• Zber elektroodpadu

     • Po aktívnom informovaní žiakov aj občanov našej obce, sa nám podarilo vyzbierať 1386 kg elektroodpadu.

      Aj občania našej obce si začali všímať prírodu okolo seba a doniesli nám elektroodpad, pohodený v blízkosti rieky Poprad. Firma Sewa zabezpečila odvoz a následnú recykláciu tohto elektroodpadu.

                                   

      Za odmenu získali žiaci pomôcky na telesnú výchovu. 

        

     • Infokampaň

     • Pri príležitosti Dňa Zeme, zorganizovali členovia kolégia Zelenej školy Plaveč infokampaň o správnom triedení odpadu a o možnostiach jeho zberu v rámci obce. Rozdávali letáky a zároveň zbierali drobný elektroodpad. Občania boli informovaní prostredníctvom obecného rozhlasu a webovej stránky obce.

   • Fotogaléria

     zatiaľ žiadne údaje
     • Pieseň o elektroodpade

     • V rámci speváckeho krúžku žiaci zložili slová piesne o elektroodpade na melódiu známej ľudovej piesne. Amatérsky videoklip svojpomocne natočili na hrade Plaveč a so spracovaním videa im pomohol starosta obce Plaveč Mgr. P. Šlosár.

    • Zelený certifikát

    • Za zabezpečenie ekologickej recyklácie a spracovania elektroodpadu a prenosných batérií sme získali Zelený certifikát.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Plaveč
   • zsplavec@centrum.sk
   • 052/ 4921 727, 0915 655 902
   • Školská 93, 065 44 Plaveč Slovakia
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje