•  

     

    Čo  by mal prvák vedieť... 

     

    • samostatne sa obliecť a obuť, pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky
    • správne vyslovovať všetky hlásky
    • vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách
    • kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené
    • nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi
    • vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej predlohy
    • rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu
    • naučiť sa naspamäť detskú básničku alebo pesničku
    • vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach
    • orientovať sa v priestore, vie kde je „vpredu," „vzadu," „hore,"„dole."

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč
   • zsplavec.edupage.org
   • Mária Pekárová 052/4927344
   • vedúca Anna Pčolková 052/4927335
   • zsplavec@centrum.sk
 • Fotogaléria

  • Triedne kolá HK
  • Družobné stretnutie v Powroźníku
  • Fašiangový karneval
  • Rovesnícke vzdelávanie
  • HREBIENOK 15.2.2020
  • Beseda s pani výpravkyňou
  • Finančná olympiáda
  • Lyžiarsky výcvik v Ždiari
  • Vianočná výzdoba
  • Vitaj Mikuláš!
  • Milujem život a nie drogy
  • Vŕbová píšťalk - OK