• Kedy nám zvoní?

    •   

        Vyučovací čas:   

     1. Hodina                    7:30 -  8:15             10 min. prestávka

                  2. Hodina                    8:25 -  9:10             15 min. prestávka             

     3. Hodina                    9:25 -10:10             10 min. prestávka

     4. Hodina                  10:20 -11:05             10 min. prestávka

     5. Hodina                  11:15 -12:00             10 min. prestávka

     6. Hodina                  12:10 -12:55             30 min. prestávka

                                                         7. Hodina                  13:25 -14:10

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč
   • zsplavec.edupage.org
   • Mária Pekárová 052/4927344
   • vedúca Anna Pčolková 052/4927335
   • zsplavec@centrum.sk
 • Fotogaléria

  • Triedne kolá HK
  • Družobné stretnutie v Powroźníku
  • Fašiangový karneval
  • Rovesnícke vzdelávanie
  • HREBIENOK 15.2.2020
  • Beseda s pani výpravkyňou
  • Finančná olympiáda
  • Lyžiarsky výcvik v Ždiari
  • Vianočná výzdoba
  • Vitaj Mikuláš!
  • Milujem život a nie drogy
  • Vŕbová píšťalk - OK