatím pod názvom Lopta je môj kamarát žiaci 1. a 2. stupňa ukázali, že pohyb ich baví.

Ako môžeme pomôcť nevidiacim a slabozrakým?

Naša škola sa v piatok 21.9. 2018 zapojila do verejnej zbierky Biela pastelka, ktorej cieľom je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.

Prostredníctvom prenosnej pokladničky verejnej zbierky Biela pastelka sa v Plavči vyzbieralo 220 €.

Zbierku Biela pastelka môžete podporiť do konca roka veľmi jednoducho - zaslaním SMS  v hodnote 2 € na číslo 820, alebo vložením ľubovoľného príspevku na účet Bielej pastelky číslo: SK23 1111 0000 0014 3025 8006.

Veríme, že vďaka vašej pomoci sa podarí zlepšiť životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii.

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Plaveč
    Školská 93, 065 44 Plaveč
  • 052/ 4921 727

Fotogaléria