• Plasty

     • Igelitka, to je báseň, v ochranároch budí vášeň. Potoky sú zo mňa choré, už je ma aj plné more.
     • Kovy

     • Konzerva som veru stará, nie som veľká, ani malá. Snom mojím je kovošrot, bol by zo mňa možno šrot.
     • Papier

     • Ja som papier A4, krajinou sa voľne šírim. Keby som sa v zbere zjavil, kartón by sa zo mňa spravil.
     • Sklo

     • Keď ma necháš pri jazere, smútia za mnou v každom zbere. Zelená je moja farba, keď doslúžim zrecykluj ma.
     • Elektroodpad

     • Členky kolégia navštívili deti v Materskej škole, aby ich poučili o správnom separovaní elektroodpadu
     • Žiaci si vyskúšali, aká je participácia dôležitá.
     • Súťažili v správnom triedení odpadu.
    • Kvíz o separovaní odpadu

    • Súčasťou rozhlasovej relácie bol kvíz, v ktorom si žiaci súťažne overili svoje vedomosti zo správneho separovania odpadu.

     Kviz_o_separovani_odpadu_1.docx

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • zsplavec@centrum.sk
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje