• Elektroodpad
     • Drobný elektroodpad separujeme do špeciálnej nádoby od firmy SEWA
     • Výroba nádob na separovanie u tretiakov
     • Na nádoby si nalepili obrázky odpadu..
     • Šikovní druháci
     • Vyrábajú si nádoby na separovaný odpad
     • Separačné nádoby
     • Odpad separujeme aj na chodbách
     • Nádoby v triede sú hotové..
     • Ekohliadka vyprázdňuje plné nádoby z triedy..
     • Dobrý pocit, po super vykonanej práci..
    • Váženie komunálneho odpadu a vývoz plastov a papiera

    • Váženie komunálneho odpadu z tried, riaditeľne a zborovne si zobrala pod záštitu p. upratovačka Evička. Občas jej pomohli žiaci z Klubu detí.

     Separovaním sa nám podarilo znížiť množstvo komunálnrho odpadu o 17,81%. Určite by to číslo bolo väčšie, ak by sa v tomto čase prísnych opatrení nemuseli používať papierové vreckovky. Zvýšilo sa aj množstvo vyseparovaných plastov, ktoré by inak skončili na skládke odpadov.

                   

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • zsplavec@centrum.sk
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje