• Testovanie

    • Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ 

      

     Termín: 22.11. 2019 (streda)

     Testovania sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.

     Testované predmety: slovenský jazyk a literatúra

                                         matematika

      

     Testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ

      

     Termín: 1. apríl 2020 (streda)

     Testovania sa zúčastňujú žiaci 9. ročníka vo všetkých základných školách

     Náhradné testovanie sa uskutoční 5. apríla 2020 (štvrtok). Náhradné testovanie je určené žiakom, ktorí sa z objektívnych dôvodov nemohli zúčastniť testovania v hlavnom termíne.

     Testované predmety: slovenský jazyk a literatúra

                                          matematika

      

     Základné informácieo  testovaní 9- 2020 nájdete na: http://www.nucem.sk/documents//26/testovanie_9_2018/fin_Zakladne_informacie_T9_2018.pdf

      

     Testy a správne riešenia nájdete na stránke: http://www.nuceum.sk/sk/testovanie_9

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč
   • zsplavec.edupage.org
   • Mária Pekárová 052/4927344
   • vedúca Anna Pčolková 052/4927335
   • zsplavec@centrum.sk
 • Fotogaléria

  • Triedne kolá HK
  • Družobné stretnutie v Powroźníku
  • Fašiangový karneval
  • Rovesnícke vzdelávanie
  • HREBIENOK 15.2.2020
  • Beseda s pani výpravkyňou
  • Finančná olympiáda
  • Lyžiarsky výcvik v Ždiari
  • Vianočná výzdoba
  • Vitaj Mikuláš!
  • Milujem život a nie drogy
  • Vŕbová píšťalk - OK